Dekorationsbild
Dekorationsbild

Särskild behörighet till grundnivå

Läs om områdeskurser, behörighetskurser och om de meritpoäng du kan få tillgodoräkna dig.
För att vara behörig till utbildning på universitet eller högskola krävs grundläggande behörighet. Men ofta behöver du även ha läst vissa särskilda kurser på gymnasiet för att vara behörig. Detta kallas särskild behörighet.

Vad den särskilda behörigheten innebär varierar mellan utbildningarna. Den särskilda behörigheten är indelad i områdesbehörigheter. En områdesbehörighet består av behörighetskurser och områdeskurser.

  • Behörighetskurser är kurser som du måste ha för att vara behörig.
  • Områdeskurser är särskilt värdefulla för den utbildning du söker och kan ge meritpoäng.

De särskilda behörighetskraven framgår vid respektive utbildning på Sök och jämför och på Antagning.se.

Till Sök och jämför (nytt fönster) »
Till Antagning.se (nytt fönster) »

Översikt över områdesbehörigheterna


De områdesbehörigheter som finns har vi samlat i en översikt. Där framgår också vilken områdesbehörighet som ska gälla för respektive program som leder till en yrkesexamen. När det gäller övriga program och kurser beslutar universitetet eller högskolan vilken områdesbehörighet som ska gälla.

Till översikten över områdesbehörigheterna (pdf, nytt fönster) »PDF

  • Du som började i gymnasiet hösten 2011 ska använda kolumn A i dokumentet.
  • Du som började i gymnasiet mellan hösten 2000 och hösten 2010 eller komvux mellan hösten 2001 och hösten 2010 ska använda kolumn B i dokumentet.
  • Kolumn C och D i dokumentet är för dig som började ännu tidigare.

Egna särskilda behörigheter för yrkeslärarutbildningen


Yrkeslärarutbildningen är den enda yrkesexamen som inte finns med i översikten ovan. Till den har det utverkats en rad egna särskilda behörigheter, beroende på vilket ämne man vill undervisa i.

Till reglerna för särskild behörighet för yrkeslärarutbildningen (pdf, nytt fönster) »

Mer information om särskild behörighet finns på Antagning.se.

Till Antagning.se (nytt fönster) »

2014-06-18
Tipsa en vän

Fler liknande artiklar