Att vara utbytesstudent innebär att du studerar utomlands som en del av din svenska utbildning. Du slipper terminsavgifter och ofta ingår också ett stipendium.

De flesta svenska universitet och högskolor samarbetar med utländska universitet genom olika utbytesprogram. För dig som student innebär ett utbytesprogram möjligheten att studera utomlands under en bestämd period, som en del av din svenska utbildning.

Fördelar med att vara utbytesstudent

För att få delta i ett utbytesprogram måste du vara antagen vid ett svensk universitet eller högskola. Studier inom ett utbytesprogram räknas som en del av din svenska utbildning och du får svenska högskolepoäng. Som regel måste du läsa ett visst antal poäng vid ditt lärosäte i Sverige innan du kan åka utomlands.

Några fördelar med utbytesprogram är att:

  • Din institution hjälper dig med praktiska detaljer.
  • Högskolepoängen räknas in i din svenska examen.
  • Du behöver inte betala terminsavgift till det utländska universitetet.
  • I vissa fall innebär utbytesprogrammen att du får ett stipendium utöver studiemedlen från CSN.

Nackdelen är att du bara kan välja bland de utbildningar och universitet som ditt svenska universitet eller högskola har samarbeten med.

Vanliga utbytesprogram

Det finns flera internationella utbytesprogram för studenter. Erasmus+ och Nordplus är exempel på program som de flesta svenska universitet och högskolor deltar i. Erasmus+, som är det största programmet, erbjuder studier i Europa medan Nordplus ger möjlighet till studier i Norden och Baltikum.

Det finns också program för utbyte med länder i andra delar av världen, till exempel Linnaeus-Palme som ger stipendier för studier i låg- och medelinkomstländer.

Universitets- och högskolerådet har det övergripande ansvaret för de här utbytesprogrammen i Sverige, men som student ansöker du via ditt lärosäte. Det är också dit du ska vända dig för att få veta mer om vilka möjligheter du har att delta och till vilka länder och universitet i världen just du kan åka.

Lokala utbytesprogram

De flesta universitet och högskolor har även egna avtal för studentutbyten med universitet i olika delar av världen. Flera högskolor erbjuder också kurser eller delar av kurser utomlands.

Du kan vända dig till institutionen eller en internationell samordnare på högskolan för att få veta vilka utbyten som finns. Den ämnesansvariga eller studie- och yrkesvägledaren vid institutionen kan ge dig information om hur studierna kan tillgodoräknas.

Ingen platsgaranti

Det finns ett begränsat antal utbytesplatser. Kontakta din institution för att få veta vilka möjligheter som finns.

Sidan uppdaterades 2017-07-11