Du som skrev behörighetsprovet 9 oktober 2022 kommer att kunna hämta provresultatet i början av december. Logga in via kontot du skapade i anmälningstjänsten.

Du som har sökt högskoleutbildning via Antagning.se inför vårterminen 2023 kommer att få resultatet överfört till antagningssystemet. Du behöver alltså inte skicka in eller ladda upp ditt provresultat. Anmälan stänger 17 oktober. 

Har du missat att söka utbildningar i tid, finns möjlighet att göra en sen anmälan via Antagning.se till de kurser och program som är märkta "Öppen för sen anmälan". 

Antagning.se

Tänk på

Provet ger grundläggande behörighet till högskolestudier. Till vissa utbildningar krävs dessutom särskild behörighet. 

Så rättas provet

Provet är uppdelat i olika delar, men bedöms som ett enda prov. Det finns ingen procentuell gräns för godkänt resultat, utan det handlar om en helhetsbedömning av både de kortare uppgifterna och skrivuppgifterna. 

Du kan med andra ord inte få godkänt på enskilda provdelar som prövar din kompetens i exempelvis matematik eller engelska.

Ett godkänt provresultat gäller tills vidare

Du som vill söka till högskolan längre fram kommer att kunna göra det. Du måste inte anmäla till vårterminen 2023. Provresultatet gäller tills vidare. 

Du som fick underkänt

Provet bedöms av två personer som rättar uppgifterna oberoende av varandra. Skulle resultatet på en skrivuppgift inte bli godkänt, kommer ytterligare en person att göra en bedömning. Vid bedömningen har ditt prov avidentifierats. Det innebär att bedömarna inte vet något om namn, ålder eller kön.

Om du underkänns på provet kommer du att få en skriftlig förklaring till varför. Provresultatet går inte att överklaga, men du har möjlighet att skriva provet på nytt 2023. 

Inga frågor eller facit publiceras

Eftersom det grundläggande behörighetsprovet är en försöksverksamhet som löper under två år är provfrågorna belagda med sekretess. Därför kommer varken frågorna eller svaren att visas här eller lämnas ut. 

Sidan uppdaterades 2022-10-13

Se ditt resultat

Logga in på ditt konto