Grundlärare finns i tre inriktningar: mot fritidshem, förskoleklass och åk 1–3 samt mot åk 4–6. Du arbetar med barn från sex till tolv år.

Grundlärare med tre inriktningar

Lärare med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp, 3 år

Som lärare med inriktning mot skolans fritidshem arbetar du före, under och efter skoltid.  Många fritidspedagoger arbetar i ett arbetslag tillsammans med exempelvis förskollärare, grundskollärare och annan skolpersonal. Utbildningen ges vid följande universitet och högskolor:

 • Göteborgs universitet
 • Högskolan i Borås
 • Högskolan Kristianstad
 • Högskolan Väst
 • Jönköping university
 • Linköpings universitet
 • Linnéuniversitetet
 • Malmö högskola
 • Mittuniversitetet
 • Stockholms universitet
 • Södertörns högskola
 • Umeå universitet
 • Örebro universitet

Lärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och årskurs 1-3, 240 hp, 4 år

Som lärare i förskoleklass och årskurs 1-3 har du i uppgift att göra barn nyfikna på lärandet och lägga grund för deras kunskaper i skolans viktigaste ämnen. Utbildningen ger vid följande universitet och högskolor:

 • Göteborgs universitet
 • Högskolan Dalarna
 • Högskolan i Borås
 • Högskolan i Gävle
 • Högskolan i Halmstad
 • Högskolan Kristianstad
 • Högskolan Väst
 • Jönköping university
 • Karlstads universitet
 • Linköpings universitet
 • Linnéuniversitetet
 • Luleå tekniska universitet
 • Malmö högskola
 • Mittuniversitetet
 • Mälardalens högskola
 • Stockholms universitet
 • Södertörns högskola
 • Umeå universitet
 • Uppsala universitet
 • Örebro universitet

Lärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp, 4 år

Som lärare för 10–12-åringar är du expert på deras kunskapsinlärning och sociala utveckling. Utbildningen ges vid följande universitet och högskolor:

 • Göteborgs universitet
 • Högskolan Dalarna
 • Högskolan i Borås
 • Högskolan i Gävle
 • Högskolan i Halmstad
 • Högskolan Kristianstad
 • Högskolan Väst
 • Jönköping university
 • Karlstads universitet
 • Linköpings universitet
 • Linnéuniversitetet
 • Luleå tekniska universitet
 • Malmö högskola
 • Mittuniversitetet
 • Mälardalens högskola
 • Stockholms universitet
 • Södertörns högskola
 • Umeå universitet
 • Uppsala universitet
 • Örebro universitet

Lärautbildningar med inriktning grundlärare i Jämför utbildning

Om lärarexamina

Det finns fyra olika lärarexamina:

 • Förskollärarexamen
 • Grundlärarexamen
 • Ämneslärarexamen
 • Yrkeslärarexamen

Grundlärarexamen består av:

 • Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem
 • Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1—3
 • Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4—6

Ämneslärarexamen består av:

 • Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7—9
 • Ämneslärarexamen gymnasium med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Universiteten och högskolorna kan årligen ansöka om att få utfärda lärarexamina.

Sidan uppdaterades 2016-09-23

Lärare - ett framtidsyrke

Vill du ha ett omväxlande jobb där du får arbeta med ledarskap och utveckla andra människor? Då kanske läraryrket är något för dig.

Gå in på sajten "För det vidare" och gör Skolverkets test med fem snabba frågor. På sajten kan du läsa mer om både läraryrket och vägen dit och kanske bli inspirerad till ett både tryggt och meningsfullt yrkesval.