Vill du kombinera yrkeskunnande med pedagogiskt arbete? Yrkeslärarutbildningen vänder sig till dig som har erfarenhet och gedigna yrkeskunskaper och vill jobba som lärare på yrkesutbildningar.

Som yrkeslärare kan du arbeta som lärare i yrkesämnen i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan samt på Komvux eller annan gymnasial vuxenutbildning.

Eftersom du inte läser några ämneskunskaper i utbildningen är dina yrkeskunskaper basen för de yrkesämnen du som blivande yrkeslärare ska undervisa i. Därför är det viktigt att du kan styrka att du har gedigna yrkeskunskaper, både praktiska och teoretiska, utifrån kraven som ställs på särskild behörighet.

Om yrkeslärarutbildningen

Yrkeslärarutbildningen omfattar 90 högskolepoäng och tar 1,5 år om utbildningen ges på helfart. Utbildningen består av en utbildningsvetenskaplig del, det vill säga generella lärarkunskaper, samt en verksamhetsförlagd del.

Om du vill studera till yrkeslärare måste du, tillsammans med grundläggande behörighet för högskolestudier, ha relevanta yrkeskunskaper inom det ämne du vill undervisa i.

Utbildningen ges vid följande universitet och högskolor

De universitet och högskolor som ger yrkeslärarprogrammet finns listade nedan. Det är viktigt att du följer länken till webbsidan för det lärosäte du vill ansöka till för att få information om hur du gör för att söka en utbildning.

Lärosätena har studie- och karriärvägledare som kan hjälpa dig med din ansökan.
Kontaktuppgifter hittar du på respektive lärosätes webbsida.

Hitta yrkeslärarutbildning i Jämför utbildning

Behörighet

Grundläggande behörighet
Att vara behörig till en utbildning betyder att du har de förkunskaper som krävs för att klara utbildningen. Det som kallas grundläggande behörighet gäller för all högskoleutbildning. Du kan visa att du uppfyller den grundläggande behörigheten för högskolestudier på olika sätt, men det vanligaste är via ett gymnasiebetyg. Betyget ska uppfylla vissa krav på omfattning och betygsnivå för att ge grundläggande behörighet.

Mer information om grundläggande behörighet hittar du via antagning.se

Reell kompetens
Om du inte har något gymnasiebetyg, eller om ditt betyg inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet, men du trots detta tror att du har förutsättningar att klara av en högskoleutbildning (kunskaper och kompetenser för detta kan ju ha inhämtats på olika sätt), finns möjligheten att ansöka om bedömning av din reella kompetens. Mer information om detta finner du här.

Observera att många lärosäten även har egna anvisningar för hur du ansöker om reell kompetens. Mer information hittar du på respektive lärosätes webbplats.

Särskild behörighet
Utöver grundläggande behörighet finns det ofta särskilda behörighetskrav som gäller för den specifika utbildningen.

För yrkeslärarutbildningen utgörs det särskilda behörighetskravet av kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper. När du ansöker behöver du styrka din behörighet i varje yrkesämne som du anser dig vara behörig i.  Förutom att göra din ansökan via www.antagning.se, måste du också göra ämnesval och en sammanställning av din kompetens på det sätt som ansökan efterfrågar. Därför är det viktigt att du tar reda på vad varje enskilt lärosäte efterfrågar för information från dig och hur du ska gå tillväga gällande ämnesval och kompetensbeskrivning.

Beroende på vilket/vilka yrkesämne/n du tänker att du ska undervisa i finns det olika kunskapskriterier (behörighetskrav) angivna av Universitets- och Högskolerådet (UHR).
För sökbara yrkesämnen se Särskilda behörighetskrav för lärarutbildningen.

Särskilda krav för yrkeslärare
Här hittar du mer information om särskilda krav.

Anmälan

När du har sökt till yrkeslärarprogrammet handläggs din anmälan enligt en bestämd ärendegång:

 • Komplett dokumentation (anmälan, underlag och alla åberopade dokument) sammanställs. Om du behöver komplettera din ansökan hör den aktuella antagningen av sig.
 • Sammanställning, underlag och åberopade dokument granskas av sakkunnig inom respektive yrkesämne utifrån UHR:s kunskapskriterier.
 • Sakkunnig lämnar ett yttrande till antagningsenheten på gällande lärosäte.
 • Antagningsenheten på gällande lärosäte fattar beslut kring behörighet grundat på samlad bedömning i kombination med sakkunnigs yttrande.
 • I övrigt följs ärendegång utifrån antagning.se


Dokument och intyg för att synliggöra dina yrkeskunskaper


Det är de dokument som du har skickat in och åberopar i din anmälan som bedöms. Därför är det oerhört viktigt att du bifogar samtliga intyg som på något sätt kan styrka dina yrkeskunskaper. Det är viktigt att du inte bortser från några intyg, utan ser till att täcka in alla de yrkeskunskaper som efterfrågas i kunskapskriterierna. Detta gäller både intyg och beskrivning av yrkeskunnande.

Tänk på att alla dina anställningar, utbildningar och ibland även privata erfarenheter kan påvisa yrkeskunskaper inom ett eller flera yrkesämnen.

Samordningsuppdrag för validering av yrkeskunskaper

Universitets- och högskolerådet (UHR) har samordningsuppdrag för validering av yrkeskunskaper för tillträde till yrkeslärarutbildningen. Här kan du läsa mer om samordningsuppdraget.

Sidan uppdaterades 2017-03-13

Så här söker du till yrkeslärarutbildningen

Söker du till:

 • Högskolan Väst
 • Karlstads universitet
 • Malmö högskola
 • Stockholms universitet

Högerklicka på länken och ladda ned denna pdf på din PC. Du kan sedan öppna filen med Adobe Reader och fylla i blanketten.

Söker du till:

 • Göteborgs universitet
 • Högskolan Dalarna
 • Högskolan Kristianstad
 • Linköpings universitet
 • Linnéuniversitetet
 • Umeå universitet

Klicka på denna länk till Valiweb och följ instruktionerna.

OBS! Det räcker att du gör kartläggning med den högskola som du har sökt yrkeslärarutbildningen till i första hand. Andra högskolor kommer se det material som du lämnat in.

En utbildning som gör skillnad

Sharing is caring.

Tycker du också om att dela med dig? I så fall kanske läraryrket är något för dig. Som lärare för du vidare dina kunskaper och erfarenheter till eleverna, och du får säkert minst lika mycket tillbaka själv.