Dekorationsbild
Dekorationsbild

Anmälan till högskoleprovet!

Högskoleprovet ges två gånger per år. Nästa prov är den 28 mars 2015.
Du kan göra högskoleprovet vår och höst. Nästa anmälan öppnar i mitten av januari och stänger den 15 februari 2015.

Till anmälan för högskoleprovet (nytt fönster) »

Högskoleprovet ges två gånger per år, varje vår och höst och alltid på en lördag. Sista anmälningsdag är alltid 15 februari inför vårens prov och 15 september inför höstens. Du anmäler dig till högskoleprovet via webben. Anmälningsavgiften är 350 kronor för högskoleprovet hösten 2014. Sista anmälningsdag är också sista betalningsdag. Från och med 1 december 2014 höjs anmälningsavgiften  till 450 kronor.

Alla får skriva


Vem som helst får skriva högskoleprovet. Det finns inga krav på medborgarskap, uppehållstillstånd eller ålder. Däremot finns provet bara på svenska.

Datum för kommande högskoleprov

 

Provdag

Anmäl dig senast

2015    
Vår 28 mars 15 februari
Höst 24 oktober 15 september
2016    
Vår 9 april 15 februari
Höst 29 oktober 15 september

Högskoleprovet utomlands


Vissa svenska skolor i Europa anordnar högskoleprovet. Det går inte att få göra provet i andra världsdelar. Högskoleprovet ska skrivas samtidigt oavsett var i världen du är för att klara kraven på sekretess. Det är inte möjligt vid stora tidsskillnader. Inga ambassader eller konsulat kan anordna högskoleprovet.

Det kan variera mellan olika provtillfällen vilka skolor som anordnar högskoleprovet utomlands. Men det är exakt samma prov som det ordinarie högskoleprovet och det ges samma dagar.

Läs mer om att skriva högskoleprovet utomlands »

Provet för den som är funktionshindrad


Du som har dyslexi eller är svagt eller gravt synskadad har möjlighet att få göra ett anpassat högskoleprov. Du får längre tid på dig. Ditt intyg bör du skicka in samtidigt som du anmäler dig till provet eller senast sista anmälningsdag. Det ska skickas till högskolan eller universitetet som håller provet på den ort du har anmält dig till.

Det är angeläget att andra funktionshindrade i så stor utsträckning som möjligt deltar i provet på samma villkor som andra deltagare. Provets utformning begränsar dock dessa möjligheter.
Om du som provdeltagare på grund av ett funktionshinder behöver speciella arrangemang (till exempel extra belysning eller en mindre skrivsal) vid provtillfället bör högskoleenheten försöka ordna detta. Kontakta i god tid den högskola där du ska skriva provet och fråga vad de kan göra för just dig. Det är dock inte säkert att alla önskemål om anpassning kan tillgodoses.

Läs mer om högskoleprovet för dig med dyslexi »

Läs mer om högskoleprovet för dig med synskada »

Anmälan är personlig och avgiften kan inte återbetalas


Om du ångrar din anmälan eller uteblir från provet får du inte tillbaka anmälningsavgiften. Det beror på att det uppstår kostnader så fort du har anmält dig. Bland annat beställs tryckning av proven efter antal anmälda samtidigt som universiteten och högskolorna bokar provlokaler och ordnar provledare och assistenter. Anmälningsavgiften kan heller inte överföras till nästa provtillfälle eller på någon annan person.

Problem eller byte av provort


Kontakta det universitet eller den högskola du har anmält dig till om du har problem med anmälan eller din betalning.

Om du vill byta provort ska du kontakta det universitet eller den högskola som anordnar högskoleprovet på den ort där du vill göra provet och fråga om du kan skriva där istället. Vid byte efter sista anmälningsdag måste du betala en ny anmälningsavgift.

Lista över de universitet och högskolor som anordnar högskoleprovet »

Om för få anmäler sig


Om för få personer har anmält sig till en provort kanske det inte blir något prov på den orten. Då flyttas du automatiskt till en provort som ligger nära den där du skulle ha skrivit.

Kallelse en vecka före provet


Du kommer att få en kallelse via e-post cirka en vecka före provet. Kallelsen innehåller bland annat uppgifter om var provet äger rum.

Om du inte har fått kallelsen ska du ta kontakt med det universitet eller den högskola som du har anmält dig till.

Dekorationsbild

Broschyr om högskoleprovet


Du kan beställa broschyren Högskoleprovet gratis.

Länk till beställningssidan (nytt fönster) »

2014-10-25
Tipsa en vän

Fler liknande artiklar