Högskoleprovet finns anpassat för svagt synskadade och för gravt synskadade.

Vem är synskadad?

Personer med synproblem ska styrka synskada och behov av anpassning genom intyg från syncentral.

Skicka intyget till universitetet eller högskolan

Skicka intyget till det universitet eller den högskola som du har anmält dig till i samband med anmälan. Utländska intyg godkänns inte. 

Om du ska skriva ett anpassat prov utomlands, måste du skicka ditt intyg direkt till Universitets- och högskolerådet, Box 45093, 104 30 Stockholm, Sverige. Intyget ska vara UHR tillhanda senast sista anmälningsdag.

När du anmäler synskada får du information om du redan har ett intyg registrerat på dig. Då behöver du inte skicka in ett nytt intyg.

Svagt synskadad

Du som har svag synskada gör samma prov som alla andra men har längre tid på dig att göra provet. Du behöver heller inte göra det så kallade utprövningspasset. Utprövningspasset består av nya uppgifter som ska testas inför kommande prov.

Kom ihåg att du måste meddela det universitet eller den högskola som arrangerar provet på din ort följande saker:

  • Om du vill ha ditt prov uppförstorat till A3.
  • Om du vill ha med dina synhjälpmedel till provlokalen.

Anvisningar till högskoleprovet

Eftersom du som skriver det anpassade högskoleprovet har längre tid finns det särskilda anvisningar för dig.

Anvisningar för kvantitativ del för anpassade prov som pdf
Anvisningar för verbal del för anpassade prov som pdf

Gravt synskadad

Du som har grav synskada gör inte det ordinarie högskoleprovet. Istället skriver du ett speciellt framtaget högskoleprov.

Delprovet DTK ingår inte

Själva utformningen av provet är ungefär densamma men delprovet DTK ingår inte. Detta delprov innebär att man ska tolka diagram, tabeller och kartor. DTK är svårt att anpassa till punktskrift och DAISY. Istället får du fler frågor på de övriga delproven.

Punktskrift och DAISY

Högskoleprovet för gravt synskadade finns i två versioner, i punktskrift och i talboksformatet DAISY (digitalt anpassat informationssystem). Du har längre tid på dig att besvara frågorna än vid det vanliga högskoleprovet. Du har samma schema som dyslektiker och svagt synskadade (se broschyren nedan). Du får även en egen provledare som för in dina svar i svarshäftet och hjälper dig med praktiska saker under dagen.

Anteckningshjälp från hösten 2015

Från och med hösten 2015 har du som skriver högskoleprovet för gravt synskadade rätt att använda anteckningshjälp. Anteckningshjälpen får inte lagra information från provet och inte heller nå internet. Elektroniska verktyg måste ha en visuell skärm.

Anmälan via webben eller på annat sätt

Du anmäler dig till högskoleprovet via webbanmälan. Om du inte kan göra en webbanmälan ska du vända dig till det universitet/den högskola som anordnar provet på den ort där du vill göra det.

Anmälan till högskoleprovet

Annat sätt att anmäla sig - kontakta provanordnarna

Ange om punktskrift, DAISY eller båda i kombination

Du som har en grav synskad — kom ihåg att ange om du vill göra provet i punktskrift eller i DAISY. Du kan också välja att använda både punktskrift och DAISY i kombination.

Mer om högskoleprovet för gravt synskadade

Från och med vårprovet 2012 kan personer med grav synskada skriva det nya högskoleprovet. Det handlar om tre speciellt framtagna prov och därmed kan du göra provet tre gånger. Du kan öva på provet genom att höra av dig till ditt provanordnande lärosäte och beställa ett övningsprov. Du får då ett halvt prov att öva på (en kvantitativ del och en verbal del). Meddela om du vill ha övningsprovet i punktskrift eller i Daisyformat eller båda i kombination. Mer information får du i Universitets- och högskolerådets faktablad "Det anpassade högskoleprovet - provet för dig som har en grav synskada".

Högskoleprovet för gravt synskadade som pdf

Sidan uppdaterades 2017-05-19

Om du är funktionsnedsatt

I möjligaste mån ska alla som har behov av hjälpmedel på grund av funktionsnedsättning också kunna skriva högskoleprovet på samma villkor som andra deltagare.

Om du har en funktionsnedsättning kan lärosätet försöka göra det möjligt att utreda och anpassa provsituationen för dig och dina behov. Därför är det viktigt att du kontaktar det lärosäte du har anmält dig till, senast sista anmälningsdag. Observera att ditt behov av anpassning också måste styrkas med läkarintyg eller motsvarande senast sista anmälningsdag.

Kontakta provanordnaren, senast sista anmälningsdag, där du ska skriva provet och fråga vad de kan göra för just dig. Det är dock inte säkert att alla önskemål om anpassning kan tillgodoses.