Dekorationsbild
Dekorationsbild

Hur värderas mina meriter?

Om du har rätt behörighet kommer dina betyg och andra meriter att värderas inför antagningen.
Det innebär att man räknar ut ett värde - ett jämförelsetal - utifrån ditt betyg (jämförelsetalet kallas ibland fortfarande för medelbetyg). Till jämförelsetalet lägger man sedan till de eventuella meritpoäng du har i förhållande till de utbildningar du sökt. Då får man fram ett meritvärde. Meritvärdet är det du konkurrerar med i antagningsprocessen.

Värdering av betyg


Det är ditt slut- eller avgångsbetyg från gymnasieskolan, komvux eller folkhögskolan som värderas. Tänk på att din grundpoäng och ditt jämförelsetal kan påverkas av kompletterade betyg. Det är även delvis olika regler för betyg som utfärdats från 2010 och tidigare betyg.

Faktablad om antagningsregler


Här finns faktablad med sammanfattning av antagningsreglerna för olika grupper av sökande. Innehåller beskrivning av hur meritpoäng fungerar.

Med examen från gymnasieskolan


Examen från gymnasieskolan, GY2011 »PDF

Med gymnasieexamen från komvux


Gymnasieexamen från komvux (Vux12) »PDF

Med slutbetyg från gymnasienivå


Gick ut gymnasiet 2010-2013 »PDF
Gick ut komvux 2010-2013 »PDF
Gick ut gymnasiet före 2010 »PDF
Gick ut komvux före 2010 »PDF

Med IB-examen


IB-examen 2014 eller senare »PDF
IB graduation from 2014 or later (in English) »PDF
IB-examen 2013 eller tidigare »PDF
IB graduation 2012-2013 (in English) »PDF

Med intyg från folkhögskola


Intyg från folkhögskola »PDF

Med omdöme från folkhögskola


Du som går eller har gått på folkhögskolan kan läsa mer om vad som gäller på Antagning.se.

Till Antagning.se (nytt fönster) »

Med betyg från högskola


Du som har betyg från högskoleutbildning kan läsa mer på Antagning.se.

Till Antagning.se (nytt fönster) »

Räkna ut ditt jämförelsetal och meritvärde


Reglerna för hur du räknar ut ditt jämförelsetal är olika beroende på om du har slutbetyg från 1997 och framåt eller om du har gymnasieexamen från 2014 och framåt enligt Gy11.

Med slutbetyg 1997 -


1. Först ger du dina bokstavsbetyg ett siffervärde:
 • Icke godkänd 0
 • Godkänd 10
 • Väl godkänd 15
 • Mycket väl godkänd 20

2. Multiplicera sedan siffervärdet för varje betyg med kursens gymnasiepoäng. Exempelvis Väl godkänd i en kurs som omfattar 100 gymnasiepoäng ger 15 X 100 = 1 500. Räkna på detta sätt fram betygsvärdet för varje kurs.

3. Addera (lägg ihop) samtliga betygsvärden. Summan blir ett sammanlagt betygsvärde i storleksordningen 25 000 till 50 000.

4. Dividera (dela) det sammanlagda betygsvärdet med den totala poängsumman för de betygssatta kurser (IG, G, VG, MVG) som ingår i ditt slutbetyg.

Det tal du då får fram, är maximalt 20,00. Det avrundas till två decimaler.

5. För att få fram jämförelsetalet ska du också räkna med dina kompletteringar. Börja med behörighetskompletteringar, sedan tar du utbyteskomplettering och sist tilläggskomplettering. Har du kompletterat så att en ny kurs ska ersätta en gammal, kom ihåg att du bara ska räkna med den nya kursens poäng och betyg.

Glöm inte meritpoängen. Maxpoängen för meritpoäng är 2,5 vilket gör att det maximala meritvärdet någon kan uppnå är 22,5. Läs om vad du kan få meritpoäng för i faktabladen ovan.

Med gymnasieexamen från 2014


1 Först ger du dina betyg ett siffervärde:
 • F =   0,0
 • E = 10,0
 • D = 12,5
 • C = 15,0
 • B = 17,5
 • A = 20,0

2. Multiplicera sedan siffervärdet med kursens antal gymnasiepoäng. Till exempel ger B i en kurs som omfattar 100 gymnasiepoäng 17,5 * 100 = 1750. Räkna fram en likadant betygsvärde för varje kurs. Betyg i utökad kurs ska bara räknas med om den krävs för behörighet eller ger meritpoäng. Gymnasiearbetet räknas inte med.

3. Lägg ihop alla betygsvärden. Summan ska vara mellan 24 000 och 48 000.

4. Dela det sammanlagda betygsvärdet med den totala poängsumman för alla dina betygssatta kurser (F, E, D, C, B, A) som ingår i din examen. Du ska få ett tal som är max 20,00. Avrunda till två decimaler.

5. För att få fram jämförelsetalet ska du också räkna med kompletteringar som krävs för behörighet och de kompletteringar du gjort för att höja ditt jämförelsetal.

Glöm inte meritpoängen. Maxpoängen för meritpoäng är 2,5 vilket gör att det maximala meritvärdet någon kan uppnå är 22,5. Läs om vad du kan få meritpoäng för i faktabladen ovan.

Platsfördelning och urval


När ditt meritvärde har räknats ut placeras du i en eller flera urvalsgrupper. Om du har flera olika meriter, till exempel både betyg och resultat från högskoleprovet, så kan du placeras i flera urvalsgrupper samtidigt. Att placeras i fler grupper än en ger dig större chanser att komma in när platserna till din utbildning fördelas.

Det finns tre huvudgrupper i platsfördelningen/urvalet:

 • de som konkurrerar med betygen
 • de som konkurrerar med högskoleprovsresultatet
 • en grupp som högskolan själv bestämmer reglerna för.

Den som läser på gymnasiet i dag och ska söka till högskolan hösten 2014 kommer att få en egen urvalsgrupp. Anledningen är att det blir svårare att få högsta betyg i det nya betygssystemet. Den nya urvalsgruppen ska finnas kvar till våren 2017.

Om urvalsgrupp för gymnasiexamen på Antagning.se (nytt fönster) »

Urval vid lika meriter i de olika grupperna


Varje urvalsgrupp har ett visst antal platser på en utbildning. Antalet beror på hur många sökande det finns i varje grupp. Om sökande har lika meriter så kan universitetet eller högskolan använda prov (till exempel högskoleprovet), intervjuer eller lottning för att skilja sökande åt i betygsgruppen. Det kan ibland vara nödvändigt att ha ett resultat från högskoleprovet även i betygsurvalet. Ta reda på vad som gäller för den utbildning du är intresserad av!

Vid likvärdiga meriter (samma resultat) i högskoleprovsurvalet används lottning.

Undantag för individuell bedömning av meriter


Universitet och högskolor får göra undantag för att släppa in enstaka personer som har meriter som inte kan bedömas i de vanliga urvalsgrupperna. För att komma ifråga för individuell bedömning måste du ha särskilda kunskaper eller förutsättningar som passar för utbildningen, till exempel tidigare utbildning eller arbetslivserfarenhet.

Du ansöker om prövning för individuell bedömning genom att skicka in ett personligt brev till antagningen när du anmäler dig till utbildningen. Undantag är inte särskilt vanligt och godkänns bara i enstaka fall.

Vill du veta mer om platsfördelning och urval gå till Antagning.se.

Till Antagning.se om platsfördelning och urval »

2014-06-23
Tipsa en vän

Fler liknande artiklar