Dekorationsbild

Anmälnings- och studieavgifter

Vilka ska betala studieavgifter och vilka behöver inte?
Alla sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz ska betala anmälnings- och studieavgifter. Avgifterna gäller för alla utbildningar på grund- och avancerad nivå.

Läs mer om avgifter på antagning.se (nytt fönster) »

Svenska medborgare behöver inte betala


Svenska medborgare behöver varken betala anmälnings- eller studieavgift. Eftersom du har ett svenskt personnummer kommer Universitets- och högskolerådets antagning att hämta uppgifter om medborgarskap från Skatteverket samt uppgifter om uppehållstillstånd från Migrationsverket. Detta sker i samband med att du gör din anmälan.

Mer information för dig som är svensk medborgare (nytt fönster) »

Vem ska betala?


Den som är medborgare i ett land utanför EU, EES eller Schweiz ska betala anmälnings- och studieavgifter. Anmälningsavgiften är 900 kronor och ska betalas när du anmäler dig till ett eller flera utbildningsalternativ på grundnivå eller avancerad nivå.

Universiteten och högskolorna bestämmer storleken på studieavgifterna och sköter också allting kring betalningen av dessa avgifter. Du hittar information om studieavgifter och vilka undantag som finns från reglerna på Antagning.se. Följ länkarna nedan.

Information för medborgare inom EU, EES och Schweiz (nytt fönster) »

Information för medborgare utanför EU, EES och Schweiz (nytt fönster) »

Studerar du redan i Sverige?


Du som började studera i Sverige, vid ett svenskt universitet eller högskola, före den 1 juli 2011 har rätt att slutföra utbildningen utan att betala anmälnings- eller studieavgift. Du behöver dock avsluta dina studier före 31 december 2018.

Läs information för dig som redan studerar i Sverige (nytt fönster) »

Application and tuition fees


You can find information in English about scholarships and application and tuition fees at the website Universityadmissions.se.

Information about fees and scholarships at Universityadmissions.se (new window) »

2014-04-17
Tipsa en vän

Fler liknande artiklar