Dekorationsbild
Dekorationsbild

Överklaga antagningsbeslut

Överklagandenämnden för högskolan prövar antagningsbeslut
Du kan överklaga några av de beslut som har tagits angående din anmälan till en utbildning på ett universitet eller en högskola. Det är Överklagandenämnden för högskolan som prövar om ett beslut ska ändras.

Vad kan jag överklaga?


Du kan överklaga följande beslut:
  • beslut om behörighet,
  • avslag vid prövning av reell kompetens,
  • avslag vid prövning av undantag.

Ett betyg har blivit felregistrerat. Ska jag överklaga det?


Har du upptäckt uppenbara fel i hanteringen av din anmälan, till exempel ett felregistrerat betyg, ska du inte överklaga. Istället ska du omgående kontakta Antagningen (se nedan) så att de kan rätta till det som blivit fel.

Hur överklagar jag ett beslut?


Så här gör du om du vill överklaga ett beslut:
  • Skriv ett brev till "Till Överklagandenämnden", Antagningsservice 838 72 Frösön
och berätta vad du vill få ändrat och varför, det vill säga dina skäl.
  • Skriv vilket universitet eller högskola överklagandet gäller.
  • Brevet ska ha kommit in till Antagningen senast tre veckor efter det att du har fått ditt antagningsbesked.

Antagningen skickar ditt brev om överklagande vidare till det universitet eller den högskola ärendet gäller. Om de väljer att inte ändra beslutet skickar de överklagandet vidare till Överklagandenämnden, ÖNH. Det beslut som ÖNH sedan fattar kan inte överklagas.

 

Hur vet jag om jag fick rätt?


Du kan se resultatet av ditt överklagande i antagningsbesked 1 och 2.

Vad är Överklagandenämnden?


Överklagandenämnden för högskolan är en myndighet som prövar överklaganden av vissa beslut som har fattats av bland annat universitet och högskolor. 
 
Läs mer på Överklagandenämndens webbplats (nytt fönster) »
2014-05-14
Tipsa en vän

Fler liknande artiklar