Dekorationsbild
Dekorationsbild

Grundlärare med tre inriktningar

Grundlärare finns i inriktningarna mot fritidshem, förskoleklass och åk 1–3 samt mot åk 4–6. Du arbetar med barn från sex år till tolv år.

Grundlärare med tre inriktningar


Lärare med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp, 3 år


Som lärare med inriktning mot skolans fritidshem arbetar du före och efter skoltid. Utbildningen ges vid följande universitet och högskolor:
  • Göteborgs universitet
  • Högskolan i Borås
  • Högskolan i Jönköping
  • Högskolan Kristianstad
  • Högskolan Väst
  • Linköpings universitet
  • Linnéuniversitetet
  • Malmö högskola
  • Mittuniversitetet
  • Stockholms universitet
  • Södertörns högskola
  • Umeå universitet
  • Örebro universitet

Lärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och årskurs 1-3, 240 hp, 4 år


Som lärare i förskoleklass och årskurs 1-3 har du i uppgift att göra barn nyfikna på lärandet och lägga grund för deras kunskaper i skolans viktigaste ämnen. Utbildningen ger vid följande universitet och högskolor:
  • Göteborgs universitet
  • Högskolan Dalarna
  • Högskolan i Borås
  • Högskolan i Gävle
  • Högskolan i Halmstad
  • Högskolan i Jönköping
  • Högskolan Kristianstad
  • Högskolan Väst
  • Karlstads universitet
  • Linköpings universitet
  • Linnéuniversitetet
  • Luleå tekniska universitet
  • Malmö högskola
  • Mittuniversitetet
  • Mälardalens högskola
  • Stockholms universitet
  • Södertörns högskola
  • Umeå universitet
  • Uppsala universitet
  • Örebro universitet

Lärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp, 4 år


Som lärare för 10—12-åringar är du expert på deras kunskapsinlärning och sociala utveckling. Utbildningen ges vid följande universitet och högskolor:
  • Göteborgs universitet
  • Högskolan Dalarna
  • Högskolan i Borås
  • Högskolan i Gävle
  • Högskolan i Halmstad
  • Högskolan i Jönköping
  • Högskolan Kristianstad
  • Högskolan Väst
  • Karlstads universitet
  • Linköpings universitet
  • Linnéuniversitetet
  • Luleå tekniska universitet
  • Malmö högskola
  • Mittuniversitetet
  • Mälardalens högskola
  • Stockholms universitet
  • Södertörns högskola
  • Umeå universitet
  • Uppsala universitet
  • Örebro universitet

Hur är det egentligen att vara lärare?


På Skolverkets kampanjwebb "För det vidare" finns inspiration kring läraryrket — framför allt från de sex bloggande lärarna. Dessutom finns fakta och information om läraryrket.

För det vidare (nytt fönster) »

Om lärarexamina


Från hösten 2011 kan du bli lärare via fyra olika examina:
  • Förskollärarexamen
  • Grundlärarexamen
  • Ämneslärarexamen
  • Yrkeslärarexamen

Grundlärarexamen består av:

  • Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem
  • Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1—3
  • Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4—6

Ämneslärarexamen består av:

  • Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7—9
  • Ämneslärarexamen gymnasium med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Universiteten och högskolorna kan årligen ansöka om att få utfärda lärarexamina.

Till Förskollärare »
Till Ämneslärare för grundskolan årskurs 7-9 »
Till Ämneslärare för gymnasieskolan »
Till Yrkeslärare »

2014-08-14
Tipsa en vän

Fler liknande artiklar