Adress:

801 76 Gävle

Telefon: 026-64 85 00
E-post: registrator@hig.se
Webbplats: http://www.hig.se
Högskolan i Gävle