Adress:

Box 24045
104 50 Stockholm

Telefon: 08-494 000 00
E-post: info@uniarts.se
Webbplats: https://www.uniarts.se
Stockholms konstnärliga högskola