Dekorationsbild
Dekorationsbild

Ordna utlandsstudierna själv = freemoverstudent

Vågar du ta för dig, ringa och fixa själv? Då kan du bli en freemover-student!

Fördelar och nackdelar


Fördelen med att åka på egen hand är att du har stor frihet att själv välja vad, var och hur länge du vill läsa.

Nackdelarna är att:

 • Du måste ordna ansökan, översättningar av betyg, resa och bostad på egen hand. Kom ihåg att stället där du vill läsa antagligen vill ha dig som student, så tveka inte att be dem om hjälp!
 • Du måste vara noggrann i din research av både utbildning och universitet.
 • Du behöver tänka igenom vad du vill göra när du kommer tillbaka till Sverige. Det gäller oavsett om du vill läsa vidare i Sverige eller börja jobba.
 • Vissa yrken kräver att du har en svensk legitimation för att få arbeta inom yrket, till exempel läkare.
Här får du övergripande information om att ordna utlandsstudier på egen hand. Du får även reda på vart du kan vända dig för att få mer information.

Hel utbildning utomlands


Du kan läsa en hel utbildning utomlands. Om du väljer att utbilda dig till något av de yrken som är reglerade och sedan vill arbeta i Sverige är det viktigt att du tar reda på vilka regler som gäller. För att arbeta inom ett yrke som är reglerat i Sverige krävs auktorisation eller legitimation, till exempel advokat och läkare.

Läs mer om reglerade yrken i artikeln Efter utlandsstudierna »

Del av utländsk utbildning


Du kan även välja att studera en kortare tid utomlands och sedan söka dig vidare till ett universitet eller en högskola i Sverige.

Det är det svenska universitetet eller högskolan där du fortsätter din utbildning som bestämmer om du kan tillgodoräkna dig dina utlandsstudier. Svenska universitet och högskolor tillgodoräknar som regel bara studier vid universitet som är godkända av myndigheterna i samma land.

Dekorationsbild

Beställ broschyr


Du kan beställa broschyren Studera utomlands gratis.

Länk till beställningssidan (nytt fönster) »

Studiemedel


Du kan få svenska studiemedel för att läsa utomlands på egen hand, om utbildningen:
 • är på heltid om du studerar utanför EU,
 • pågår i minst tre veckor inom EU och 13 veckor utanför EU,
 • avslutas med ett prov eller leder till en examen,
 • är godkänd av Universitets- och högskolerådet (fd Högskoleverket) eller CSN, något som kallas att den har godtagbar standard.

Läs mer om studiemedel för studier utomlands »

Språkstudier


Du kan även välja att läsa språk utomlands. Tänk bara på att du inte får tillgodoräkna dig dina utländska språkstudier i din svenska utbildning. Däremot kan du få studiemedel.

Läs mer om finansiering av dina utlandsstudier »

Arrangörer


Mer information om språkstudier får du av:

British Council, språkstudier i engelska, (nytt fönster) »

Franska Institutet, språkstudier i franska, (nytt fönster) »

Goethe Institut, språkstudier i tyska, (nytt fönster) »

Italienska Kulturinstitutet, språkstudier i italienska, (nytt fönster) »

Antagning


För att få studera på ett utländskt universitet krävs det oftast att du har ett slutbetyg från en gymnasieutbildning eller motsvarande. Ofta ska du även ha uppnått ett visst resultat på ett språktest.

Kontakta universitetet


Kontakta alltid det universitet du är intresserad av för information om vilken behörighet som krävs och om hur antagningen går till.

Ibland behövs ett intyg på att du har grundläggande behörighet för högskolestudier. Ett sådant intyg kan du få av Universitets- och högskolerådet.

Till Universitets- och högskolerådets webbplats (nytt fönster) »

Inträdesprov förekommer


Vid antagning och urval till utländska universitet kan det förekomma inträdesprov. Ibland vill universitetet att du skickar ett personligt brev där du presenterar dig själv och talar om varför du vill gå utbildningen. Ibland ska du skicka med ett rekommendationsbrev från till exempel en lärare.

Anmälan


All information om ansökningsblanketter, ansökningsdatum och om vad som ska skickas med ansökan får du från det universitet du söker till. I en del länder finns en central antagningsmyndighet. I andra länder skickar du din ansökan direkt till universitetet.

Var ute i god tid


Var ute i god tid. Sista ansökningsdatum brukar ligga långt före studiestarten. Några universitet har bara antagning en gång om året, medan andra antar tre gånger per år. Var också noga med att din ansökan är korrekt annars riskerar du att din ansökan gallras bort.

Översättning av gymnasiebetyg


Du behöver oftast översätta dina gymnasiebetyg till landets språk. Det gäller även andra betyg som visar att du uppfyller antagningskraven. Kraven på översättning varierar. Ibland räcker det med en egen översättning eller att skolan som utfärdat ditt betyg översätter det. Kontakta alltid universitetet för att få reda på vilka regler som gäller.
 • På Kammarkollegiets webbplats finns ett sökbart register över auktoriserade översättare.
 • Skolverket har en mall för översättning till engelska. De har också en beskrivning av det svenska utbildningssystemet på engelska. Den kan vara bra att skicka med ansökan.
 • Många gymnasieskolor kan översätta dina betyg.
 • På Universitets- och högskolerådets webbplats finns en svensk-engelsk ordbok för ord och begrepp inom högskolevärlden.

Auktoriserade översättare på Kammarkollegiets webbplats, (nytt fönster) »

Skolverkets information om översättning av gymnasiebetyg till engelska, (nytt fönster) »

Till svensk-engelsk ordbok på Högskoleverkets webbplats (nytt fönster) »

Ordboken kommer att flyttas till Universitets- och högskolerådets webbplats inom kort.

Intyg om svensk behörighet


Ibland vill ett utländskt universitet ha ett intyg på att du är behörig att läsa på högskolan i Sverige. Det intyget kan du få från Universitets- och högskolerådet. Glöm inte att skriva att du behöver det på engelska.

Till Universitets- och högskolerådet sida om intyg för utlandsstudier (nytt fönster) »

Förklaring av svenska gymnasiebetyg


Ibland händer det att universitetet vill ha en förklaring av hur de svenska gymnasiebetygen fungerar. Skolverket har en sida på engelska som förklarar systemet. Där finns också ett dokument att skriva ut med en sammanfattning av systemet.

Skolverkets sida om de svenska gymnasiebetygen (extern länk, på engelska) »

Skicka aldrig original


Även om det utländska universitetet kräver att du ska skicka dina betyg i original så ska du aldrig göra det.

Legalisering av dokument


Ofta kan du behöva ett statligt intyg på att dina betyg och handlingar är äkta och korrekta. I de flesta fall behöver du en legalisering från utrikesdepartementet, men ibland krävs också en så kallad apostille från notarius publicus (en jurist utsedd av länsstyrelsen).

Utrikesdepartementet om legalisering och apostille (nytt fönster) »

Översättning av högskolebetyg


Om du vill översätta dina universitets- eller högskolebetyg ska du kontakta institutionen vid ditt universitet eller din högskola.

Språktest


För att få studera på ett utländskt universitet krävs det oftast att du har uppnått ett visst resultat på ett språktest. Universiteten ger ibland intensivkurser i undervisningsspråket som förberedelse inför studierna. De vanligaste språktesten kan du göra i Sverige.

Kontakta universitetet


Kontakta det universitet du är intresserad av för information om dessa kurser. Universitetet kan tala om vilket test du ska göra och var de sätter gränsen för godkänd.  

Var ute i god tid


Var ute i god tid eftersom vissa språktest bara ges vid vissa tillfällen och det kan ta lång tid att få resultaten.

Tester på de vanligaste språken


Hos Folkuniversitetet kan du anmäla dig till språktest i de vanligaste språken.

Engelska


Folkuniversitetet har information om:
 • Cambridgeexamina
 • International English Language Testing System (IELTS)

Information om språktest på flera språk på Folkuniversitetet (nytt fönster) »

British Council har information om:

 • International English Language Testing System (IELTS)

På Educational Testing Service (ETS) webbplats hittar du information om:

 • Test of English as a Foreign Language (TOEFL). TOEFL är ett vanligt test för studier i USA.

Mer om International English Language Testing System, IELTS (nytt fönster) »

Mer om Test of English as a Foreign Language, TOEFL (nytt fönster) »

Franska


EU-medborgare behöver inte längre göra språktest för att söka till universitet i Frankrike. Däremot rekommenderas godkänt resultat på testen:
 • Diplôme d´Etudes en Langue Française (DELF)
 • Diplôme Approfondi en Langue Française (DALF)
 • Test de Connaissance Français (TCF)
Mer information om dessa test får du av Franska Institutet.

Information om språktest på Franska Institutet (nytt fönster) »

Spanska

Folkuniversitetet har information om språktesten:

 • Diploma de español como lengua extranjera - (DELE) Diploma básico
 • Diploma de español como lengua extranjera - (DELE) Diploma superiór

Till Folkuniversitetet webbplats (nytt fönster) »

Tyska


När du skriver in dig vid ett tyskt universitet genomgår du ett språkprov som heter Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber (DSH).

Du kan även söka in om du har klarat något av Goethe-Institut följande språkprov:

 • Kleines Deutsches Sprachdiplom, (KDS), prövar läsförståelse, skriftlig och muntlig förmåga. Diplomet gäller i alla tysktalande länder som intyg på att du har tillräckliga kunskaper för att kunna följa universitetsstudier.
 • Großes Deutsches Sprachdiplom, (GDS), kräver att du talar och skriver tyska flytande.
 • Zentrale Oberstufenprüfung, (ZOP), ligger på samma nivå som KDS.

Information om språktest på tyska på Goethe-Institut (nytt fönster) »

2013-12-20
Tipsa en vän

Fler liknande artiklar