Grundläggande behörighet till grundnivå

Gör att få läsa på universitet eller högskola behöver du ha grundläggande behörighet. Här kan du läsa mer om vad det innebär och hur du får det.
Grundläggande behörighet kan du skaffa dig genom fullständigt betyg från gymnasieskola, komvux eller folkhögskola eller genom en gymnasieexamen. De flesta utbildningar kräver dessutom att du uppfyller krav på särskild behörighet. Det innebär i de flesta fall att du måste ha läst vissa gymnasiekurser, men det kan också innebära krav på arbetslivserfarenhet, arbetsprover eller högskolekurser.

Läs mer om särskild behörighet »

Vad som gäller för att få grundläggande behörighet skiljer sig åt beroende på när du gick i gymnasiet.

För dig som läser Gy 2011 och Vux 2012


Det här gäller för dig som går i gymnasiet från och med läsåret 2011/2012 eller på komvux från och med läsåret 2012/2013.

Du har grundläggande behörighet om du har:

 • Högskoleförberedande examen på gymnasial nivå från gymnasiet eller från komvux.
 • Yrkesexamen på gymnasial nivå från gymnasiet eller från komvux. Du måste även ha lägst betyget E i de kurser i svenska eller svenska som andraspråk och engelska som krävs för en högskoleförberedande examen i gymnasieskolan.

Högskoleförberedande examen från gymnasieskolan


För att få en högskoleförberedande examen från gymnasiet måste du ha godkända betyg i minst 2 250 av 2 500 gymnasiepoäng.

Du måste få lägst betyget E i:

 • Svenska 1-3, alternativt svenska som andraspråk 1-3
 • Engelska 5 och 6
 • Matematik 1a, 1b eller 1c
 • Gymnasiearbetet

Högskoleförberedande examen från komvux


För att få en högskoleförberedande examen från komvux måste du ha godkända betyg i minst 2 250 av 2 400 gymnasiepoäng.

Du måste få lägst betyget E i:

 • Svenska 1-3 eller svenska som andraspråk 1-3
 • Engelska 5 och 6
 • Matematik 1a, 1b eller 1c
 • Gymnasiearbetet

Du måste även ha betyg i en eller flera kurser i historia, samhällskunskap, religionskunskap och naturkunskap* samt, när det behövs, i matematik.** Övriga betyg som ingår i en sådan examen ska till övervägande del vara satta i andra kurser som får ingå i ett och samma nationella högskoleförberedande program i gymnasieskolan.

* Betyg på kurser i naturkunskap får ersättas med betyg på kurser i biologi, fysik och kemi.
**Matematik i en omfattning som motsvarar kravet i det högskoleförberedande gymnasieprogram din utbildning huvudsakligen motsvarar. Läs mer om kravet på matematik i bilaga 3 till skollagen (2010:800).

Yrkesexamen från gymnasieskolan


För att få examen från ett yrkesförberedande program måste du ha godkända betyg i minst 2 250 av 2 500 poäng.

Du måste få lägst betyget E i: 

 • Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1
 • Engelska 5
 • Matematik 1a
 • 400 poäng av de programgemensamma ämnena
 • Gymnasiearbetet
Du som går ett yrkesprogram ska kunna läsa ytterligare svenska/svenska som andraspråk och engelska så att du uppfyller kraven för grundläggande behörighet. Du kan även senare komplettera detta på komvux. Du kommer då att hamna i grupp 1 (direktgruppen).

Läs mer om värderingen av betyg »

Yrkesexamen från komvux


För att få en gymnasial yrkesexamen från komvux måste du ha godkända betyg i minst 2 250 av 2 400 gymnasiepoäng.

Du måste få lägst betyget E i:

 • Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1
 • Engelska 5
 • Matematik 1a
 • Gymnasiearbetet
 • Betyg på en eller flera kurser i historia, samhällskunskap, religionskunskap och naturkunskap med sammanlagt 50 gymnasiepoäng i varje ämne, samt betyg som till övervägande del är satta på kurser som får ingå i ett och samma nationella yrkesprogram i gymnasieskolan med sammanlagt högst 1 800 gymnasiepoäng.

För att bli grundläggande behörig genom en yrkesexamen på gymnasial nivå från komvux krävs även godkänt betyg i kurserna svenska 2-3, alternativt svenska som andraspråk 2-3 och engelska 6.

Betyg 2010 - 2013


Gäller sökande med slutbetyg från gymnasieskolans nationella program eller specialutformade program eller med slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning utfärdat tidigast 1 januari 2010.

Det här ger grundläggande behörighet


Ett slutbetyg från ett fullständigt program i gymnasieskolan eller ett slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning med lägst betyget Godkänd i minst 2250 gymnasiepoäng och lägst betyget Godkänd i kärnämneskurserna Svenska/Svenska som andraspråk kurs A och B, Engelska kurs A och Matematik kurs A.

Det här ger inte grundläggande behörighet


Om du har avslutat gymnasieskolan med ett reducerat program 2010 eller senare, uppfyller du inte kraven för grundläggande behörighet. Det kommer heller inte att vara möjligt att styrka grundläggande behörighet med ett samlat betygsdokument från gymnasial vuxenutbildning.

Läs mer på Antagning.se om betyg från gymnasieskolan (nytt fönster) »

Läs mer på Antagning.se om betyg från gymnasial vuxenutbildning (nytt fönster) »

Betyg från 1997-2009


Gäller sökande med slutbetyg från gymnasieskolans nationella eller specialutformade program eller slutbetyg/samlat betygsdokument från gymnasial vuxenutbildning utfärdade före 1 januari 2010.

Det här ger grundläggande behörighet

 • Slutbetyg från ett nationellt program eller specialutformat program i gymnasieskolan och lägst betyget Godkänd på kurser som motsvarar 90 procent av vad som krävs för ett fullständigt program.
 • Slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och lägst betyget Godkänd på kurser som omfattar minst 90 procent av vad som krävs för ett slutbetyg.
 • Samlat betygsdokument från gymnasial vuxenutbildning med lägst betyget Godkänd eller betyg 1-5 i poängsatta kurser som motsvarar 90 procent av vad som krävs för ett slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning.

Läs mer på Antagning.se om betyg från gymnasieskolan (nytt fönster) »

Läs mer på Antagning.se om betyg från gymnasial vuxenutbildning (nytt fönster) »

Betyg från 1996 och tidigare


Gäller sökande med avgångsbetyg från gymnasieskolans linjer eller andra äldre utbildningar.

Det här ger grundläggande behörighet

 • Avgångsbetyg från en fullständig minst tvåårig linje/tvåårig specialkurs i gymnasieskolan
 • Avgångsbetyg 2 eller 3 från gymnasial vuxenutbildning (eller motsvarande) eller avgångsbetyg från andra äldre gymnasieutbildningar

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande slutförd lärokurs om minst två årskurser på någon linje i gymnasieskolan eller etapp 2 på gymnasial vuxenutbildning. Språkkunskaperna kan också styrkas med exempelvis Svenska kurs B och Engelska kurs A med lägst betyget Godkänd.

Läs mer på Antagning.se om betyg från gymnasieskolan (nytt fönster) »

Läs mer på Antagning.se om betyg från gymnasial vuxenutbildning (nytt fönster) »

Intyg från folkhögskola


Gäller sökande med intyg från folkhögskolan på en allmän kurs eller en allmän kurs med särskild inriktning.

Det här ger grundläggande behörighet


·         Intyg om grundläggande behörighet samt styrkt behörighet i samtliga kärnämnen med reservation för Idrott och hälsa samt Estetisk verksamhet
·         Intyg om grundläggande behörighet samt styrkt behörighet i  Svenska 1, 2 och 3 eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3, Engelska 5 och 6, Matematik 1 a, b eller c, Historia 1a1, Naturkunskap 1a1, Religionskunskap 1 och Samhällskunskap 1a1
·         Intyg om allmän behörighet från folkhögskoleutbildning som avslutats före 1 juli 1998.

Läs mer på Antagning.se om intyg från folkhögskola (nytt fönster) »

Utländska betyg


Du är behörig till högskolestudier i Sverige om du är det i ditt hemland, men du måste också ha vissa kunskaper i svenska, engelska och matematik.

Förkunskaper i svenska


För grundläggande behörighet i svenska måste du ha något av nedanstående:
 • Lägst betyg E i svenska/svenska som andraspråk 3.
 • Lägst betyget Godkänd i svenska/svenska som andraspråk B. Betyget måste vara utfärdat före 1 juli 2013.
 • Ett godkänt resultat på Test i svenska för universitets- och högskolestudier (TISUS) eller preparandutbildning vid någon högskola med godkänt resultat på avslutande test.
 • En avslutad gymnasieutbildning med danska, norska eller isländska som modersmål. Har du gymnasieutbildning från Finland måste du ha haft svenska som ämne i finskt gymnasium eller motsvarande finsk skolform under tre år eller har klarat av minst fem kurser.
 • Kunna visa att du har tillägnat dig kunskaper i svenska som motsvarar den första punkten på något annat sätt. Det räcker inte att ha svenska som modersmål för grundläggande behörighet i svenska.

Läs om TISUS (Test i svenska för universitets- och högskolestudier) (nytt fönster) »

Förkunskaper i engelska


För grundläggande behörighet i engelska måste du ha något av nedanstående:
 • Lägst betyg E i Engelska 6 eller motsvarande.
 • Lägst betyget Godkänd i Engelska A om kursen är daterad senast 30 juni 2013.
 • Ett resultat från något av de test som universiteten och högskolorna godtar (TOEFL, IELTS, First Certificate in English från Cambridge/Oxford, Certificate in Advanced English eller Certificate of Proficiency). Vilka poäng som krävs på proven hittar du på Universityadmissions.se.

Poänggränser för olika prov i engelska på Universityadmissions.se »

Läs om TOEFL (nytt fönster) »

Läs om IELTS (nytt fönster) »

Förkunskaper i matematik


För grundläggande behörighet måste du ha lägst betyget E i Matematik 1a, b eller c, godkänd i Matematik kurs A eller motsvarande kunskaper.

Kravet i matematik gäller för sökande som har avslutat sin gymnasieutbildning efter den 1 januari 2010.

Läs mer på Antagning.se om utländska betyg (nytt fönster) »

Reell kompetens och undantag


Universitetet eller högskolan kan räkna dig som behörig trots att du inte uppfyller de formella behörighetskraven, om du istället har reell kompetens. För ett sådant beslut krävs att de ska anse att du på grund av någon omständighet ändå har förmåga att genomföra utbildningen.
Högskolorna kan också medge undantag från ett eller flera krav på behörighet. Det medges endast i undantagsfall.

Läs mer om reell kompetens och undantag »

2014-08-27
Tipsa en vän

Fler liknande artiklar