Dina val (16 träffar) Rensa alla val
Inriktning × Hälso- och sjukvårdsadministration
Utbildning HP Studietakt Språk Jämför
Globala hälsosystem
Uppsala universitet
5hp
(0,08 år)
100% Olika Engelska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 100%
Språk Engelska
Ort Uppsala
Utbildningsnivå kurs, Endast avancerad
Start HT 2017 period 2
Examen
Behörighet Examen på grundnivå om minst 180 hp inom medicin, sjukvård, nutrition eller annat område relevant för internationell hälsa. Kunskaper i engelska motsvarande Engelska B.
Anmälningskod uu-43010Till antagning.se

Tillfälle 2

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 100%
Språk Engelska
Ort Uppsala
Utbildningsnivå kurs, Endast avancerad
Start HT 2016 period 2
Examen
Behörighet Examen på grundnivå om minst 180 hp inom medicin, sjukvård, nutrition eller annat område relevant för internationell hälsa. Kunskaper i engelska motsvarande Engelska B.
Anmälningskod uu-43010Till antagning.se
Hälsopolitik och hälsoekonomi
Uppsala universitet
7.5hp
(0,12 år)
100% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 100%
Språk Svenska
Ort Uppsala
Utbildningsnivå kurs, Endast grundnivå
Start HT 2017 period 2
Examen
Behörighet 60 hp inom medicinsk, samhällsvetenskaplig eller farmaceutisk fakultet.
Anmälningskod uu-40900Till antagning.se

Tillfälle 2

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 100%
Språk Svenska
Ort Uppsala
Utbildningsnivå kurs, Endast grundnivå
Start HT 2016 period 2
Examen
Behörighet 60 hp inom medicinsk, samhällsvetenskaplig eller farmaceutisk fakultet.
Anmälningskod uu-40900Till antagning.se
Hälso- och sjukvårdsadministration
Karlstads universitet
30hp
(1 år)
50% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 50%
Språk Svenska
Ort Karlstad
Utbildningsnivå kurs, Endast grundnivå
Start HT 2017 period 1
Examen
Behörighet För tillträde till kursen krävs genomgången kurs SVGAHA med minst betyget Godkänt på 22.5 hp eller motsvarande kunskaper förvärvade genom annan kurs.
Anmälningskod kau-30225Till antagning.se

Tillfälle 2

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 50%
Språk Svenska
Ort Karlstad
Utbildningsnivå kurs, Endast grundnivå
Start HT 2016 period 1
Examen
Behörighet För tillträde till kursen krävs genomgången kurs SVGAHA med minst betyget Godkänt på 22.5 hp eller motsvarande kunskaper förvärvade genom annan kurs.
Anmälningskod kau-27869Till antagning.se
Kontaktsjuksköterska i cancervård
Linköpings universitet
7.5hp
(0,25 år)
50% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 50%
Språk Svenska
Ort Linköping
Utbildningsnivå kurs, Endast grundnivå
Start VT 2017 period 1
Examen
Behörighet För tillträde till kursen krävs sjuksköterskeexamen, omfattande minst 120 hp eller motsvarande. Därutöver krävs godkända kunskaper i svenska och engelska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, t.ex. Svenska 3/B och Engelska 6/A..
Anmälningskod liu-89182Till antagning.se
Ledarskap och verksamhetsutveckling inom vård och omsorg
Karlstads universitet
30hp
(1 år)
50% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 50%
Språk Svenska
Ort Karlstad
Utbildningsnivå kurs, Endast grundnivå
Start HT 2017 period 1
Examen
Behörighet Grundläggande behörighet eller motsvarande.
Anmälningskod kau-30219Till antagning.se

Tillfälle 2

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 50%
Språk Svenska
Ort Karlstad
Utbildningsnivå kurs, Endast grundnivå
Start HT 2016 period 1
Examen
Behörighet Grundläggande behörighet eller motsvarande.
Anmälningskod kau-27844Till antagning.se
Magisterprogram i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg
Högskolan i Borås
60hp
(2 år)
50% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform Distans
Studietakt 50%
Språk Svenska
Ort Borås
Utbildningsnivå program, Endast avancerad
Start HT 2017 period 1
Examen Magisterexamen
Behörighet Kandidatexamen följt av 1 års yrkeslivserfarenhet inom vård- och omsorgssektorn
Anmälningskod hb-72079Till antagning.se

Tillfälle 2

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform Distans
Studietakt 50%
Språk Svenska
Ort Borås
Utbildningsnivå program, Endast avancerad
Start HT 2016 period 1
Examen Magisterexamen
Behörighet Kandidatexamen följt av 1 års yrkeslivserfarenhet inom vård- och omsorgssektorn
Anmälningskod hb-62079Till antagning.se
Masterprogram i förbättringsarbete inom hälso- och sjukvårdens verksamheter Arbetsterapi
Örebro universitet
120hp
(4 år)
50% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 50%
Språk Svenska
Ort Örebro
Utbildningsnivå program, Endast avancerad
Start HT 2017 period 1
Examen Magisterexamen, Masterexamen
Behörighet Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet arbetsterapi eller legitimation som arbetsterapeut utfärdad av Socialstyrelsen. Dessutom krävs minst 15 högskolepoäng i vetenskaplig metod och ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng.
Anmälningskod oru-79720Till antagning.se
Masterprogram i förbättringsarbete inom hälso- och sjukvårdens verksamheter Hörselvetenskap
Örebro universitet
120hp
(4 år)
50% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 50%
Språk Svenska
Ort Örebro
Utbildningsnivå program, Endast avancerad
Start HT 2017 period 1
Examen Magisterexamen, Masterexamen
Behörighet Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet hörselvetenskap eller legitimation som audionom utfärdad av Socialstyrelsen. Dessutom krävs minst 15 högskolepoäng i vetenskaplig metod och ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng.
Anmälningskod oru-79721Till antagning.se
Masterprogram i förbättringsarbete inom hälso- och sjukvårdens verksamheter Omvårdnadsvetenskap
Örebro universitet
120hp
(4 år)
50% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 50%
Språk Svenska
Ort Örebro
Utbildningsnivå program, Endast avancerad
Start HT 2017 period 1
Examen Magisterexamen, Masterexamen
Behörighet Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet omvårdnadsvetenskap eller legitimation som sjuksköterska utfärdad av Socialstyrelsen. Dessutom krävs minst 15 högskolepoäng i vetenskaplig metod och ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng.
Anmälningskod oru-79722Till antagning.se
Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd Distans
Jönköping University
120hp
(4 år)
50% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform Distans
Studietakt 50%
Språk Svenska
Ort Jönköping
Utbildningsnivå program, Endast avancerad
Start HT 2017 period 1
Examen Masterexamen
Behörighet Kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 hp i en utbildning inom vård, medicin, teknik eller samhälls-/beteendevetenskap inklusive ett examensarbete omfattande 15 hp eller motsvarande. För sökande med yrkesexamen omfattande lägst 300 hp kan dispens medges från kravet i examensarbete för antagning om den sökande skrivit minst en vetenskaplig artikel som bedöms motsvara kraven för ett examensarbete på kandidatnivå. Dispens kan även medges sökande till det särskilda urvalet, med yrkesexamen omfattande minst 300 hp, som genomför ett examensarbete på kandidatnivå under studietiden. Dessutom krävs 2 års arbetslivserfarenhet.
Anmälningskod hj-MS112Till antagning.se

Tillfälle 2

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform Distans
Studietakt 50%
Språk Svenska
Ort Jönköping
Utbildningsnivå program, Endast avancerad
Start HT 2016 period 1
Examen Masterexamen
Behörighet Kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 hp i en utbildning inom vård, medicin, teknik eller samhälls-/beteendevetenskap inklusive ett examensarbete omfattande 15 hp eller motsvarande. För sökande med yrkesexamen omfattande lägst 300 hp kan dispens medges från kravet i examensarbete för antagning om den sökande skrivit minst en vetenskaplig artikel som bedöms motsvara kraven för ett examensarbete på kandidatnivå. Dispens kan även medges sökande till det särskilda urvalet, med yrkesexamen omfattande minst 300 hp, som genomför ett examensarbete på kandidatnivå under studietiden. Dessutom krävs 2 års arbetslivserfarenhet.
Anmälningskod hj-MS112Till antagning.se
Masterprogram i läkemedelsmodellering
Uppsala universitet
120hp
(2 år)
100% Olika Engelska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 100%
Språk Engelska
Ort Uppsala
Utbildningsnivå program, Endast avancerad
Start HT 2017 period 1
Examen Masterexamen
Behörighet Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp kemi, biologi alternativt farmaci eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfyller du kravet på engelska.)
Anmälningskod uu-P3172Till antagning.se

Tillfälle 2

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 100%
Språk Engelska
Ort Uppsala
Utbildningsnivå program, Endast avancerad
Start HT 2016 period 1
Examen Masterexamen
Behörighet Kandidatexamen 180 hp med 90 hp kemi, biologi alternativt farmaci eller motsvarande. Goda kunskaper i engelska. Kunskaper i engelska motsvarande En B (med svensk kandidatexamen är detta uppfyllt.)
Anmälningskod uu-P3172Till antagning.se
Vårdadministration C Distans
Umeå universitet
30hp
(0,5 år)
100% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform Distans
Studietakt 100%
Språk Svenska
Ort Umeå
Utbildningsnivå kurs, Endast grundnivå
Start VT 2018 period 1
Examen
Behörighet För tillträde till kursen krävs minst två års sammanlagda studier (120 hp) från Vårdadministrativa programmet.
Anmälningskod umu-26100Till antagning.se

Tillfälle 2

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform Distans
Studietakt 100%
Språk Svenska
Ort Umeå
Utbildningsnivå kurs, Endast grundnivå
Start VT 2017 period 1
Examen
Behörighet För tillträde till kursen krävs minst två års sammanlagda studier (120 hp) från Vårdadministrativa programmet.
Anmälningskod umu-26100Till antagning.se
Vårdadministrativa programmet Distans
Umeå universitet
180hp
(3 år)
100% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform Distans
Studietakt 100%
Språk Svenska
Ort FLEX
Utbildningsnivå program, Endast grundnivå
Start HT 2017 period 1
Examen Kandidatexamen, Högskoleexamen
Behörighet Grundläggande behörighet. För studier under valbar/valfri termin gäller eventuellt särskilda behörighetskrav för vissa ämnen. Den studerande kan dock välja ämnen där endast grundläggande behörighet krävs.
Anmälningskod umu-01286Till antagning.se

Tillfälle 2

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform Distans
Studietakt 100%
Språk Svenska
Ort FLEX
Utbildningsnivå program, Endast grundnivå
Start HT 2016 period 1
Examen Kandidatexamen, Högskoleexamen
Behörighet Grundläggande behörighet. För studier under valbar/valfri termin gäller eventuellt särskilda behörighetskrav för vissa ämnen. Den studerande kan dock välja ämnen där endast grundläggande behörighet krävs.
Anmälningskod umu-01286Till antagning.se
Vård- och omsorgsadministration 1
Högskolan i Borås
30hp
(1 år)
50% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform Distans
Studietakt 50%
Språk Svenska
Ort Borås
Utbildningsnivå kurs, Endast grundnivå
Start HT 2017 period 1
Examen
Behörighet Grundläggande behörighet.
Anmälningskod hb-25472Till antagning.se

Tillfälle 2

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform Distans
Studietakt 50%
Språk Svenska
Ort Borås
Utbildningsnivå kurs, Endast grundnivå
Start HT 2016 period 1
Examen
Behörighet Grundläggande behörighet.
Anmälningskod hb-25462Till antagning.se
Vård- och omsorgsadministration 2
Högskolan i Borås
30hp
(1 år)
50% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform Distans
Studietakt 50%
Språk Svenska
Ort Borås
Utbildningsnivå kurs, Endast grundnivå
Start HT 2017 period 1
Examen
Behörighet Grundläggande behörighet. samt godkänt resultat på kursen Vård- och omsorgsadministration 1, 30 högskolepoäng eller de fristående delkurserna: -Vårdens organisering och styrning, 7,5 hp -Vårdledarskap, 7,5 hp -Hälsoekonomi och ekonomistryning i vårdsektorn, 7,5 hp -Vårdens lagar och förvaltning, 7,5 hp
Anmälningskod hb-25672Till antagning.se

Tillfälle 2

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform Distans
Studietakt 50%
Språk Svenska
Ort Borås
Utbildningsnivå kurs, Endast grundnivå
Start HT 2016 period 1
Examen
Behörighet Grundläggande behörighet samt godkänt resultat på kursen Vård- och omsorgsadministration 1, 30 högskolepoäng eller de fristående delkurserna: -Vårdens organisering och styrning, 7,5 hp -Vårdledarskap, 7,5 hp -Hälsoekonomi och ekonomistryning i vårdsektorn, 7,5 hp -Vårdens lagar och förvaltning, 7,5 hp
Anmälningskod hb-25662Till antagning.se