Adress:

801 76 Gävle

Telefon: 026-64 85 00
E-post: registrator@hig.se
Webbplats: https://www.hig.se/
Högskolan i Gävle