Normeringstabeller till högskoleprovet som skrevs den 29 oktober är klara och översätter din poäng till det resultat du kan jämföra med resultat från tidigare år.

Resultat och normering

Resultatet på provet får du den 28 november. Du får besked på den mejladress du använde när du anmälde dig till provet.Om du vet hur många rätt du hade på varje delprov så kan du räkna ut ditt resultat med normeringstabellerna. Normering av högskoleprovet görs för att det — oberoende av provtillfälle och oberoende av andra provdeltagare  —  ska var lika lätt eller svårt att få en viss normerad poäng vid olika provtillfällen.

Till normeringstabellerna

Läs mer om rättning och normering på sidan Efter provet

Läs mer om högskoleprovet, Umeå universitet, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Facit och provfrågor

I Göteborg, Skåne och Stockholm skrevs olika versioner av provet i olika provlokaler. 

Olika versioner används för att det ska bli svårare att fuska på provet.

Facit och provfrågor för Göteborg

Facit och provfrågor för Skåne

Facit och provfrågor för Stockholm

Övriga landet har skrivit samma version av provet.

Facit och provfrågor för övriga Sverige samt utlandet

 

Sidan uppdaterades 2016-11-23