Dekorationsbild
Dekorationsbild

Reell kompetens eller undantag

Du kan räknas som behörig till en utbildning trots att du inte uppfyller de formella behörighetskraven. Högskolan eller universitetet kan bedöma din reella kompetens och besluta att den är tillräcklig för att du ska få börja på utbildningen.
Du kan i princip styrka både grundläggande och särskild behörighet utan att ha läst på gymnasiet genom att hänvisa till din samlade kompetens, om du styrker den på ett väl genomarbetat sätt.

Vad är reell kompetens?


Reell kompetens kan till exempel vara kunskaper och erfarenheter du fått från arbetsliv, föreningsliv, längre utlandsvistelser eller från olika kurser du har läst. För att ansöka om reell kompetens ska du skicka in brev och handlingar där du visar vilken samlad kompetens du har.

Grundläggande behörighet till grundnivån


Högskolorna och universiteten har kommit överens om ett gemensamt synsätt vid bedömning av reell kompetens som motsvarar grundläggande behörighet till grundnivån.

Om du kan styrka följande kommer du att bedömas uppfylla kraven för grundläggande behörighet.

Lägst betyget E alternativt Godkänd i:

  • Svenska/Svenska som andra språk A + B eller Svenska/Svenska som andra språk 1, 2 och 3.
  • Engelska A eller Engelska 5 och 6.
  • Matematik A eller Matematik 1a, b eller c.
  • Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2.
  • Tre års arbetslivserfarenhet på minst halvtid efter 19 års ålder.

Öka dina chanser med högskoleprovet


För att du ska kunna konkurrera om platserna till de utbildningar där det är fler sökande än studieplatser, behöver du ha gjort högskoleprovet. Provresultatet blir ditt meritvärde, eftersom du inte har något betyg att konkurrera med. 

Undantag


Blanda inte ihop reell kompetens med undantag. Om du inte uppfyller behörighetskraven, varken med formella meriter eller med reell kompetens, kan universitetet eller högskolan bevilja undantag. Det innebär att du befrias från ett eller flera behörighetskrav för en specifik utbildning vid ett specifikt tillfälle. Undantag beviljas väldigt sällan.

Bedömningen görs av universitetet eller högskolan


När du ansöker om att bli prövad för reell kompetens gör det universitet eller den högskola du vill studera vid en helhetsbedömning av alla dina inskickade meriter. De prövar om din samlade kompetens ger dig förutsättningar att klara av den utbildning som du söker.

För dig som har frågor


Om du har frågor om din ansökan kan du vända dig till universiteten och högskolorna. De arbetar lite olika med bedömning av reell kompetens och undantag. Besök deras webbplatser för att veta mer om hur de bedömer reell kompetens. Du kan också ta kontakt med Antagningen på Universitets- och högskolerådet.

Kom ihåg att reell kompetens inte ger något meritvärde och inte har någon egen urvalsgrupp. Gör alltid högskoleprovet om du vill åberopa reell kompetens. Då har du större chanser att komma in på utbildningen.

Om du har beviljats reell kompetens/undantag tidigare


Om du har fått ett förhandsbesked och/eller har beviljats reell kompetens eller undantag tidigare ska du skicka in en kopia av beskedet/beslutet. Om beskedet eller beslutet inte rör en utbildning som motsvarar den utbildning du har sökt måste du skicka in en ny ansökan. Bedömningen görs alltid specifikt för den utbildning du anmält dig till.

Ansökan skickas till Universitets- och högskolerådet


Du gör din ansökan om prövning av reell kompetens eller undantag på Antagning.se.
 
Till Antagning.se (nytt fönster) »
 
Observera att du även måste följa respektive universitets eller högskolas vidare instruktioner kring ansökan. Det kan till exempel innebära att du även måste skicka in en kopia av din ansökan eller att de behöver ytterligare handlingar. Instruktioner hittar du på universitetets eller högskolans webbplats eller i utbildningskatalogerna.
2014-08-27
Tipsa en vän

Fler liknande artiklar