Drygt 55 000 personer skrev högskoleprovet den 29 oktober. Universitets- och högskolerådet (UHR) har beslutat att inte ge något resultat till 51 provskrivare på grund av fusk. Dessa personer är också polisanmälda och avstängda från att skriva provet under två år.

Efter höstens skärpning av reglerna är det inte riskfritt att fuska på högskoleprovet. Nu kan UHR stänga av den som använder otillåtna hjälpmedel under två år. Dessutom är alla former av fusk straffbara - fällande dom ger böter eller upp till sex månaders fängelse.

För att störa det organiserade och tekniskt avancerade fusket, använde UHR fyra olika varianter av det sista provpasset i samband med provet den 29 oktober. Tre provorter fick olika versioner av provet i olika lokaler: Göteborg, Skåne och Stockholm.

I analysarbetet har UHR kunnat identifiera 50 fall där svarsmönstren visar att det med mycket hög sannolikhet inte har gått till på rätt sätt. Dessutom har en av provorterna - Linköping - ertappat en deltagare med otillåtna hjälpmedel under själva provet.

Bland de som har fuskat, har UHR identifierat 37 personer i Stockholm, nio personer i Skåne, fyra personer i Göteborg och en person i Linköping.

Dessa provdeltagare har polisanmälts.

UHR kommer också att fortsätta utveckla provet och överväger fler åtgärder för att komma åt användningen av otillåtna hjälpmedel vid högskoleprovet.

Bakgrund

Hösten 2015 blev UHR dock överraskade över det utstuderade fusk som ägde rum. UHR blev också illa berörda över fräckheten att tjäna stora summor på andras längtan efter att få bli högskolestudent.

Tack vare flera tips och samarbete med både lärosäten och Nationellt Forensiskt Centrum har fuskarna identifierats och deras provresultat har dragits tillbaka.

För att kunna identifiera fuskare har UHR bland annat studerat personer som har förbättrat sina resultat anmärkningsvärt i förhållande till tidigare prestationer. Vi har också jämfört handstilar och svarsmönster. Myndighetsbeslut som någon har utverkat genom vilseledande uppgifter kan återkallas. I några fall har studenter tvingats lämna sina utbildningsplatser, också efter det att de har påbörjat sina utbildningar. 

Brottsligt enligt högskoleförordningen

I augusti 2016 genomförde regeringen två ändringar i högskoleförordningen som innebär att den som använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid högskoleprov, ska stängas av från deltagande i provet under två år, det vill säga vid fyra provtillfällen.

UHR har ökade befogenheter att meddela föreskrifter för att motverka fusk. UHR kräver att provsvar lämnas på heder och samvete. Med ett sådant krav finns det bättre förutsättningar att bedöma fusk som ett brott.

Avstängning

UHR kan stänga av en provdeltagare från de kommande två årens högskoleprov när det finns underlag – iakttagelser från provledare, analyser av inlämnade provsvar, tips eller annan bevisning – som leder till bedömningen att försök till fusk eller fullbordat fusk har skett.

Polisanmälan

För polisanmälan krävs först och främst att provdeltagaren har skrivit under ”på heder och samvete” att inte använda otillåtna hjälpmedel under provet. Dessutom ska iakttagelser från provledare, analyser av inlämnade provsvar, tips eller annan bevisning utgöra underlag för en bedömning om provdeltagaren har använt otillåtna hjälpmedel.  Brottsrubriceringen blir då ”osann försäkran” – möjlig straffpåföljd är i normalfallet böter eller upp till sex månaders fängelse.

Sidan uppdaterades 2016-12-12