Högskoleprovet består av åtta delprov med sammanlagt 160 uppgifter.

Högskoleprovet består av åtta delprov som testar dina kunskaper inom olika områden. Antalet uppgifter är 160. Den verbala delen består av 80 uppgifter som innehåller texter, ord och läsförståelse. Den kvantitativa delen består också av 80 uppgifter, som innehåller matematiska uppgifter och uppgifter som kräver logiskt och analytiskt tänkande.

Fem provpass

Provdagen är fördelad på fem provpass. Två innehåller de kvantitativa uppgifterna och två innehåller de verbala uppgifterna. Det femte är ett så kallat utprövningspass som testar uppgifter till framtida prov. Du får inte något resultat från utprövningspasset.

Kvantitativa delen (40 + 40 uppgifter)

XYZ, matematisk problemlösning: 2 x 12 uppgifter
KVA, kvantitativa jämförelser: 2 x 10 uppgifter
NOG, kvantitativa resonemang: 2 x 6 uppgifter
DTK, diagram, tabeller och kartor: 2 x 12 uppgifter

Verbala delen (40 + 40 uppgifter)

ORD, ordförståelse: 2 x 10 uppgifter
LÄS, svensk läsförståelse: 2 x 10 uppgifter
MEK, meningskomplettering: 2 x 10 uppgifter
ELF, engelsk läsförståelse: 2 x 10 uppgifter

Vad innehåller de olika delproven?

Den kvantitativa delen testar följande förmågor:

Matematisk problemlösning

XYZ prövar din förmåga att lösa matematiska problem inom områdena aritmetik, algebra, geometri, funktionslära och statistik. Delprovet består av 24 uppgifter. Rekommenderad tid är 12 minuter per 12 uppgifter.

Kvantitativa jämförelser

KVA prövar din förmåga att göra kvantitativa jämförelser inom områdena aritmetik, algebra, geometri, funktionslära och statistik. Delprovet består av 20 uppgifter. Rekommenderad tid är 10 minuter per 10 uppgifter.

Kvantitativa resonemang

NOG prövar din förmåga att hantera matematiska och logiska problem inom områdena aritmetik, algebra, geometri, funktionslära och statistik. Delprovet består av 12 uppgifter. Rekommenderad tid är 10 minuter per 6 uppgifter.

Diagram, tabeller och kartor

DTK prövar din förmåga att hämta och tolka information ur diagram, tabeller och kartor. Delprovet består av 24 uppgifter. Rekommenderad tid är 23 minuter per 12 uppgifter.

Den verbala delen testar följande förmågor:

Ordförståelse

ORD prövar din förmåga att förstå ord och begrepp. Delprovet består av 20 uppgifter. Rekommenderad tid är 3 minuter per 10 uppgifter.

Läsförståelse av svensk text

LÄS prövar din förmåga att förstå innehållet i svenska texter. Delprovet består av 20 uppgifter. Rekommenderad tid är 22 minuter per 10 uppgifter.

Meningskomplettering

MEK prövar din förmåga att förstå ord och begrepp i sitt sammanhang. Delprovet består av 20 uppgifter. Rekommenderad tid är 8 minuter per 10 uppgifter.

Engelsk läsförståelse

ELF prövar din förmåga att förstå innehållet i engelska texter. Delprovet består av 20 uppgifter. Rekommenderad tid är 22 minuter per 10 uppgifter.

Sidan uppdaterades 2017-01-09