Dekorationsbild
Dekorationsbild

Fältstudie gav inblick i kubansk specialundervisning

Lärarstudenterna Adam Götesson och Sara Andersson stannade inte i Sverige för sitt examensarbete. Nej, det reste istället till Kuba till en skola där barnen hade rörelsehinder eller utvecklingsstörning.
Foto: Patrik Svedberg

Namn: Sara Andersson och Adam Götesson
Ålder: 27 och 28 år
Utbildning: Lärarprogrammet, Högskolan i Jönköping
Vad: Utbytesstudier, MFS-programmet
Var: University of Cienfuegos, Cienfuegos, Kuba

När lärarstudenterna Adam Götesson och Sara Andersson skulle skriva sitt examensarbete på lärarutbildningen vid Jönköpings högskola stannade de inte kvar i Sverige. I stället åkte de iväg för att göra en fältstudie på Kuba.
— Vi lade ned mycket jobb på vårt examensarbete och tyckte att det var intressant att skriva om specialpedagogik i ett utvecklingsland, säger Sara.

Utlandserfarenhet ledde till engagemang


Deras uppsats belönades med det regionala priset Skolchefernas stipendier. Sara menar att många av de andra studenterna som examinerades samtidigt inte var lika entusiastiska i sitt skrivande —  utlandserfarenheten bidrog till ett engagemang.
— Vi valde att göra studien på Kuba eftersom vi gärna ville åka till ett spansktalande land, berättar Sara som studerat i Spanien och därför kunde språket.

Specialpedagogik vid grundskola


Dessutom hade de redan kontakter i Cienfuegos, Kuba, genom en kubansk utbytesstudent som bodde i Jönköping. Han hjälpte dem att ordna boende i en värdfamilj. Under två månader undersökte Sara och Adam hur man arbetade med specialpedagogik på en grundskola i Cienfuegos. I skolan gick barn med rörelsehinder eller utvecklingsstörning.

Anpassas till samhället


På Kuba diagnostiserar man i hög utsträckning de barn som inte är som andra, och de går i särskilda specialskolor.
— Men det finns en tydlig målsättning att barnen ska anpassas till samhället och skolan förberedde eleverna på olika situationer. Till exempel fick barnen öva på att handla i en affär som de byggt upp på skolan, berättar Adam.
Även om varken Adam eller Sara skulle använda pedagogiken de fick inblick i på Kuba i sitt nuvarande arbete, tycker de att erfarenheten ändå gett dem en del bra saker.
— Det öppna förhållningssättet som vi fick med oss kanske i viss mån förs över på eleverna, menar Sara.

Bidrar till jobb efter examen


Enligt en rapport från före detta Internationella programkontoret (numer Universitets- och högskolerådet) anser 80 procent av MFS-studenterna att det är troligt att utlandserfarenheten bidragit till att de fått jobb. I samma undersökning uppger arbetsgivarna att utlandserfarenhet som direkt är kopplat till examen är värd mer än endast en inhemsk examen.  
 
2013-03-08
Tipsa en vän

Fler liknande artiklar