Dekorationsbild

Anmälnings- och studieavgifter

Om du inte är svensk medborgare eller medborgare i EU, EES-land eller Schweiz ska du betala anmälnings- och studieavgifter. Det gäller alla utbildningar på grund- och avancerad nivå.
Ingen sökande med medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz behöver betala dessa avgifter. Universitets- och högskolerådets antagning hämtar uppgifter om medborgarskap från Skatteverket samt uppgifter om uppehållstillstånd från Migrationsverket utifrån ditt personnummer. Det sker i samband med att du gör din anmälan.

Läs mer om avgifter på Antagning.se (nytt fönster) »

Mer information för dig som är svensk medborgare (nytt fönster) »

Svenska medborgare behöver inte betala


Svenska medborgare behöver varken betala anmälnings- eller studieavgift. Eftersom du har ett svenskt personnummer kommer Universitets- och högskolerådets antagning att hämta uppgifter om medborgarskap från Skatteverket samt uppgifter om uppehållstillstånd från Migrationsverket. Detta sker i samband med att du gör din anmälan.

Vem ska betala?


Du som är medborgare i ett land utanför EU, EES eller Schweiz ska betala anmälnings- och studieavgifter. Du som började studera i Sverige, vid ett svenskt universitet eller högskola, före den 1 juli 2011 har rätt att slutföra utbildningen utan att betala anmälnings- eller studieavgift. Men du måste avsluta dina studier före 31 december 2018.

Anmälningsavgiften är 900 kronor och betalas när du anmäler dig till ett eller flera utbildningsalternativ på grundnivå eller avancerad nivå.

Universiteten och högskolorna avgör själva storleken på studieavgifterna och sköter också betalningen av dessa avgifter. Du hittar information om studieavgifter och vilka undantag som finns från reglerna på Antagning.se.

Information för medborgare inom EU, EES och Schweiz (nytt fönster) »

Information för medborgare utanför EU, EES och Schweiz (nytt fönster) »

Läs information för dig som redan studerar i Sverige (nytt fönster) »

2014-08-27
Tipsa en vän

Fler liknande artiklar