Provpass 3 - Diagram, tabeller och kartor (DTK), 2012-03-31

Provansvarig: kvant@edusci.umu.se


 

 

 

 

29.Vilket län avses?

I detta län röstade fler på linje 3 än på linje 2. Av de röstberättigade i länet röstade färre än 100 000 med giltiga valsedlar. Fler än 2 500 av rösterna var blanka.

A
Kronobergs län
B
Hallands län
C
Värmlands län
D
Jämtlands län

30. Hur stor andel av de röstberättigade i Norrbottens län röstade?

A
60 procent
B
70 procent
C
80 procent
D
90 procent

31. Hur många röster fick den i folkomröstningen segrande linjen om man bortser från de tre län som hade flest röstberättigade?

A
469 755
B
632 279
C
1 209 523
D
1 237 065

32. Identifiera det år då fångsten av havsöring som fiskats med nät i Halland var som störst. Hur stor var fångsten av lax i Åarna detta år?

A
6 ton
B
8 ton
C
15 ton
D
55 ton

33. Hur stor var den sammanlagda fångsten av lax i Atlanten och Kattegatt 1988 jämfört med fångsten i Åarna?

A
5 gånger så stor
B
8 gånger så stor
C
10 gånger så stor
D
13 gånger så stor

34. Studera totalfångsten av havsöring i Halland 1978 och hur mängderna som
fiskats med bottengarn, genom sportfiske respektive med nät förhöll sig till
varandra. Vilket svarsförslag anger det korrekta storleksförhållandet
bottengarn : sportfiske : nät?

A
1 : 2 : 1
B
2 : 1 : 3
C
2 : 6 : 3
D
4 : 3 : 1

35. Vilket var det första året då mindre än hälften av havsöringsfångsten i Halland fiskades med bottengarn eller nät?

A
1980
B
1983
C
1991
D
1993


36. I ringborgens mitt har man hittat ett fragment av fiskekrok. Vilket sorts fynd hittades 28 meter i rak sydvästlig riktning från detta fragment?

A
Metkrok
B
Nätsänke
C
Isbrodd
D
Ljuster

37.   På vilket avstånd och i vilken riktning från saltlagrens sydligaste punkt låg smedjorna?

A
65 meter i nordnordostlig riktning
B
65 meter i sydsydvästlig riktning
C
85 meter i nordnordostlig riktning
D
85 meter i sydsydvästlig riktning

38.   Hur stort var området innanför den inre ringmuren?

A
2 000 m2
B
6 000 m2
C
10 000 m2
D
17 000 m2

39. Identifiera landet med flest mobilabonnemang per 100 invånare. Hur många Internetanvändare hade detta land?

A
35 per 100 invånare
B
45 per 100 invånare
C
65 per 100 invånare
D
85 per 100 invånare

40. Studera Internetanvändningen i de länder där hushållens konsumtion per
invånare låg i intervallet 9 000–13 000 euro. Hur stor var skillnaden i antal Internetanvändare per 100 invånare mellan det land där detta antal var som störst och det land där det var som minst?

A
30
B
40
C
50
D
60

2012-12-14
Tipsa en vän

Fler liknande artiklar