Dekorationsbild
Dekorationsbild

Panelen | 2012-03-28

Var tredje vecka svarar panelen på en fråga kopplad till högskolestudier och arbetsmarknad. I panelen sitter representanter från Arbetsförmedlingen, Företagarna, Saco Studentråd, SFS, Svenskt Näringsliv, Sveriges Kommuner och Landsting och TCO.

Media rapporterar ibland om vilka utbildningar/yrken som ger jobb i framtiden. Kan jag lita på de prognoserna?

Maria Ehlin Kolk Saco
Prognoser är just alltid prognoser | "Det är svårt att sia om framtiden och det blir sällan helt rätt. Jag tycker du bör läsa flera prognoser samtidigt för att få en samlad bild. Bland andra gör Saco och Statistiska central byrå gör var sin prognos. Valet av utbildning är ett av de mest betydelsefulla vägval vi gör i livet. Det är viktigt att låta det egna intresset styra och låta hjärtat vara med i valet. Samtidigt är det lika viktigt att ta reda på så mycket det går om arbetsvillkor, karriärmöjligheter och framtidsutsikter. Sacos "Framtidsutsikter" tittar på efterfrågan efter olika yrken om 5 år. Vi tror det är en bra tid då din utbildning troligen kommer ta cirka 5 år."

Läs mer om Sacos "framtidsutskiter", prognos på 5 år (nytt fönster) »
Läs Statistiska centralbyråns prognos på 1 och 3 år (nytt fönster) »

Maria Ehlin Kolk, Saco Studentråd

Camilla Georgsson SFS
Välj efter vad du vill och inte efter vad prognoserna säger | "Det första en student bör tänka på är att välja en utbildning som känns rätt. Då är det störst sannolikhet att trivas under studietiden och fullfölja sina studier. Arbetsmarknaden förändras ständigt och är i dag också global. Ur det perspektivet bör medias prognoser på några år inte styra en students utbildnings- och yrkesval.

Tiden efter examen är för många nyutexaminerade studenter svår. SFS anser därför att studenter ska omfattas av en arbetslöshetsförsäkring, för att möjligheten att matchas mot arbetsmarknaden och de jobb som finns ska bli bättre."

Camilla Georgsson, SFS

Patrick Krassén Svenskt Näringsliv
Prognoserna är ett viktigt komplement till annan studieinformation | "I grunden är det bra att det sker uppföljningar av utbildningars resultat i form av chanser på arbetsmarknaden. Drygt åtta av tio studenter anger att förbättrade jobbmöjligheter är en viktig anledning till att välja högre studier. För att kunna göra ett genomtänkt val behöver man tillgång till relevant information, även om vilka kompetenser och jobbmöjligheter olika utbildningar leder till.

Det vore förstås önskvärt att lärosätena själva följde upp hur det går för studenter efter examen mer än vad de gör i dag, och att kvalificerade jobb efter examen tas i beaktande när utbildningar kvalitetsutvärderas. Det är svårt att säga generellt huruvida de prognoser som görs av olika aktörer är tillförlitliga, men alla som gör sådana prognoser gör det med utgångspunkt i att blivande studenter behöver god tillgång till relevant information."

Svenskt Näringslivs undersökning av utbildningars koppling till jobb kan du läsa mer om på www.hogskolekvalitet.se (nytt fönster) »

Patrick Krassén, Svenskt näringsliv

Gunilla Strand SKL
Här finns Sveriges viktigaste jobb | "Det är ofta svårt att ställa heltäckande prognoser. Det finns faktorer som går att förutsäga med kvantitativa data, men också faktorer som kan ha stor betydelse men som inte går att förutsäga till exempel betydelsen av teknikutveckling. Sveriges Kommuner och Landsting har nyss tagit fram en rekryteringsprognos för välfärdssektorn och prognosen visar att det finns ett mycket stort rekryteringsbehov. Så vill du ha ett intressant och meningsfullt arbete välj utbildning för arbete inom sektorn."

Läs mer i rapporten "Här finns Sveriges viktigaste jobb — En rekryteringsprognos för välfärdssektorn" som du hittar på Sveriges kommuner och landstings webbplats (nytt fönster) »

Gunilla Strand, Sveriges kommuner och landsting

2012-09-14
Tipsa en vän

Fler liknande artiklar