Utbildningen till ämneslärare i gymnasieskolan är på 300–330 högskolepoäng och tar 5–5,5 år.

Som lärare på gymnasiet kommer du att möta högt ställda krav av unga vuxna. De vill att du kan ditt ämne och att du ger av dig som person. Du kommer också påverka deras val av yrke.

Vilka ämnen är du intresserad av?

Om du vill studera till ämneslärare och arbeta i gymnasieskolan så måste du först veta hur ämnena är indelade i ämnesgrupper och sedan välja hur du vill kombinera ämnena.

Ämnesgrupper

1. Engelska, matematik, modersmål och svenska

2. Engelska, grekiska, latin, moderna språk, modersmål, svenska som andraspråk och teckenspråk

3. Filosofi, företagsekonomi, geografi, historia, juridik, psykologi, religionskunskap och samhällskunskap

4. Biologi, fysik, kemi, naturkunskap och teknik

5. Idrott och hälsa

6. Bild, dans, musik och teater

Så kan ämnena kombineras

 • Ett ämne ur ämnesgrupp 1 och ett annat ämne ur ämnesgrupp 2, 3 eller 4
 • Två ämnen ur ämnesgrupp 2, 3 eller 4, alternativt ur ämnesgrupp 2 två olika språk inom ämnet moderna språk
 • Idrott och hälsa och ett ämne ur ämnesgrupp 1, 2, 3 eller 4
 • Ett ämne ur ämnesgrupp 6 och ett ämne ur ämnesgrupp 1, 2, 3 eller 4
 • Ett ämne ur ämnesgrupp 6 och ytterligare 90 högskolepoäng inom det i ämnesgrupp 6 valda ämnesområdet

Ämnen och högskolor

Här presenteras vilka högskolor som har ämneslärarexamina för olika ämnen.

 • Chalmers tekniska högskola (matematik, fysik, kemi, teknik)
 • Dans- och cirkushögskolan (dans, dans/koreografi)
 • Gymnasik- och idrottshögskolan (idrott och hälsa)
 • Göteborgs universitet (matematik, fysik, kemi, biologi, teknik, naturkunskap, svenska, svenska som andraspråk, engelska, tyska, spanska, franska, italienska, latin, samhällskunskap, historia, filosofi, religionskunskap, geografi, bild, musik, teater, idrott- och hälsa)
 • Högskolan i Borås (matematik, kemi)
 • Högskolan Dalarna (svenska, svenska som andraspråk, engelska, tyska, spanska, franska, samhällskunskap, historia, religionskunskap, bild, idrott och hälsa, matematik)
 • Högskolan i Gävle (matematik, svenska, engelska, religionskunskap)
 • Högskolan i Halmstad (naturkunskap, svenska, engelska, samhällskunskap, historia, religionskunskap, matematik)
 • Högskolan Kristianstad (biologi, naturkunskap, samhällskunskap, historia, kemi, matematik)
 • Högskolan Väst (svenska, svenska som andraspråk, engelska, samhällskunskap)
 • Jönköping university (samhällskunskap, historia, religionskunskap)
 • Karlstads universitet (matematik, fysik, kemi, biologi, teknik, naturkunskap, svenska, engelska, spanska, samhällskunskap, historia, religionskunskap, geografi, musik, idrott och hälsa)
 • Konstfack (bild, bild/design, bild/medier)
 • Kungl. Musikhögskolan (musik)
 • KTH (matematik, fysik, kemi och teknik)
 • Linköpings universitet (matematik, fysik, kemi, biologi, teknik, naturkunskap, svenska, svenska som andraspråk, engelska, tyska, spanska, franska, samhällskunskap, historia, filosofi, religionskunskap, geografi)
 • Linnéuniversitetet (matematik, fysik, kemi, biologi, naturkunskap, svenska, svenska som andraspråk, engelska, tyska, spanska, franska, samhällskunskap, historia, psykologi, religionskunskap, geografi, bild, musik, idrott och hälsa)
 • Luleå tekniska universitet (matematik, fysik, teknik, svenska, engelska, samhällskunskap, historia, musik, dans)
 • Lunds universitet (fysik, svenska, svenska som andraspråk, engelska, tyska, spanska, franska, italienska, samhällskunskap, historia, musik, kinesiska, latin, matematik)
 • Malmö högskola (matematik, naturkunskap, svenska, svenska som andraspråk, engelska, samhällskunskap, historia, religionskunskap, bild, idrott- och hälsa)
 • Mittuniversitetet (fysik, kemi, biologi, svenska, engelska, samhällskunskap, historia)
 • Mälardalens högskola (matematik, svenska, svenska som andraspråk, engelska, samhällskunskap, teknik)
 • Stockholms universitet (matematik, fysik, kemi, biologi, naturkunskap, svenska, svenska som andraspråk, engelska, franska, italienska, portugisiska, spanska, tyska, samhällskunskap, historia, religionskunskap, geografi)
 • Södertörns högskola (svenska, engelska, samhällskunskap, historia, religionskunskap)
 • Umeå universitet (matematik, svenska, svenska som andraspråk, samiska, engelska, franska, spanska, tyska, samhällskunskap, historia, religionskunskap, geografi, bild, musik, idrott och hälsa, biologi, fysik, kemi)
 • Uppsala universitet (matematik, fysik, kemi, biologi, teknik, naturkunskap, svenska, svenska som andraspråk, engelska, tyska, spanska, franska, samhällskunskap, historia, religionskunskap, geografi, modersmålsundervisning i turkiska och arabiska)
 • Örebro universitet (svenska, engelska, samhällskunskap, historia, musik, idrott och hälsa)

Ämnen du kan bli lärare i och var de finns

Här presenteras vilka ämnen som finns på var och en av högskolorna.

 • Bild (Göteborgs universitet, Högskolan Dalarna, Konstfack — med fördjupning design och media, Linnéuniversitetet, Malmö högskola, Umeå universitet)
 • Biologi (Göteborgs universitet, Högskolan Kristianstad, Karlstads universitet, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Mittuniversitetet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet)
 • Dans (Dans- och cirkushögskolan — med fördjupning koreografi, Luleå tekniska universitet)
 • Engelska (Göteborgs universitet, Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle, Högskolan i Halmstad, Högskolan Väst, Karlstads universitet, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Luleå tekniska universitet, Lunds universitet, Malmö högskola, Mittuniversitetet, Mälardalens högskola, Stockholms universitet, Södertörns högskola, Umeå universitet, Uppsala universitet, Örebro universitet)
 • Filosofi (Göteborgs universitet, Linköpings universitet)
 • Franska (Göteborgs universitet, Högskolan Dalarna, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet)
 • Fysik (Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Kungl. Tekniska högskolan, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Luleå tekniska universitet, Lunds universitet, Mittuniversitetet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet)
 • Geografi (Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet)
 • Historia (Göteborgs universitet, Högskolan Dalarna, Högskolan i Halmstad, Högskolan Kristianstad, Jönköping university, Karlstads universitet, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Luleå tekniska universitet, Lunds universitet, Malmö högskola, Mittuniversitetet, Stockholms universitet, Södertörns högskola, Umeå universitet, Uppsala universitet, Örebro universitet)
 • Idrott och hälsa (Gymnastik- och idrottshögskolan, Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Linnéuniversitetet, Malmö högskola, Högskolan Dalarna, Umeå universitet, Örebro universitet)
 • Italienska (Göteborgs universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet)
 • Kemi (Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Karlstads universitet, Kungl. Tekniska högskolan, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Mittuniversitetet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet)
 • Latin (Göteborgs universitet)
 • Matematik (Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Högskolan Dalarna, Högskolan i Borås, Högskolan i Gävle, Högskolan i Halmstad, Karlstads universitet, Kungl. Tekniska högskolan, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Luleå tekniska universitet, Malmö högskola, Mälardalens högskola, Stockholms universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet)
 • Modersmål (Uppsala universitet för arabiska och turkiska samt Umeå universitet för samiska)
 • Musik (Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, Linnéuniversitetet, Luleå tekniska universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Örebro universitet)
 • Naturkunskap (Göteborgs universitet, Högskolan i Halmstad, Högskolan Kristianstad, Karlstads universitet, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Malmö högskola, Stockholms universitet, Uppsala universitet)
 • Portugisiska (Stockholms universitet)
 • Psykologi (Linnéuniversitetet)
 • Religion (Göteborgs universitet, Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle, Högskolan i Halmstad, Jönköping university, Karlstads universitet, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Malmö högskola, Stockholms universitet, Södertörns högskola, Umeå universitet, Uppsala universitet)
 • Samhällskunskap (Göteborgs universitet, Högskolan Dalarna, Högskolan i Halmstad, Högskolan Kristianstad, Högskolan Väst, Jönköping university, Karlstads universitet, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Luleå tekniska universitet, Lunds universitet,Malmö högskola, Mittuniversitetet, Mälardalens högskola, Stockholms universitet, Södertörns högskola, Umeå universitet, Uppsala universitet, Örebro universitet)
 • Spanska (Göteborgs universitet, Högskolan Dalarna, Karlstads universitet, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet)
 • Svenska (Göteborgs universitet, Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle, Högskolan i Halmstad, Högskolan Väst, Karlstads universitet, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Luleå tekniska universitet, Lunds universitet, Malmö högskola, Mittuniversitetet, Mälardalens högskola, Stockholms universitet, Södertörns högskola, Umeå universitet, Uppsala universitet, Örebro universitet)
 • Svenska som andraspråk (Göteborgs universitet, Högskolan Dalarna, Högskolan Väst, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Malmö högskola, Mälardalens högskola, Stockholms universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet)
 • Teater (Göteborgs universitet)
 • Teknik (Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Kungl. Tekniska högskolan, Linköpings universitet, Luleå tekniska universitet, Mälardalens högskola, Uppsala universitet)
 • Tyska (Göteborgs universitet, Högskolan Dalarna, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet)

Om lärarexamina

Från hösten 2011 kan du bli lärare via fyra olika examina:

 • Förskollärarexamen
 • Grundlärarexamen
 • Ämneslärarexamen
 • Yrkeslärarexamen

Grundlärarexamen består av:

 • Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem
 • Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3
 • Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

Ämneslärarexamen består av

 • Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9
 • Ämneslärarexamen gymnasium med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Universiteten och högskolorna kan årligen ansöka om att få utfärda lärarexamina.

Sidan uppdaterades 2016-08-29

Lärare - ett framtidsyrke

Vill du ha ett omväxlande jobb där du får arbeta med ledarskap och utveckla andra människor? Då kanske läraryrket är något för dig.

Gå in på sajten "För det vidare" och gör Skolverkets test med fem snabba frågor. På sajten kan du läsa mer om både läraryrket och vägen dit och kanske bli inspirerad till ett både tryggt och meningsfullt yrkesval.