Adress:

Box 823
301 18 Halmstad

Telefon: 035-16 71 00
E-post: registrator@hh.se
Webbplats: https://www.hh.se/
Högskolan i Halmstad