Det grundläggande behörighetsprovet genomförs under en hel dag, kl. 9.00 – 17.30. Du som anmält dig och fått en plats måste kunna legitimera dig på provdagen. 

Inför provdagen

Du som har anmält dig och fått en plats får en kallelse till provet via e-post veckan före provet äger rum. Då kan du även hämta din kallelse via ditt konto. Kallelsen innehåller viktig information om var du ska skriva provet, tider och vilka regler som gäller.   

Ta med giltig legitimation

Du får inte skriva provet om du inte kan legitimera dig och din legitimation kontrolleras flera gånger under provdagen. 

Följande identitetshandlingar är godkända:

  • Svenskt EU-pass 
  • Svenskt nationellt id-kort 
  • Svenskt körkort
  • Svenskt SIS-märkt id-kort eller id-kort utfärdat av statlig myndighet, från exempelvis Skatteverket

Du som är utländsk medborgare och saknar svenskt personnummer kan legitimera dig med pass om det är tydligt och inplastat och har text på engelska, franska eller spanska.

Är du medborgare i ett EU/EES-land utan svenskt personnummer kan även ett giltigt nationellt id-kort användas som legitimation.

Provuppgifter under dagen 

Provet är uppbyggt av tre olika typer av uppgifter: 

Korta uppgifter

De korta uppgifterna är så kallade flervalsuppgifter (multiple choice) med fokus på engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk.

Integrerade uppgifter

De integrerade uppgifterna bygger på en kombination av flera korta texter på svenska eller engelska, inklusive diagram, kartor och tabeller. Här ingår en kort hörförståelseuppgift i engelska. Uppgifterna utgörs av flervalsuppgifter (multiple choice).

Skrivuppgifter

I provet ingår också två skrivuppgifter: En kortare skrivuppgift på engelska och en något längre på svenska. Båda bygger på teman som förekommit i de integrerade uppgifterna.

Alla uppgifter besvaras med papper och penna (inte dator). 

Tillåtna hjälpmedel

Ta med dig blyertspenna, radergummi, överstrykningspenna och rak linjal till provet. Kladdpapper delas ut på plats och får inte tas med därifrån. 

Preliminär plan över dagen 

Start förmiddag kl. 9.00

Information
Korta uppgifter i svenska
Korta uppgifter i matematik
Paus
Korta uppgifter i engelska
Information
Integrerade uppgifter (1)

12.15–13.15: Lunch

Start eftermiddag kl. 13.15

Information
Integrerade uppgifter (2)
Information
Skrivuppgift engelska (50 min)
Paus
Skrivuppgift svenska (80 min)
Deltagarnas feedback

Avslutning: 17.30

Exempel på provfrågor

Se några exempel på provfrågor

Sidan uppdaterades 2022-06-23

Har du frågor om behörighetsprovet?

Ring eller mejla UHR:s antagningsservice.
Till Antagning.se