Här hittar du frågor och facit från det senaste högskoleprovet den 1 april 2017. För att navigera rätt i rullistorna nedan behöver du veta i vilken provlokal du har skrivit provet. Provpass 2 är utprövningspass och räknas inte till provresultatet. Av upphovsrättsliga skäl kan vi inte publicera ELF i provpass 3 och 5.

Vi känner till att det finns vissa felaktigheter i några länkar till de olika provlokalerna och arbetar med att åtgärda detta.
Dessa felaktigheter kommer inte att påverka provresultaten som är klara den 8 maj.

Information i kallelsen till provet

Information om provlokal hittar du i din kallelse till provet. Om du inte har kvar din kallelse till provet kan du mejla till hp@uhr.se och ange ditt personnummer så får du ett svar så snart som möjligt.

Om du har skrivit provet för svagt synskadade eller dyslektiker, hittar du rätt version enklast genom att gå in via:

Län - Västra Götaland
Ort - Alingsås/Vårgårda
Provställe (plats) - Alströmergymnasiet
Provsal - A011

Har du skrivit provet i Kungsbacka?
Du hittar ditt provställe/din plats under Västra Götaland och Göteborg.

Hitta rätt information via rullistorna nedan

För att komma till dina frågor från högskoleprovet behöver du välja rätt information i fyra olika steg.

1.) Först väljer du det län som du har skrivit provet i, exempelvis Stockholms län.

2.) Sedan väljer du den ort du har skrivit provet i, exempelvis Bromma.

3.) Därefter fyller du i var du har skrivit provet (provställe), exempelvis Blackebergs gymnasium.

4.) Slutligen väljer du provsal, exempelvis Aulan grupp 1.

Nu slussas du till rätt version av ditt högskoleprov.