Adress:

Box 408
541 28 Skövde

Telefon: 0500-44 80 00
E-post: registrator@his.se
Webbplats: https://www.his.se/
Högskolan i Skövde