Skrev du högskoleprovet den 1 april? Här publicerade vi frågorna den 3 april, facit publicerar vi under eftermiddagen den 5 april och normeringstabellerna den 2 maj.

Facit och provfrågor för högskoleprovet 2017

Du kommer till facit och provfrågor från den 1 april 2017 via denna länk.

Resultatet på provet kan du hämta från den 8 maj. Du får besked på den mejladress du använde när du anmälde dig till provet.

Resultat och normering för höstprovet 2016

Om du vet hur många rätt du hade på varje delprov så kan du räkna ut ditt resultat med normeringstabellerna. Normering av högskoleprovet görs för att det — oberoende av provtillfälle och oberoende av andra provdeltagare  —  ska var lika lätt eller svårt att få en viss normerad poäng vid olika provtillfällen.

Till normeringstabellerna

Läs mer om rättning och normering på sidan Efter provet

Läs mer om högskoleprovet, Umeå universitet, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Facit och provfrågor för höstprovet 2016

I Göteborg, Skåne och Stockholm skrevs olika versioner av provet i olika provlokaler. 

Olika versioner används för att det ska bli svårare att fuska på provet.

Facit och provfrågor för Göteborg

Facit och provfrågor för Skåne

Facit och provfrågor för Stockholm

Övriga landet har skrivit samma version av provet.

Facit och provfrågor för övriga Sverige samt utlandet

 

Sidan uppdaterades 2017-04-05