Utbildningen till ämneslärare i gymnasieskolan är på 300–330 högskolepoäng.

Som lärare på gymnasiet kommer du att möta högt ställda krav av unga vuxna. De vill att du kan ditt ämne och att du ger av dig som person. Du kommer också påverka deras val av yrke.

Vilka ämnen är du intresserad av?

Om du vill studera till ämneslärare och arbeta i gymnasieskolan så måste du först veta hur ämnena är indelade i ämnesgrupper och sedan välja hur du vill kombinera ämnena.

Ämnesgrupper

1. Engelska, matematik, modersmål och svenska

2. Engelska, grekiska, latin, moderna språk, modersmål, svenska som andraspråk och teckenspråk

3. Filosofi, företagsekonomi, geografi, historia, juridik, psykologi, religionskunskap och samhällskunskap

4. Biologi, fysik, kemi, naturkunskap och teknik

5. Idrott och hälsa

6. Bild, dans, musik och teater

Så kan ämnena kombineras

  • Ett ämne ur ämnesgrupp 1 och ett annat ämne ur ämnesgrupp 2, 3 eller 4
  • Två ämnen ur ämnesgrupp 2, 3 eller 4, alternativt ur ämnesgrupp 2 två olika språk inom ämnet moderna språk
  • Idrott och hälsa och ett ämne ur ämnesgrupp 1, 2, 3 eller 4
  • Ett ämne ur ämnesgrupp 6 och ett ämne ur ämnesgrupp 1, 2, 3 eller 4
  • Ett ämne ur ämnesgrupp 6 och ytterligare 90 högskolepoäng inom det i ämnesgrupp 6 valda ämnesområdet

 

 

Sidan uppdaterades 2017-02-09

Lärare - ett framtidsyrke

Vill du ha ett omväxlande jobb där du får arbeta med ledarskap och utveckla andra människor? Då kanske läraryrket är något för dig.

Gå in på sajten "För det vidare" och gör Skolverkets test med fem snabba frågor. På sajten kan du läsa mer om både läraryrket och vägen dit och kanske bli inspirerad till ett både tryggt och meningsfullt yrkesval.