Du kan räknas som behörig till en utbildning trots att du inte uppfyller de formella behörighetskraven. Högskolan eller universitetet kan bedöma din reella kompetens och besluta att den är tillräcklig.

 

Vad är reell kompetens?

Det kan till exempel vara kunskaper och erfarenheter du fått från arbetsliv, föreningsliv, längre utlandsvistelser eller från olika kurser du har läst.

Du kan i princip styrka både grundläggande och särskild behörighet utan att ha läst på gymnasiet genom att hänvisa till din samlade kompetens.

Läs mer om reell kompetens på Antagning.se

Ger inget meritvärde – gör högskoleprovet

Observera att reell kompetens inte ger något meritvärde och inte har någon egen urvalsgrupp. För att du som saknar betyg ska kunna konkurrera om platserna till de utbildningar där det är fler sökande än studieplatser, behöver du ha gjort högskoleprovet.

Provresultatet blir ditt meritvärde, eftersom du inte har något betyg att konkurrera med. Om du inte gör högskoleprovet finns du inte med i någon av urvalsgrupperna och kan då endast komma in på en utbildning om det finns platser över.

Läs mer om högskoleprovet

Universitetet eller högskolan gör bedömningen

Du ansöker genom att skicka in dokumentation som visar vilken samlad kompetens du har till universitetet eller högskolan du vill studera vid.

När du ansöker om att bli prövad för reell kompetens görs en helhetsbedömning av alla dina inskickade meriter. Universitetet eller högskolan prövar om din samlade kompetens ger dig förutsättningar att klara av den utbildning som du söker.

Undantag


Om du inte uppfyller behörighetskraven med formella meriter kan universitetet eller högskolan i särskilda fall bevilja undantag. Det innebär att du befrias från ett eller flera behörighetskrav för en specifik utbildning vid ett specifikt tillfälle. Undantag beviljas väldigt sällan.

Kontakta universitetet eller högskolan du är intresserad av att studera vid om du vill ha mer information om undantag.

Skicka ansökan till Universitets- och högskolerådet

Du gör din ansökan om prövning av reell kompetens eller undantag på Antagning.se.

Till Antagning.se

Observera att du också måste följa universitetets eller högskolans egna instruktioner kring ansökan. Det kan till exempel innebära att du måste skicka in en kopia av din ansökan eller att de behöver ytterligare handlingar. Instruktioner hittar du på universitetets eller högskolans webbplats eller i utbildningskatalogerna.

För dig som har frågor

Om du har frågor om din ansökan kan du vända dig till universiteten och högskolorna. De arbetar lite olika med bedömning av reell kompetens och undantag. Besök deras webbplatser för att veta mer.

Om prövning av reell kompetens på  Antagning.se

Sidan uppdaterades 2017-05-08