Dekorationsbild
Dekorationsbild

Studentkårer

Studentkåren är en viktig intresseorganisation för dig som student och ofta en given mötesplats.
Under din studietid kan du gå med i en studentkår på universitetet eller högskolan.
Studentkårernas främsta uppgift är att arbeta för studenternas intressen. Det kan till exempel handla om:
  • Studentinflytande
  • Jämställdhet
  • Utbildningskvalitet
  • Studentbostäder
Studentkårerna är fristående från universiteten och högskolorna och har en egen organisation och ekonomi.

Frivilligt att vara med


Sedan den 1 juli 2010 är det frivilligt att vara med i studentkåren. Varje studentkår tar ut en medlemsavgift. Hur stor medlemsavgiften är varierar mellan kårerna.

SFS — en sammanslutning av högskolornas studentkårer


De flesta av landets studentkårer är medlemmar i Sveriges förenade studentkårer (SFS). SFS företräder studentkårernas intressen gentemot riksdag, regering, politiska partier, Universitetskanslersämbetet, Centrala studiestödsnämnden (CSN) och Universitets- och högskolerådet.

SFS bevakar och sprider även information om utbildnings-, forsknings-, och studiesociala frågor som rör studenternas situation.

Läs mer på SFS webbplats (nytt fönster) »

2013-03-07
Tipsa en vän

Fler liknande artiklar