Det finns högskoleprov anpassade för dig med dyslexi.

Utökad provtid

Du som har dyslexi gör samma prov som alla andra men har längre tid på dig att göra provet. Du behöver heller inte göra det så kallade utprövningspasset. Utprövningspasset består av nya uppgifter som ska testas inför kommande prov.

Vem kan ge mig ett intyg?

Du kan få ett intyg på två olika sätt:

  • Legitimerad logoped
  • En intygsgivare som Universitets- och högskolerådet har godkänt, (före 2013 Högskoleverket)

Intyg från logoped kan du använda till flera saker
Ett intyg från legitimerad logoped kan du i regel använda för att få det stöd du behöver, när du ska börja studera på högskolan.

Ett intyg från någon av de godkända intygsgivarna är endast avsett för att få göra högskoleprovet med förlängd tid. Ett sådant intyg räcker i regel inte för att få stöd när du ska börja studera på högskolan.

I många delar av Sverige är det kö för att få komma till logoped. Det kan också vara svårt att få tag i en godkänd intygsgivare. Det är med andra ord bra att vara ute i god tid före sista anmälningsdag till högskoleprovet.

Intyg från legitimerad logoped

Du kan få förlängd provtid om du har ett utlåtande eller intyg från en legitimerad logoped. Ditt utlåtande eller intyg ska vara baserat på en fullständig utredning av din totala språkliga kompetens. Diagnosen är F81.0 specifik lässvårighet, ibland med tillägget specifika läs- och skrivsvårigheter. Diagnosen kan också vara F81.3 blandad inlärningsstörning. Utlåtandet eller intyget ska vara från årskurs fem eller senare.

Intyg från godkänd intygsgivare

Du måste ha ett särskilt intyg på att du har dyslexi och att du har behov av en längre provtid. Intyget ska vara utfärdat enligt Universitets- och högskolerådets mall och på svenska. Du kan behöva skicka in ditt intyg vid varje tillfälle du tänker anmäla dig till högskoleprovet. Det är nämligen inte säkert att den provanordnande högskolan sparar ditt intyg från gång till gång.

Mall för intyg om dyslexi till intygsgivare

Hitta alla intygsgivare

Undersök om det finns intygsgivare i din hemkommun. Annars kan du kolla med närliggande kommuner.

Lista över alla intygsgivare för dyslexi

Skicka intyget till universitetet eller högskolan

I samband med din anmälan ska du skicka intyget till det universitet eller den högskola som du har anmält dig till. Utländska intyg godkänns inte.

När du anmäler dyslexi får du information om det redan finns ett intyg registrerat på dig. Då behöver du inte skicka in ett nytt intyg.

Om du ska skriva ett anpassat prov utomlands, skickar du ditt intyg direkt till Universitets- och högskolerådet, Box 45093, 104 30 Stockholm, Sverige

Observera att intygen ska vara ditt aktuella lärosäte eller UHR tillhanda, senast sista anmälningsdag.

Så här anmäler du dig

Du anmäler dig till högskoleprovet via webbanmälan.

Anmälan till högskoleprovet
Anordnare och provorter

Information om provet att skriva ut

Du kan skriva ut informationsbladet Det anpassade högskoleprovet – provet för dig med dyslexi.

Det anpassade högskoleprovet – provet för dig med dyslexi som pdf

Anvisningar till högskoleprovet från hösten 2011

Eftersom du som skriver det anpassade högskoleprovet har längre tid finns det särskilda anvisningar för dig.

Anvisningar för kvantitativ del för anpassade prov som pdf
Anvisningar för verbal del för anpassade prov som pdf

Schema för högskoleprovet för dig som har dyslexi

8.45–9.20 Information till deltagarna (OBS! Högskolorna kan senarelägga starten av informationen.)
9.20–10.40 Provpass 1
10.45–11.10 Rast
11.10–12.30 Provpass 2
12.35–13.40 Lunch
13.40–15.00 Provpass 3
15.05–15.20 Rast
15.20–16.40 Provpass 4

Du som skriver det anpassade provet skriver inget utprövningspass, utan fyra provpass som vardera 80 minuter långa. Hela provdagen är nära 8 timmar lång, men effektiv provtid är 5 timmar och 20 minuter. Antal provuppgifter är 160.

Sidan uppdaterades 2017-05-19

Om du är funktionsnedsatt

I möjligaste mån ska alla som har behov av hjälpmedel på grund av funktionsnedsättning också kunna skriva högskoleprovet på samma villkor som andra deltagare.

Om du har en funktionsnedsättning kan lärosätet försöka göra det möjligt att utreda och anpassa provsituationen för dig och dina behov. Därför är det viktigt att du kontaktar det lärosäte du har anmält dig till, senast sista anmälningsdag. Observera att ditt behov av anpassning också måste styrkas med läkarintyg eller motsvarande senast sista anmälningsdag.

Kontakta provanordnaren, senast sista anmälningsdag, där du ska skriva provet och fråga vad de kan göra för just dig. Det är dock inte säkert att alla önskemål om anpassning kan tillgodoses.