Dekorationsbild
Dekorationsbild

Grundlärare med tre inriktningar

Grundlärare finns i inriktningarna mot fritidshem, förskoleklass och åk 1–3 samt mot åk 4–6. Du arbetar med barn från sex år till tolv år.

Grundlärare med tre inriktningar


Lärare med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp, 3 år


Som lärare med inriktning mot skolans fritidshem arbetar du före och efter skoltid. Utbildningen ges vid följande universitet och högskolor:
 • Göteborgs universitet
 • Högskolan i Borås
 • Högskolan i Jönköping
 • Högskolan Kristianstad
 • Högskolan Väst
 • Linköpings universitet
 • Linnéuniversitetet
 • Malmö högskola
 • Mittuniversitetet
 • Stockholms universitet
 • Södertörns högskola
 • Umeå universitet
 • Örebro universitet

Lärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och årskurs 1-3, 240 hp, 4 år


Som lärare i förskoleklass och årskurs 1-3 har du i uppgift att göra barn nyfikna på lärandet och lägga grund för deras kunskaper i skolans viktigaste ämnen. Utbildningen ger vid följande universitet och högskolor:
 • Göteborgs universitet
 • Högskolan Dalarna
 • Högskolan i Borås
 • Högskolan i Gävle
 • Högskolan i Halmstad
 • Högskolan i Jönköping
 • Högskolan Kristianstad
 • Högskolan Väst
 • Karlstads universitet
 • Linköpings universitet
 • Linnéuniversitetet
 • Luleå tekniska universitet
 • Malmö högskola
 • Mittuniversitetet
 • Mälardalens högskola
 • Stockholms universitet
 • Södertörns högskola
 • Umeå universitet
 • Uppsala universitet
 • Örebro universitet

Lärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp, 4 år


Som lärare för 10—12-åringar är du expert på deras kunskapsinlärning och sociala utveckling. Utbildningen ges vid följande universitet och högskolor:
 • Göteborgs universitet
 • Högskolan Dalarna
 • Högskolan i Borås
 • Högskolan i Gävle
 • Högskolan i Halmstad
 • Högskolan i Jönköping
 • Högskolan Kristianstad
 • Högskolan Väst
 • Karlstads universitet
 • Linköpings universitet
 • Linnéuniversitetet
 • Luleå tekniska universitet
 • Malmö högskola
 • Mittuniversitetet
 • Mälardalens högskola
 • Stockholms universitet
 • Södertörns högskola
 • Umeå universitet
 • Uppsala universitet
 • Örebro universitet

Hur är det egentligen att vara lärare?


På Skolverkets kampanjwebb "För det vidare" finns inspiration kring läraryrket — framför allt från de sex bloggande lärarna. Dessutom finns fakta och information om läraryrket.

För det vidare (nytt fönster) »

Om lärarexamina


Från hösten 2011 kan du bli lärare via fyra olika examina:
 • Förskollärarexamen
 • Grundlärarexamen
 • Ämneslärarexamen
 • Yrkeslärarexamen

Grundlärarexamen består av:

 • Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem
 • Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1—3
 • Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4—6

Ämneslärarexamen består av:

 • Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7—9
 • Ämneslärarexamen gymnasium med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Universiteten och högskolorna kan årligen ansöka om att få utfärda lärarexamina.

Till Förskollärare »
Till Ämneslärare för grundskolan årskurs 7-9 »
Till Ämneslärare för gymnasieskolan »
Till Yrkeslärare »

2014-08-14
Tipsa en vän

Fler liknande artiklar