Vill du jobba med mindre barns lärande och utveckling? Då kan förskollärare vara yrket för dig! Som förskollärare jobbar du med barn i åldrarna ett till sex år.

I det dagliga arbetet med barnen ingår bland annat lek, samtal, sång, drama och bild. Arbetet består även av föräldrakontakter och pedagogisk dokumentation.

Förskollärarprogrammet

Förskollärarutbildningen omfattar 210 högskolepoäng och tar 3,5 år. Kurser i förskolepedagogik varvas med kurser i den utbildningsvetenskapliga kärnan som ger dig generella lärarkunskaper som till exempel kunskapsbedömning och läroplansteori. Programmet innehåller också praktiska moment så som verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ute på en förskola. 

Förskolan är lika viktig för barns utveckling som för föräldrarnas behov av barnomsorg. Utbildningen finns på följande universitet och högskolor:

 • Göteborgs universitet
 • Högskolan Dalarna
 • Högskolan i Borås
 • Högskolan i Gävle
 • Högskolan i Halmstad
 • Högskolan Kristianstad
 • Högskolan Väst
 • Jönköping university
 • Karlstads universitet
 • Linköpings universitet
 • Linnéuniversitetet
 • Luleå tekniska universitet
 • Malmö högskola
 • Mittuniversitetet
 • Mälardalens högskola
 • Stockholms universitet
 • Södertörns högskola
 • Umeå universitet
 • Uppsala universitet
 • Örebro universitet

Hitta utbildning för förskollärare på Jämför utbildning

Om lärarexamina

Från hösten 2011 kan du bli lärare via fyra olika examina:

 • Förskollärarexamen
 • Grundlärarexamen
 • Ämneslärarexamen
 • Yrkeslärarexamen

Grundlärarexamen består av:

 • Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem
 • Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3
 • Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

Ämneslärarexamen består av:

 • Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9
 • Ämneslärarexamen gymnasium med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Universiteten och högskolorna kan årligen ansöka om att få utfärda lärarexamina.

Sidan uppdaterades 2016-05-13

Lärare - ett framtidsyrke

Vill du ha ett omväxlande jobb där du får arbeta med ledarskap och utveckla andra människor? Då kanske läraryrket är något för dig.

Gå in på sajten "För det vidare" och gör Skolverkets test med fem snabba frågor. På sajten kan du läsa mer om både läraryrket och vägen dit och kanske bli inspirerad till ett både tryggt och meningsfullt yrkesval.