Alla gymnasieutbildningar ger inte grundläggande behörighet för att studera på högskolan. Ett examensbevis, slutbetyg eller avgångsbetyg visar att utbildningen är avslutad och godkänd, men det är innehållet som avgör om utbildningen ger grundläggande behörighet eller inte.

Har du något av följande betyg, och inte kompletterat med kurser på komvux eller folkhögskola, saknar du grundläggande behörighet och har då möjlighet att skriva provet: 

  • Examensbevis för yrkesexamen utan Svenska 2 och 3 och Engelska 6

  • Studiebevis från gymnasieskolan 

  • Slutbetyg med mindre än 90% godkända kurser

  • Avgångsbetyg från en linje där två årskurser engelska och svenska saknas 

  • Examensbevis/diplom från en utländsk gymnasieutbildning med eller utan engelska och matematik och saknar betyg i Svenska som andraspråk 3 

Listan är inte heltäckande, har du gått en annan gymnasieutbildning och är osäker på om den ger grundläggande behörighet, ta kontakt med en studie- och yrkesvägledare i din kommun eller vid högskolan. 

Studievägledaren hjälper dig

Kontaktuppgifter till landets universitet och högskolor

Sidan uppdaterades 2022-03-07