Sverige har fem erkända nationella minoriteter: sverigefinnar, tornedalingar, samer (urfolk), romer och judar. Vad betyder det egna hjärtespråket och hur används det? Här får du möta några personer som berättar om sina liv och relationen till sina #hjärtespråk på sydsamiska, lulesamiska, nordsamiska, meänkieli och finska. Filmerna är 2-3 min långa.

Veera om sitt #hjärtespråk finska

I Sverige talar ca 300 000 personer finska.

På universiteten i Uppsala, Umeå och Stockholm kan du läsa kurser i finska språket och kultur. I Stockholm kan du också läsa ämneslärarprogrammet, inriktning åk 7-9, finska som modersmål, svenska och engelska som andraspråk.

Daniel om sitt #hjärtespråk meänkieli

I Sverige talar ca 75 000 personer meänkieli.

På Umeå universitet kan du läsa kurser i meänkieli.

Merethe om sitt #hjärtespråk nordsamiska

I Sverige talar ca 6 000 personer nordsamiska.

Erik om sitt #hjärtespråk lulesamiska

I Sverige talar ca 500 personer lulesamiska.

Evelina om sitt #hjärtespråk sydsamiska

I Sverige talar ca 500 personer sydsamiska.

På universiteteten i Uppsala och Umeå kan du läsa kurser i samiska språk och kultur. Observera att du bara kan läsa lulesamiska i Umeå.

Vill du läsa nationella minoritetsspråk?

Här, under Jämför utbildning, kan du se utbudet av utbildningar.

Mer information om nationella minoriteter

Här kan du läsa mer om Sveriges fem nationella minoriteter och om hur Universitets- och högskolerådet (UHR) arbetar med det minoritetspolitiska målet som en del av Sveriges arbete med att värna de mänskliga rättigheterna.

Sidan uppdaterades 2017-03-03