Är du i slutet av högskolestudierna och vill fördjupa dina kunskaper om globala utvecklingsfrågor? Ta chansen att delta i Minor Field Studies (MFS) och gör en mindre fältstudie i ett utvecklingsland.

Genom Minor Field Studies (MFS) kan du som är i slutet av din högskoleutbildning på plats i ett utvecklingsland samla material till din uppsats eller ditt examensarbete för en kandidat-, magister- eller masterexamen. MFS innebär att du under minst åtta veckor studerar frågor som har betydelse för den ekonomiska, sociala, politiska eller kunskapsmässiga utvecklingen i det land du åker till.

En MFS-studie kan göras inom alla akademiska områden, från humaniora och samhällsvetenskap till naturvetenskap, teknik och medicin. Ett syfte med programmet är att förbereda studenter för att arbeta i globala sammanhang och organisationer.

Som MFS-student får du ett stipendium på 27 000 kronor för att täcka en del av kostnaderna under utlandsvistelsen.

Vilka länder kan jag åka till?

Det är möjligt att göra MFS i ett flertal olika låg- och medelinkomstländer runt om i världen. Här hittar du alla länder som är giltiga för MFS: 

Afrika

Algeriet Angola Benin
Botswana Burkina Faso Burundi
Centralafrikanska republiken Comorerna Djibouti
Egypten Elfenbenskusten Ekvatorialguinea
Eritrea Etiopien Gabon
Gambia Ghana Guinea
Guinea-Bissau Kamerun Kap Verde
Kenya Kongo-Brazzaville, Rep Kongo-Kinshasa, Dem. Rep.
Lesotho Liberia Libyen
Madagaskar Malawi Mali
Marocko Mauritanien Mauritius
Moçambique Namibia Niger
Nigeria Rwanda São Tomé and Príncipe
Senegal Seychellerna Sierra Leone
Somalia Sydafrika Sydsudan
St. Helena (territorium) Sudan Swaziland
Tanzania Tchad Togo
Tunisien Uganda Zambia
Zimbabwe  

 

Asien

Afghanistan Armenien Azerbajdzjan
Bangladesh Bhutan Filippinerna
Georgien Indien Indonesien
Irak Iran Jordanien
Kambodja Kazakhstan Kina
Kirgizistan Laos Libanon
Malaysia Maldiverna Mongoliet
Myanmar/Burma Nepal Nordkorea, Dem. Rep.
Pakistan Palau Palestinska självstyret
Papua New Guinea Sri Lanka Syrien
Tadzjikistan Thailand Timor-Leste
Turkiet Turkmenistan Uzbekistan
Vietnam Yemen  

 

Europa

Albanien Bosnien-Hercegovina Kosovo
Makedonien Moldavien Montenegro
Serbien Ukraina Vitryssland

 

Nordamerika

Anguilla (territorium) Antigua and Barbuda Belize
Costa Rica Dominica Dominikanska republiken
El Salvador Grenada Guatemala
Haiti Honduras Jamaica
Kuba Mexiko Montserrat (territorium)
Nicaragua Panama St. Kitts-Nevis
St. Lucia St Vincent och Grenadinerna

 

Oceanien

Cooköarna Fiji Kiribati
Marshallöarna Mikronesiska federationen Nauru
Niue Salomonöarna Samoa
Tokelauöarna Tonga Tuvalu
Wallis- och Futunaöarna (territorium) Vanuatu  


Sydamerika

Argentina Bolivia Brasilien
Chile Colombia Ecuador
Guyana Paraguay Peru
Surinam Uruguay Venezuela

Vad krävs för att söka?

För att kunna söka MFS-stipendium ska du

 • studera vid ett universitet eller en högskola i Sverige
 • ha tagit minst 150 högskolepoäng vid utresan
 • inte ha påbörjat utbildning på forskarnivå
 • ha goda kunskaper i engelska
 • vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Den uppsats eller det examensarbete som blir resultatet av din MFS-studie ska skrivas på engelska eller på det utländska värdlandets officiella språk.

Hur söker man?

Du söker MFS-stipendium från någon av de institutioner som beviljats MFS-stipendier från Universitets- och högskolerådet. Om din egen institution inte erbjuder MFS kan du i vissa fall kontakta andra institutioner inom ditt ämnesområde och söka via dem. I tabellen nedan (under rubriken "Vilka institutioner har MFS-stipendier?") ser du vilka institutioner som accepterar andra sökande än de egna studenterna.

De olika institutionerna har egna ansökningsblanketter och anvisningar för ansökan. Vänd dig därför till studie- och yrkesvägledaren eller den internationella koordinatorn vid institutionen för att få veta mer om vad som gäller och när under året man ansöker (ansökningsdatumen skiljer sig åt mellan olika institutioner).

 

Bra att veta inför ansökan om MFS

 • Studenter som har permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige eller som har dubbelt medborgarskap (Sverige och ett annat land) kan inte genomföra MFS-studien i sitt andra hemland.
 • Studenter från övriga Norden, som inte är svenska medborgare, ska ha varit fast boende (folkbokförda) i Sverige i minst ett år vid den tidpunkt då de beviljas stipendiet.
 • För alla studenter som söker MFS gäller att man inte tidigare får ha beviljats MFS-stipendium eller andra Sidafinansierade stipendier för den typ av studie som ansökan avser. Däremot är annan erfarenhet från till exempel studier eller volontärarbete i utvecklingsländer inget hinder för att få stipendium.

Vilka institutioner har MFS-stipendier?

Här är en lista över alla lärosäten och institutioner som beviljats MFS-stipendier 2016. I vissa fall kan även studenter som inte studerar vid en institution söka MFS-stipendium där. Du måste själv kontakta respektive institution för att ta reda på om man accepterar exerna sökande.

Universitet/högskola Institution Antal stipendier
Blekinge tekniska högskola Centralt 2
Chalmers tekniska högskola Centralt 11
Ersta Sköndal högskola Inst. för socialvetenskap 3
Ersta Sköndal högskola Inst. för vårdvetenskap 7
Försvarshögskolan Centralt 2
Göteborgs universitet Företagsekonomiska inst. 2
Göteborgs universitet Geovetenskaper/naturgeografi 4
Göteborgs universitet Förvaltningshögskolan 2
Göteborgs universitet Högskolan för design och konsthantverk 2
Göteborgs universitet Högskolan för scen och musik 2
Göteborgs universitet Inst. för biologi och miljövetenskap 4
Göteborgs universitet Inst. för didaktik och pedagogisk profession 5
Göteborgs universitet Inst. för ekonomi och samhälle, kulturgeografi 2
Göteborgs universitet Inst. för globala studier 5
Göteborgs universitet Inst. för nationalekonomi med statistik 5
Göteborgs universitet Inst. för socialt arbete 3
Göteborgs universitet Juridiska inst. 2
Göteborgs universitet Sahlgrenska International Office 25
Göteborgs universitet Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram 2
Göteborgs universitet Språk och litteratur 2
Göteborgs universitet Statsvetenskapliga inst. 3
Handelshögskolan i Stockholm Centralt 6
Högskolan Dalarna Centralt 2
Högskolan i Borås Centralt 8
Högskolan i Gävle Centralt 3
Högskolan i Halmstad Centralt 9
Högskolan i Jönköping Hälsohögskolan 10
Högskolan i Jönköping Högskolan för lärande och kommunikation 2
Högskolan i Jönköping Jönköping International Business School 2
Högskolan i Jönköping Tekniska högskolan 2
Högskolan i Skövde Centralt 5
Högskolan Kristianstad Centralt 5
Högskolan Väst Centralt 2
Karlstads universitet Centralt 7
Karolinska institutet Centralt 7
Konstfack Centralt 2
Kung. Tekniska högskolan Centralt 20
Linköpings universitet Inst. för beteendevetenskap och lärande 2
Linköpings universitet Inst. för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) 5
Linköpings universitet Inst. för fysik, kemi och biologi 2
Linköpings universitet Inst. för tematiska studier 3
Linköpings universitet Kansliet för utbildningsvetenskap 2
Linköpings universitet Medicinska fakulteten 8
Linnéuniversitetet Fakulteten för konst och humaniora 5
Linnéuniversitetet Fakulteten Ekonomihögskolan 8
Linnéuniversitetet Fakulteten för samhällsvetenskap 5
Linnéuniversitetet Fakulteten för teknik 2
Luleå tekniska universitet Inst. för ekonomi, teknik och samhälle 2
Luleå tekniska universitet Inst. för hälsovetenskap 10
Luleå tekniska universitet Samhällsbyggnad och naturresurser 2
Lunds universitet Biomedicinsk teknik 6
Lunds universitet Ekonomisk-historiska inst. 3
Lunds universitet Inst. för kulturgeografi och ekonomisk geografi 6
Lunds universitet Internationella avdelningen LTH 5
Lunds universitet Juridiska inst. 2
Lunds universitet Nationalekonomiska inst. 5
Lunds universitet Naturvetenskapliga fakulteten 2
Lunds universitet Statsvetenskapliga inst. 5
Lunds universitet Raoul Wallenberg Institute 5
Lunds universitet Socialhögskolan 4
Lunds universitet Sociologiska inst. 5
Malmö högskola Centralt 21
Mälardalens högskola Centralt 2
Röda Korstes högskola Centralt 3
Sophiahemmets högskola Centralt 6
Stockholms konstnärliga högskola Dans- och cirkushögskolan 2
Stockholms universitet Barn- och ungdomsvetenskapliga inst. 2
Stockholms universitet Ekonomisk historia 3
Stockholms universitet Företagsekonomiska inst. 3
Stockholms universitet Inst. för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier 2
Stockholms universitet Inst. för ekologi, miljö och botanik 19
Stockholms universitet Inst. för mediestudier 2
Stockholms universitet Inst. för pedagogik och didaktik 2
Stockholms universitet Inst. för språkdidaktik 2
Stockholms universitet Institutionen för lingvistik 2
Stockholms universitet Psykologiska inst. 2
Stockholms universitet Romanska och klassiska inst. 2
Stockholms universitet Socialantropologiska inst. 2
Stockholms universitet Statsvetenskapliga inst. 4
Sveriges lantbruksuniversitet Centralt 24
Södertörns högskola Centralt 7
Teologiska högskolan Stockholm Centralt 3
Umeå universitet Epidemiologi och global hälsa 9
Umeå universitet Handelshögskolan 2
Umeå universitet Inst. för ekologi, miljö och geovetenskap 2
Umeå universitet Juridiska inst. 2
Umeå universitet Kemiska inst. 2
Umeå universitet Pedagogiska inst. 2
Umeå universitet Statsvetenskap 5
Uppsala universitet Arbetsgruppen för tropisk ekologi 5
Uppsala universitet Folkhälso- och vårdvetenskap 10
Uppsala universitet Inst. för freds- och konfliktforskning 2
Uppsala universitet Inst. för kulturgeografi 5
Uppsala universitet Inst. för kvinnors och barns hälsa 8
Uppsala universitet Inst. för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier 2
Uppsala universitet International Science Programme (ISP) 8
Uppsala universitet Nationalekonomiska inst. 2
Uppsala universitet Statsvetenskapliga inst. 8
Örebro teologiska högskola Centralt 2
Örebro universitet Handelshögskolan 2
Örebro universitet Inst. för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap 2
Örebro universitet Inst. för hälsovetenskaper 2
Örebro universitet Inst. för juridik, psykologi och socialt arbete 2
Örebro universitet Inst. för naturvetenskap och teknik 2

 

Stipendiebelopp och budget

För 2016 är MFS-stipendiet 27 000 kronor per student. Stipendiet är inte avsett att täcka alla utgifter under tiden utomlands, utan du behöver vanligen komplettera med till exempel studiemedel.

I din ansökan ska en preliminär budget lämnas. Den ska innehålla uppgifter om:

 • Resa till och från landet där studien ska genomföras (billigast möjliga färdsätt)
 • Del av levnadsomkostnader (50 procent av utlandstraktamentet)
 • Eventuella nödvändiga resor inom landet eller regionen
 • Vaccinationer
 • Eventuella kostnader för utrustning
 • Resa till och från den ort där förberedelsekursen ges (Härnösand)
 • Tryckning av MFS-uppsatsen (maximalt 10 exemplar).

Lista över aktuella belopp för utlandstraktamente på Skatteverkets webbplats

Förberedelsekurs innan resan

Alla studenter som beviljats MFS-stipendium deltar i en obligatorisk förberedelsekurs. Kursen tar upp bland annat svenskt utvecklingssamarbete och frågor som rör kulturmöten, hälsa och säkerhet. Du får också information om de olika länderna.

Kurserna genomförs vid Sida Partnership Forums kursgård i Härnösand. Du anmäler dig genom ett särskilt anmälningssystem, MFS kursanmälningssystem, se länk nedan.

Mer praktisk information om kursen och kursgården hittar du under rubriken ”Praktisk information” i MFS kursanmälningssystem.

MFS kursanmälningssystem

Vill du ta del av tidigare MFS-studenters erfarenheter?

I MFS kursanmälningssystem hittar du reseberättelser och uppsatser från studenter som gjort MFS.

MFS reseberättelser

MFS uppsatser

Sidan uppdaterades 2016-04-22