Utbildningen till ämneslärare i grundskolan årskurs 7–9 är på 270 högskolepoäng och tar 4,5 år.

Som lärare för årskurs 7-9 är du ämnesexpert. Varje elev ska utvecklas med lagom stora utmaningar med dig som både social och pedagogisk ledare.

Vilka ämnen är du intresserad av?

Om du vill studera till ämneslärare och arbeta i grundskolans årskurs 7-9 måste du först veta hur ämnena är indelade i ämnesgrupper och sedan välja hur du vill kombinera dem.

Ämnesgrupper

1. Engelska, matematik, modersmål och svenska

2. Bild, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, musik och slöjd,

3. Engelska, moderna språk, modersmål och svenska som andraspråk

4. Geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap

5. Biologi, fysik, kemi och teknik

6. Engelska, moderna språk, modersmål, svenska, svenska som andraspråk och teckenspråk

7. Biologi, fysik, kemi, matematik och teknik

Så här kan ämnena kombineras

 • Ett ämne ur ämnesgrupp 1 och två andra ämnen ur ämnesgrupp 3, 4 eller 5, alternativt ur ämnesgrupp 3 två olika språk inom ämnet moderna språk
 • Ett ämne ur ämnesgrupp 2 och två ämnen ur ämnesgrupp 4, 6 eller 7
 • Ämnena bild och slöjd ur ämnesgrupp 2 och ett ämne ur ämnesgrupp 4, 6 eller 7
 • Tre ämnen ur ämnesgrupp 4 eller ämnesgrupp 5
 • Två av ämnena svenska, samhällskunskap och musik

Ämnen och högskolor

Vid följande högskolor du kan läsa de olika ämnena.

Vilka högskolor har vilka ämnen?

 • Gymnastik- och idrottshögskolan (idrott och hälsa)
 • Göteborgs universitet (matematik, fysik, kemi, biologi, teknik, svenska, svenska som andraspråk, engelska, tyska, spanska, franska, samhällskunskap, historia, religionskunskap, geografi, bild, musik, idrott och hälsa, slöjd, hem- och konsumentkunskap)
 • Högskolan i Borås (matematik, fysik, kemi, svenska, svenska som andraspråk, engelska)
 • Högskolan Dalarna (matematik, svenska, svenska som andraspråk, engelska, tyska, spanska, franska, engelska, samhällskunskap, historia, religionskunskap, geografi, bild, idrott och hälsa)
 • Högskolan i Gävle (matematik, biologi, teknik, svenska, engelska, historia, religionskunskap)
 • Högskolan i Halmstad (engelska, historia, religion, svenska, samhällskunskap, matematik)
 • Högskolan Kristianstad (matematik, fysik, kemi, biologi, svenska, engelska, samhällskunskap, historia, geografi, hem- och konsumentkunskap, religionskunskap)
 • Högskolan Väst (svenska, engelska, samhällskunskap)
 • Jönköping university (samhällskunskap, historia, religionskunskap, geografi)
 • Karlstads universitet (matematik, fysik, kemi, biologi, teknik, svenska, engelska, spanska, samhällskunskap, historia, religionskunskap, geografi, musik, idrott och hälsa)
 • Konstfack (bild, slöjd)
 • Kungl. Musikhögskolan (musik)
 • KTH (teknik)
 • Linköpings universitet (matematik, fysik, kemi, biologi, teknik, svenska, svenska som andraspråk, engelska, tyska, spanska, franska, samhällskunskap, historia, religionskunskap, geografi, slöjd)
 • Linnéuniversitetet (matematik, fysik, kemi, biologi, svenska, svenska som andraspråk, engelska, tyska, spanska, franska, samhällskunskap, historia, religionskunskap, geografi, musik, idrott och hälsa)
 • Luleå tekniska universitet (matematik, fysik, teknik, svenska, engelska, samhällskunskap, historia, musik)
 • Lunds universitet (fysik, svenska, svenska som andraspråk, engelska, tyska, spanska, franska, samhällskunskap, historia, musik)
 • Malmö högskola (matematik, fysik, kemi, biologi, teknik, svenska, svenska som andraspråk, engelska, samhällskunskap, historia, religionskunskap, bild, idrott och hälsa, geografi)
 • Mittuniversitetet (fysik, kemi, biologi, svenska, engelska, samhällskunskap, historia)
 • Mälardalens högskola (matematik, svenska, svenska som andraspråk, engelska, samhällskunskap,, teknik)
 • Stockholms universitet (matematik, fysik, kemi, biologi, svenska, svenska som andraspråk, engelska, spanska, samhällskunskap, historia, religionskunskap, geografi, finska som modersmål)
 • Södertörns högskola (svenska, engelska, samhällskunskap, historia, religionskunskap, geografi)
 • Umeå universitet (matematik, biologi, fysik, kemi, svenska, svenska som andraspråk, engelska, franska, spanska, tyska, samhällskunskap, historia, religionskunskap, geografi, bild, musik, idrott och hälsa, slöjd, hem- och konsumentkunskap)
 • Uppsala universitet (matematik, fysik, kemi, biologi, teknik, svenska, svenska som andraspråk, engelska, tyska, spanska, franska, samhällskunskap, historia, religionskunskap, geografi, hem- och konsumentkunskap, modersmålsundervisning i turkiska och arabiska)
 • Örebro universitet (matematik, svenska, engelska, samhällskunskap, historia, musik, idrott och hälsa)

Vilka ämnen finns?

Här presenteras vilka ämnen som finns på var och en av högskolorna.

 • Bild (Göteborgs universitet, Konstfack, Malmö högskola, Umeå universitet)
 • Biologi (Göteborgs universitet, Högskolan i Gävle, Högskolan i Halmstad, Högskolan Kristianstad, Karlstads universitet, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Malmö högskola, Mittuniversitetet, Stockholms universitet, Uppsala universitet, Umeå universitet)
 • Engelska (Göteborgs universitet, Högskolan Dalarna, Högskolan i Borås, Högskolan i Gävle, Högskolan i Halmstad, Högskolan Kristianstad, Högskolan Väst, Karlstads universitet, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Luleå tekniska universitet, Lunds universitetet, Malmö högskola, Mittuniversitetet, Mälardalens högskola, Stockholms universitet, Södertörns högskola, Umeå universitet, Uppsala universitet, Örebro universitet)
 • Franska (Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Lunds universitetet, Umeå universitet, Uppsala universitet)
 • Fysik (Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Halmstad, Högskolan Kristianstad, Karlstads universitet, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Luleå tekniska universitet, Lunds universitetet, Malmö högskola, Mittuniversitetet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet)
 • Geografi (Göteborgs universitet, Högskolan Dalarna, Högskolan Kristianstad, Jönköping university, Karlstads universitet, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Malmö högskola, Stockholms universitet, Södertörns högskola, Umeå universitet, Uppsala universitet)
 • Hem- och konsumentkunskap  (Göteborgs universitet, Högskolan Kristianstad, Umeå universitet, Uppsala universitet)
 • Historia (Göteborgs universitet, Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle, Högskolan i Halmstad, Högskolan Kristianstad, Jönköping university, Karlstads universitet, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Luleå tekniska universitet, Lunds universitetet, Malmö högskola, Mittuniversitetet, Stockholms universitet, Södertörns högskola, Umeå universitet, Uppsala universitet, Örebro universitet)
 • Idrott och hälsa (Gymnastik- och idrottshögskolan, Göteborgs universitet, Högskolan Dalarna, Högskolan i Halmstad, Karlstads universitet, Linnéuniversitetet, Malmö högskola, Umeå universitet, Örebro universitet)
 • Kemi (Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Halmstad, Högskolan Kristianstad, Karlstads universitet, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Malmö högskola, Mittuniversitetet, Stockholms universitet, Uppsala universitet, Umeå universitet)
 • Matematik (Göteborgs universitet, Högskolan Dalarna, Högskolan i Borås, Högskolan i Gävle, Högskolan i Halmstad, Högskolan Kristianstad, Karlstads universitet, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Luleå tekniska universitet, Malmö högskola, Mälardalens högskola, Stockholms universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Örebro universitet)
 • Modersmål (Stockholms universitet för finska, Uppsala universitet för arabiska och turkiska)
 • Musik (Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, Linnéuniversitetet, Luleå tekniska universitet, Lunds universitetet, Umeå universitet, Örebro universitet)
 • Religionskunskap (Göteborgs universitet, Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Kristianstad, Jönköping university, Karlstads universitet, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Malmö högskola, Stockholms universitet, Södertörns högskola, Umeå universitet, Uppsala universitet)
 • Samhällskunskap (Göteborgs universitet, Högskolan i Halmstad, Högskolan Kristianstad, Högskolan Väst, Jönköping university, Karlstads universitet, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Luleå tekniska universitet, Lunds universitetet, Malmö högskola, Mittuniversitetet, Mälardalens högskola, Stockholms universitet, Södertörns högskola, Umeå universitet, Uppsala universitet, Örebro universitet)
 • Slöjd (Göteborgs universitet, Konstfack, Linköpings universitet, Umeå universitet)
 • Spanska (Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Lunds universitetet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet)
 • Svenska (Göteborgs universitet, Högskolan Dalarna, Högskolan i Borås, Högskolan i Gävle, Högskolan i Halmstad, Högskolan Kristianstad, Högskolan Väst, Karlstads universitet, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Luleå tekniska universitet, Lunds universitetet, Malmö högskola, Mittuniversitetet, Mälardalens högskola, Stockholms universitet, Södertörns högskola, Umeå universitet, Uppsala universitet, Örebro universitet)
 • Svenska som andraspråk (Göteborgs universitet, Högskolan Dalarna, Högskolan i Borås, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Lunds universitetet, Malmö högskola, Mälardalens högskola, Stockholms universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet)
 • Teknik (Göteborgs universitet, Högskolan i Gävle, Karlstads universitet, KTH, Linköpings universitet, Luleå tekniska universitet, Malmö högskola, Mälardalens högskola, Uppsala universitet)
 • Tyska (Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Lunds universitetet, Umeå universitet, Uppsala universitet)

Om lärarexamina

Mer om de olika typer av lärarexamina som finns

Sidan uppdaterades 2015-12-08

Lärare - ett framtidsyrke

Vill du ha ett omväxlande jobb där du får arbeta med ledarskap och utveckla andra människor? Då kanske läraryrket är något för dig.

Gå in på sajten "För det vidare" och gör Skolverkets test med fem snabba frågor. På sajten kan du läsa mer om både läraryrket och vägen dit och kanske bli inspirerad till ett både tryggt och meningsfullt yrkesval.