Dekorationsbild
Dekorationsbild

Normeringen klar för högskoleprovet 2014-10-25

Facit och provfrågor kan du kontrollera efter högskoleprovet den 25 oktober 2014. Normeringstabellerna är publicerade.
Två uppgifter i ELF (engelsk läsförståelse) hade fått fel svar i facit. Det är rättat.

Provpass 1 - engelsk läsförståelse.


Uppgift 31 har svaret A.
Uppgift 32 har svaret D.

Normeringen klar


Det har genomförts två normeringar, en för den verbala delen och en för den kvantitativa delen.
Medelvärdet av dessa två normeringar utgör den slutliga poäng som används vid antagningen.

Normeringstabeller hösten 2014 »

Angående normeringen av den kvantiativa delen hösten 2014


Den kvantitativa delen har blivit något lättare jämfört med tidigare prov, och bakom detta ligger ett långsiktigt medvetet förändringsarbete för att jämna ut skillnaderna i svårighetsgrad och spridning mellan de två provdelarna.

Frågor angående provet


Frågor som gäller de kvantitativa delarna ska ställas till kvant@edusci.umu.se
Frågor som gäller de verbala delarna ska ställas till verbal@edusci.umu.se

Engelsk läsförståelse borttagen


Upphovsrätten för delprovet engelsk läsförståelse, ELF, gäller bara i en vecka efter provdagen, därför är delprovet utbytt mot ett exempelprov.

Facit


Provpass 3 ingår ej! (Utprövningspass)

Provpass 1 (=DYS 1)

Provpass 2 (=DYS 2)

Provpass 4 (=DYS 3)

Provpass 5 (=DYS 4)

Verbal del Kvantitativ del Verbal del Kvantitativ del
1 C 1 B 1 C 1 C
2 D 2 B 2 C 2 C
3 E 3 C 3 D 3 B
4 E 4 C 4 D 4 C
5 B 5 B 5 E 5 C
6 B 6 D 6 B 6 D
7 D 7 B 7 E 7 A
8 A 8 D 8 D 8 D
9 A 9 B 9 A 9 D
10 E 10 C 10 C 10 A
11 A 11 A 11 D 11 B
12 C 12 A 12 B 12 B
13 D 13 A 13 C 13 B
14 C 14 C 14 B 14 A
15 A 15 A 15 C 15 A
16 D 16 A 16 A 16 D
17 A 17 B 17 A 17 B
18 D 18 D 18 C 18 A
19 B 19 A 19 A 19 B
20 B 20 B 20 B 20 B
21 D 21 C 21 D 21 C
22 C 22 C 22 C 22 D
23 C 23 D 23 B 23 C
24 B 24 C 24 A 24 D
25 B 25 A 25 C 25 E
26 C 26 E 26 D 26 A
27 D 27 B 27 D 27 E
28 B 28 A 28 D 28 B
29 A 29 C 29 D 29 A
30 A 30 B 30 A 30 B
31 A 31 A 31 C 31 B
32 D 32 A 32 B 32 B
33 A 33 C 33 C 33 B
34 D 34 C 34 A 34 D
35 A 35 D 35 D 35 A
36 C 36 D 36 D 36 A
37 B 37 B 37 A 37 C
38 A 38 B 38 C 38 C
39 C 39 D 39 B 39 B
40 D 40 D 40 B 40 C

Provpass 3 ingår ej! (Utprövningspass)

Inom parentes anges vilket provpass som gäller för dem som gjort dyslektiker eller svagt synskadade, t.ex. (=DYS1)

Provfrågor i html

Provpass 1

Provpass 2

Provpass 4

Provpass 5

Verbal del Kvantitativ del Verbal del Kvantitativ del
ORD » XYZ » ORD » XYZ »
LÄS » KVA » LÄS » KVA »
MEK » NOG » MEK » NOG »
  DTK »   DTK »
       
Källförteckning »      
       
ELF exempelprov»      
EFL ex-prov facit »      

Provfrågor i pdf

Provpass 1

Provpass 2

Provpass 4

Provpass 5

Verbal del »PDF Kvantitativ del »PDF Verbal del »PDF Kvantitativ del »PDF
       
Källhänvisning »PDF      
Facit »PDF      
       
ELF exempelprov »PDF      
ELF ex-prov facit »PDF      

Normeringen klar


Det har genomförts två normeringar, en för den verbala delen och en för den kvantitativa delen.
Medelvärdet av dessa två normeringar utgör den slutliga poäng som används vid antagningen.

Normeringstabeller hösten 2014 »

Mer om processen efter provet?


Vad händer egentligen efter provet? Hur går rättningen till och normeringen?
Läs mer på "Efter provet" »
2014-11-21
Tipsa en vän

Fler liknande artiklar