Här ger vi några exempel på utbildningar eller studier som inte ger grundläggande behörighet. Är du osäker på om din gymnasieutbildning ger grundläggande behörighet, ta kontakt med en studie- och yrkesvägledare i din kommun eller vid högskolan. 

Har du något av följande, och inte kompletterat med kurser på komvux eller folkhögskola, saknar du grundläggande behörighet och har då möjlighet att skriva provet: 

  • Oavslutad gymnasieutbildning

  • Studiebevis från gymnasieskolan 

  • Examensbevis för yrkesexamen utan Svenska 2 och 3 och Engelska 6

  • Slutbetyg med mindre än 90% godkända kurser

  • Avgångsbetyg från en linje där två årskurser engelska och svenska saknas 

  • Examensbevis/diplom från en utländsk gymnasieutbildning med eller utan engelska och matematik och saknar betyg i Svenska som andraspråk 3 

Behörighetsprovet ger inget meritvärde. Vill du söka till utbildningar med hög konkurrens om studieplatserna kan det vara mer fördelaktigt att slutföra eller komplettera din gymnasieutbildning. 

Studievägledaren hjälper dig

Kontaktuppgifter till landets universitet och högskolor

Sidan uppdaterades 2022-10-06