Adress:

Box 24045
104 50 Stockholm

Telefon:
08-494 000 00
Stockholms konstnärliga högskola