Dekorationsbild

Panelen | 2012-04-18

Var tredje vecka svarar panelen på en fråga kopplad till högskolestudier och arbetsmarknad. I panelen sitter representanter från Arbetsförmedlingen, Företagarna, Saco Studentråd, SFS, Svenskt Näringsliv, Sveriges Kommuner och Landsting och TCO.

Är det svårt att byta yrke eller bransch efter att ha läst en högskoleutbildning?

Lars Ilmoni Företagarna
Det beror helt på vad du ska byta till | "Ofta kan ett helt nytt yrkesval innebära att du behöver utbilda dig ytterligare och därför behöva söka om till en ny utbildning. Det är inte fel att byta yrkesbana eller bransch under sitt yrkesverksamma liv, tvärtom blir det allt vanligare. Däremot bör du fundera noga på vilken högskoleutbildning du väljer innan du påbörjar den. Eftersom utbildningen är en investering i dig själv är det viktigt att fundera på om det finns ett behov på arbetsmarknaden av den kunskap du får och som antingen kan leda till en anställning eller eget företag."

Lars Ilmoni, Företagarna

Camilla Georgsson SFS
Högskolestudier ger stor frihet | "Högskolestudier är en investering som rent allmänt ger större frihet på arbetsmarknaden. Hur svårt det är att byta yrke eller bransch beror så klart delvis på val av utbildning. Vissa utbildningar är breda och öppnar upp för flera yrken och branscher. Utbildningar som ger en yrkesexamen leder ofta, men inte alltid, till ett mer specifikt yrke. SFS tycker att all högskoleutbildning ska vara användbar, oavsett vilken bransch eller vilket yrke studenten vill arbeta inom. Att utbildningen är användbar betyder också att studenten exempelvis ska kunna starta eget eller gå vidare inom akademin som forskare."

Camilla Georgsson, SFS

Patrick Krassén Svenskt Näringsliv
Det beror på | "T.ex. påverkar vad man har läst för utbildning, vad man har för arbetslivserfarenhet, om man har några särskilda övriga kompetenser, m.m. Vissa utbildningar är tydligt inriktade mot en viss bransch kan vara av begränsat värde om man vill söka sig till ett yrke inom ett helt annat ämnesområde. Det kan även gälla bredare, mer generella utbildningar inom ett visst ämnesområde.

Det kan vara svårt att veta exakt vilket yrke man tänker sig att hamna i längre fram. Det man kan och bör göra när man ska välja utbildning är att titta på vilka möjligheter just den utbildningen ger - t.ex. specifika kompetenser, yrken tidigare studenter har gått vidare till, och typer av arbetsplatser som utbildningen samverkar med. Det kan ge en fingervisning om hur lätt det är att byta yrke eller bransch efter utbildningen."

Patrick Krassén, Svenskt Näringsliv

Ylva Sundholm, SKL, foto saknas
Lättare om du löpande kompetensutvecklar dig | "Inom kommuner och landsting finns det stora möjligheter att byta arbetsplats och arbetsuppgifter inom yrket efter en högskoleutbildning. Med fortsatt kompetensutveckling/fortbildning öppnar sig ytterligare möjligheter. För att byta till ett nytt arbets-/verksamhetsområde kan ytterligare utbildning behövas. Däremot är det vanligt att man rekryterar personer till stöd och ledningsfunktioner med verksamhetserfarenhet. Det gör att det finns många olika yrken som öppnar sig efter en högskoleutbildning inom välfärdssektorn."

Ylva Sundholm, Sveriges kommuner och landsting

2012-09-14
Tipsa en vän

Fler liknande artiklar