Det finns stora skillnader mellan att läsa på gymnasiet och på universitet eller högskola. Det här bör du veta innan du börjar.

Frihet att planera din tid

Heltidsstudier tar ungefär 40 timmar i veckan. Men alla timmar är inte inbokade för föreläsningar, mycket tid går åt till att läsa litteratur och göra uppgifter på egen hand. Ett tekniskt ämne har oftare fler föreläsningar, seminarier eller annan form av schemalagd undervisning än andra ämnen. Men oavsett vilket ämne du väljer att läsa har du ändå stor frihet att välja hur du vill planera din tid.

60 högskolepoäng per år

Ett studieår är totalt 40 veckor långt och indelat i två terminer, en höst- och en vårtermin. Om du läser på heltid läser du 60 högskolepoäng (hp) per år. De flesta utbildningar startar på hösten men det finns även utbildningar som startar på våren.

Mellan vår- och hösttermin erbjuder många universitet och högskolor kortare sommarkurser som omfattar 15 hp. Det är ett bra tillfälle att läsa kurser som passar ihop med din huvudutbildning eller läsa ämnen som intresserar dig.

  • Höstterminen brukar börja i slutet av augusti.
  • Vårterminen brukar börja i slutet av januari.
  • Sommarkurserna brukar börja i juni.

Innan du börjar

Inför terminsstarten brukar institutionerna vid universiteten och högskolorna skicka ut informationsmaterial till alla antagna. En del skickar ut det direkt efter det första urvalet medan andra väntar till efter andra urvalet. Där kan du läsa när utbildningen startar, när det är upprop och var du ska registrera dig. Du kan också hitta den informationen på respektive universitets eller högskolas webbplats.

Adresser till universitet och högskolor

All utbildning bygger på kurser

All utbildning du läser vid ett universitet eller en högskola bygger på kurser. Vissa kurser är bara några veckor långa medan andra sträcker sig över ett helt år.

Läs ett program

Om du läser ett program som leder till en examen har universitetet eller högskolan bestämt vilka kurser som ska ingå i programmet och i vilken ordning du ska läsa kurserna. Om du läser ett program har du en garanterad plats på alla kurser som ingår.

Lägg själv ihop kurser

Du kan själv lägga ihop kurser till en utbildning som leder fram till en generell examen. Då kan du välja vilka kurser du vill och du kan läsa kurserna i den ordning du vill.

Yrkesexamen

Vissa examina kan du bara få genom att läsa ett program. Det gäller yrkesexamen som till exempel psykolog eller socionom.

Deltid

Många kurser kan du även läsa på deltid, till exempel på halvfart eller kvartsfart. Då läser du färre högskolepoäng per vecka. I gengäld förväntas du också studera färre timmar varje vecka.

Ofta ligger föreläsningar och möten på deltidskurser på helger och kvällar så att du kan kombinera studierna med att jobba. När du väljer utbildning, titta noga efter vad den håller för studietakt och när du måste vara på plats.

Olika former av undervisning

Undervisningens upplägg kan skilja sig åt mellan olika utbildningar. Här är några av de vanligaste undervisningsformerna:

Föreläsning

En lärare föreläser om sitt ämne inför en grupp studenter. Hur stor gruppen är kan variera. Vissa föreläsningar sker i aula med kanske 200 studenter, andra hålls i vanliga klassrum med cirka 20 studenter. Du kan ställa frågor, men det viktigaste är ofta att lyssna och ta bra anteckningar. Ofta tar läraren upp sådant som inte finns med i litteraturen.

Seminarium

En lärare och en mindre grupp studenter samlas för att diskutera ett visst ämne. Det är viktigt att läsa in sig på ämnet i förväg.

Sidan uppdaterades 2016-03-17

Petra kom snabbt in i studierna

Högskolestudier skiljer sig en del från gymnasieskolan, men för Petra gick det snabbt att komma in i det. 

Efter att Petra gått ut gymnasiet valde hon att jobba några år och när hon skulle börja studera var hon lite nervös för att det skulle gå dåligt. Men hon var väldigt motiverad och det gick snabbt att komma in i det.

– Jag har verkligen velat plugga och det är hur kul som helst att lära sig nya saker.

Studierna innebar också en flytt till Örebro och hon har inte ångrat sig.

 Jag trivs jättebra här, jag kände mig hemma direkt.

Nu har Petra läst ett år på personalvetarutbildningen med inriktning sociologi. 

Läs hela intervjun med Petra