Det grundläggande behörighetsprovet genomförs 30 september 2023. Det är viktigt att du kommer i god tid före provstart och har med dig giltig legitimation.  

Tre olika typer av uppgifter 

Korta uppgifter

De korta uppgifterna är så kallade flervalsuppgifter (multiple choice) med fokus på engelska, matematik och svenska.

Integrerade uppgifter

De integrerade uppgifterna bygger på en kombination av flera korta texter på svenska eller engelska, inklusive diagram, kartor och tabeller. Här ingår en kort hörförståelseuppgift i engelska. Uppgifterna utgörs av flervalsuppgifter (multiple choice).

Skrivuppgifter

I provet ingår också två skrivuppgifter: En kortare skrivuppgift på engelska och en något längre på svenska. Båda bygger på teman som förekommit i de integrerade uppgifterna.

Alla uppgifter besvaras med papper och penna (inte dator). 

Provets upplägg

Tänk på att vara på plats redan kl. 8.30!

Förmiddag kl. 8.45-12.00

 • Id-kontroll och information, 40 minuter. 
 • Integrerade uppgifter del 1, 45 minuter
  • Paus, 15 minuter 
 • Korta uppgifter i engelska (hör- och läsförståelse), 35 minuter
  • Paus, 15 minuter
 • Skrivuppgift i engelska, 50 minuter
  • Lunchpaus, 60 minuter 

Eftermiddag kl. 13.00-17.30 cirka

 • Information, 10 minuter
 • Korta uppgifter i matematik, 40 minuter
  • Paus, 10 minuter
 • Integrerade uppgifter del 2, 45 minuter
  • Paus, 20 minuter
 • Skrivuppgift i svenska, 80 minuter
  • Paus, 15 minuter
 • Korta uppgifter i svenska, 25 minuter
  • Paus, 5 minuter
 • Tid till förfogande med utvärdering, 30 minuter

Inför provet

Tänk på att inga anpassningar ges för dig med exempelvis dyslexi, synnedsättning, hörselskada eller en neuropsykiatrisk nedsättning.

Förbered dig så här

Kom-ihåg inför provdagen

Sidan uppdaterades 2023-05-31