Dekorationsbild
Dekorationsbild

Särskild behörighet till grundnivå

Det är vanligt att det krävs särskild behörighet för att få läsa på högskolan. Här hittar du information om områdeskurser och behörighetskurser.
För att få läsa på universitet eller högskola måste du ha grundläggande behörighet. Ofta behöver du även särskild behörighet, det innebär att du måste ha läst vissa specifika kurser på gymnasiet för att vara behörig.  Vad den särskilda behörigheten innebär varierar mellan utbildningarna.

Den särskilda behörigheten är indelad i områdesbehörigheter. En områdesbehörighet består av behörighetskurser och områdeskurser.

  • Behörighetskurser är kurser du måste ha för att vara behörig.
  • Områdeskurser är särskilt värdefulla för den utbildning du söker och kan ge meritpoäng.
  • Vid respektive utbildning på Jämför utbildning och på Antagning.se framgår vilka särskilda behörighetskrav som krävs.

Till Jämför utbildning (nytt fönster) »

Till Antagning.se (nytt fönster) »

Översikt över områdesbehörigheterna


Vi har samlat de områdesbehörigheter som finns i en översikt. Där framgår också vilken områdesbehörighet som ska gälla för respektive program som leder till en yrkesexamen. När det gäller övriga program och kurser beslutar universitetet eller högskolan vilken områdesbehörighet som ska gälla.

Till översikten över områdesbehörigheterna (pdf, nytt fönster) »PDF

  • Du som började i gymnasiet hösten 2011 ska använda kolumn A i dokumentet.
  • Du som började i gymnasiet mellan hösten 2000 och hösten 2010 eller komvux mellan hösten 2001 och hösten 2011 ska använda kolumn B i dokumentet.
  • Kolumn C och D i dokumentet är för dig som började ännu tidigare.

Egna särskilda behörigheter för yrkeslärarutbildningen


Yrkeslärarutbildningen är den enda yrkesexamen som inte finns med i översikten ovan. För den finns det istället en rad egna särskilda behörigheter, beroende på vilket ämne du vill undervisa i.

Till reglerna för särskild behörighet för yrkeslärarutbildningen (pdf, nytt fönster) »

Mer information om särskild behörighet finns på Antagning.se.

Till Antagning.se (nytt fönster) »

2014-08-27
Tipsa en vän

Fler liknande artiklar