Dekorationsbild
Dekorationsbild

Panelen | 2012-09-12

Var tredje vecka svarar panelen på en fråga kopplad till högskolestudier och arbetsmarknad. I panelen sitter representanter från Arbetsförmedlingen, Företagarna, Saco Studentråd, SFS, Svenskt Näringsliv, Sveriges Kommuner och Landsting och TCO.

Vad är extra viktigt att titta på när man jämför utbildningar med varandra?

Ylva Sundholm SKL
Det finns flera olika möjligheter att jämföra utbildningar med varandra | "Jämför du olika utbildningar är det främst ditt intresse och vad du vill arbeta med i framtiden som bör styra, men titta också på möjligheterna till arbete efter färdig utbildning.
 
Vill du jämföra samma utbildning men hos olika utbildningsanordnare så kan du i Resultatsök på Högskoleverkets webbplats se deras kvalitetsutvärderingar av högskole- och universitetsutbildningar. Högskoleverkets utvärderingar bedömer hur väl studenterna når de mål som finns för utbildningarna. Till exempel tittar man på intervjuer med studenter och representanter från lärosätet samt granskar studenters självständiga arbeten.
 
Du kan också kontakta respektive högskola/universitet för att få information om schemalagd undervisning, innehåll och genomströmning."

Till Resultatsök på Högskoleverkets webbplats »

Ylva Sundholm, Sveriges Kommuner och Landsting

German Bender TCO
Undervisningen och arbetslivskopplingen | "Om man verkligen ska koka ned det till det allra viktigaste, skulle jag rekommendera att du tar reda på hur mycket schemalagd undervisning det är på utbildningen och i vilken form den ges (föreläsningar, laborationer, små arbetsgrupper).

Utbildningens koppling till arbetslivet är också viktig. Ingår det praktik eller får man själv ordna praktik? Är det vanligt med studiebesök och gästföreläsningar? Baseras delar av undervisningen på "verkliga fall"? Finns det bra information om arbetsmarknaden och stöd när du ska söka jobb?
 
Andra viktiga faktorer är andelen lärare med forskarutbildning, vad ingår i utbildningen och vad är obligatoriskt, examinationsformerna (tentor, uppsatser, praktiska moment) och om de olika institutionerna eller lärosätena är särskilt inriktade på ett speciellt område inom utbildningen."

German Bender, utredare, TCO

Lars Ilmoni Företagarna
Utbildningens kvalitet och koppling till arbetsmarknaden | "Viktigt är att undersöka kvalitén på utbildningen. Ta gärna del av Högskoleverkets utvärderingar som genomförs regelbundet och där du kan jämföra mellan utbildningar. En annan viktig del är kopplingen till arbetsmarknaden. Leder utbildningen till sysselsättning antingen genom eget företagande eller en anställning. Eftersom en utbildning är en investering vars syfte är att ge dig som student ett framtida arbete är efterfrågan på de kunskaper som utbildningen ger av stor betydelse."

Lars Ilmoni, Företagarna

Maria Ehlin Kolk Saco
Utbildningskvalitet, pedagogik och arbetslivsanknytning | "Utbildningskvalitet är svårmätt, men antal timmar lärarledd tid med pedagogiskt utbildade lärare, hur mycket arbetslivsanknytning utbildningen har samt att utbildningen vilar på en vetenskaplig grund är viktiga parametrar. Titta också på om lärarna i ditt ämne forskar och om det finns samverkan med offentlig sektor eller näringslivet.
                                                                                          
Även pedagogisk modell är viktigt. Finns det varierande undervisnings- och examinationsformer? Hur mycket tid med handledare och lärare finns i schemat? Finns det möjlighet till utbytesstudier? Det är viktigt att du lägger ner tid på ditt utbildningsval och tar reda på så mycket du kan om de utbildningar du är intresserad av.
 
Saco arrangerar en stor mässa som heter Saco Studentmässa med 27 000 besökande studenter förra året. Vi har böcker, en hemsida, en blogg och föreläsningar om vad du bör tänka på. Allt för att hjälpa dig fatta rätt beslut."
 
Läs Boken "Välja yrke" (en uppslagsbok över högskoleyrken med information om arbetsuppgifter, utbildning, lön och arbetsmarknad) (nytt fönster) »

Till Sacos site "Välja yrke" (nytt fönster) »

Läs våra Goda råd inför högskolevalet (nytt fönster) »

Se föreläsningen "Vad passar jag som?" (nytt fönster) »
 
Se föreläsningen "Allt unga behöver veta om arbetsmarknaden" (nytt fönster) »

Läs bloggar om hur andra tänker inför valet (nytt fönster) »

Maria Ehlin Kolk, ordförande, Saco Studentråd

Erik Arroy SFS
Det beror på dina personliga preferenser och intressen samt målet för studierna | "När du ska välja utbildning kan det vara bra att fundera kring vad du vill få ut av dina studier och vad som är viktigt för dig i din inlärning. I kursplanen kan du få veta mer om kurserna och huruvida de motsvarar dina förväntningar. Här finns exempelvis information om kursens inriktning och mål, examinations- och undervisningsformer samt studietakt. För att få en bild av var studierna kan leda till kan det vara bra att försöka ta reda på vad studenter som gått utbildningen gör i dag. Många lärosäten gör uppföljningar med tidigare studenter och har information om det tillgänglig. Eftersom graden av praktiska inslag varierar mycket mellan olika utbildningar kan det också det vara en viktig aspekt att kika närmare på."

Erik Arroy, ordförande Sveriges förenade studentkårer

Patrick Krassén Svenskt Näringsliv
Utbildningens innehåll, vilka kompetenser den ger, och vad den leder till för möjligheter efter examen | "Innehållet handlar både om hur lång utbildningen är och vilka moment den utgörs av, men även till exempel om det ingår någon typ av praktik eller arbetslivsanknutna projektarbeten. De kompetenser som utbildningen ska leda till finns angivna i kursplanerna — kontakta de programansvariga för att få mer specifika svar. Slutligen är det viktigt att ta reda på vad utbildningen ger för chanser på arbetsmarknaden efter examen. Svenskt Näringsliv redovisar statistik om bland annat vad tidigare studenter fått i lön och hur snabbt de har fått jobb på webbplatsen hogskolekvalitet.se. Du kan även titta på arbetsmarknadsutsikter i studera.nu:s Sök och jämför-funktion, eller undersöka om det finns enkätsvar från tidigare studenter att läsa via t.ex. utbildningens hemsida."
 
Läs mer på hogskolekvalitet.se (nytt fönster) »

Läs mer i Sök och jämför utbildning (nytt fönster) »
 
Patrick Krassén, högskolepolitisk expert, Svenskt Näringsliv

2012-09-17
Tipsa en vän

Fler liknande artiklar