Högskolestudier skiljer sig från gymnasiet och det kan vara svårt att hitta rätt studieteknik. Här får du lite vägledning.

När du studerar vid ett universitet eller en högskola ansvarar du själv för hur mycket tid du ägnar till studier. Därför är det bra att öva upp sin studieteknik redan tidigt.

Kurser i studieteknik

Universiteten och högskolorna anordnar ofta kurser i studieteknik för nya studenter. Det kan till exempel vara i form av föreläsningar eller interaktiva kurser på internet.

Studieteknik handlar om att

  • Strukturera studierna för att få en kontinuerlig arbetsbörda.
  • Hitta bra sätt att läsa kurslitteratur.
  • Lyssna på föreläsningar.
  • Göra anteckningar och öva upp minnestekniker.

Skrivverkstäder och räknestugor

På en del håll finns också så kallade skrivverkstäder där du kan öva din förmåga att uttrycka dig skriftligt. När du kommit upp på en högre nivå i utbildningen ska du skriva ett antal uppsatser och då kan skrivverkstaden vara ett bra stöd.

Vissa universitet och högskolor har också så kallade räknestugor där du kan öva matematik.

Fråga läraren

Kurslitteraturen kan vara omfattande, svår att förstå och ibland på engelska. Efter en föreläsning kan du alltid gå fram till föreläsaren och fråga om det är något du inte förstår. Det kan handla om ett ord eller avsnitt i böckerna. Lärarna är vana vid att få frågor från sina studenter.

Arbeta tillsammans

Många studenter väljer att studera tillsammans med andra kurskamrater. Då kan ni hjälpas åt att reda ut svåra begrepp och sådant ni inte har förstått.

Det kan också vara bra att kolla med studentkåren om det finns något mentor- eller faddersystem där erfarna studenter som läser samma utbildning som du själv fungerar som stödperson.

Böcker om studieteknik

Det finns böcker och annan information om studieteknik som du kan hitta på bibliotek, studentcentrum eller motsvarande. Tips från lärare, studievägledare och andra studenter är värdefulla.

Sidan uppdaterades 2015-08-24