Vill du undervisa i dina favoritämnen och samtidigt motivera och utveckla ungdomar som är 13-15 år? Ämneslärare i grundskolan kan vara något för dig!

Som lärare för årskurs 7-9 är du ämnesexpert och jobbar med att inspirera och handleda morgondagens vuxna. Du undervisar i 2 eller 3 ämnen. Varje elev ska utvecklas med lagom stora utmaningar med dig som både social och pedagogisk ledare.

Under utbildningen fördjupar du dig i dina undervisningsämnen. Du lär dig också hur du får elever att lära och utvecklas. Du studerar barn och ungas identitetsutveckling, mångfaldsfrågor som etnicitet, kön, klass och funktionshinder samt frågor kring etik och demokrati. Utbildningen lägger stor vikt vid konflikthantering och ledarskap.

Vilka ämnen är du intresserad av?

Du väljer 2 eller 3 ämnen som du vill undervisa i. Ämnena är indelade i ämnesgrupper och kan kombineras enligt instruktionen nedan.

Ämnesgrupper

1. Engelska, matematik, modersmål och svenska

2. Bild, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, musik och slöjd,

3. Engelska, moderna språk, modersmål och svenska som andraspråk

4. Geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap

5. Biologi, fysik, kemi och teknik

6. Engelska, moderna språk, modersmål, svenska, svenska som andraspråk och teckenspråk

7. Biologi, fysik, kemi, matematik och teknik

Så här kan ämnena kombineras

  • Ett ämne ur ämnesgrupp 1 och två andra ämnen ur ämnesgrupp 3, 4 eller 5, alternativt ur ämnesgrupp 3 två olika språk inom ämnet moderna språk
  • Ett ämne ur ämnesgrupp 2 och två ämnen ur ämnesgrupp 4, 6 eller 7
  • Ämnena bild och slöjd ur ämnesgrupp 2 och ett ämne ur ämnesgrupp 4, 6 eller 7
  • Tre ämnen ur ämnesgrupp 4 eller ämnesgrupp 5
  • Två av ämnena svenska, samhällskunskap och musik
Sidan uppdaterades 2017-02-20

Lärare - ett framtidsyrke

Vill du ha ett omväxlande jobb där du får arbeta med ledarskap och utveckla andra människor? Då kanske läraryrket är något för dig.

Gå in på sajten "För det vidare" och gör Skolverkets test med fem snabba frågor. På sajten kan du läsa mer om både läraryrket och vägen dit och kanske bli inspirerad till ett både tryggt och meningsfullt yrkesval.