Linköping

Adress:

581 83 Linköping

Telefon: 013-28 10 00
E-post: registrator@liu.se
Webbplats: http://www.liu.se

Norrköping

Adress:

Campus Norrköping
601 74 Norrköping

Telefon: 011-36 30 00
E-post: registrator@liu.se
Webbplats: http://www.liu.se
Linköpings universitet