Det grundläggande behörighetsprovet genomförs i september 2023 nästa gång. Du som anmält dig och fått en plats måste kunna legitimera dig på provdagen. Tiderna kan komma att uppdateras.

Inför provdagen

Du som har anmält dig och fått en plats får en kallelse till provet via e-post veckan före provet äger rum. Då kan du även hämta din kallelse via ditt konto. Kallelsen innehåller viktig information om var du ska skriva provet, tider och vilka regler som gäller.   

Kom i god tid!

Kom i god tid för legitimationskontroll och passa tiden inför varje informationsdel inför provpassen. Om du kommer för sent får du inte delta i det provpasset. Du måste då vänta till nästa provpass.

Ta med giltig legitimation

Du får inte skriva provet om du inte kan legitimera dig och din legitimation kontrolleras flera gånger under provdagen. 

Följande identitetshandlingar är godkända:

  • Svenskt EU-pass 
  • Svenskt nationellt id-kort 
  • Svenskt körkort
  • Svenskt SIS-märkt id-kort eller id-kort utfärdat av statlig myndighet, från exempelvis Skatteverket

Du som är utländsk medborgare och saknar svenskt personnummer kan legitimera dig med pass om det är tydligt och inplastat och har text på engelska, franska eller spanska.

Är du medborgare i ett EU/EES-land utan svenskt personnummer kan även ett giltigt nationellt id-kort användas som legitimation.

Du får varken äta eller dricka under provpassen

Du kan givetvis dricka och äta under pauserna. Bara du som måste äta/dricka av medicinska skäl kan göra det under provpassen. Du måste i så fall ta kontakt med det universitet du anmält dig till senast 13 september och styrka ditt behov med läkarintyg:  

Kontaktuppgifter till universiteten

Provuppgifter under dagen 

Provet är uppbyggt av tre olika typer av uppgifter: 

Korta uppgifter

De korta uppgifterna är så kallade flervalsuppgifter (multiple choice) med fokus på engelska, matematik och svenska.

Integrerade uppgifter

De integrerade uppgifterna bygger på en kombination av flera korta texter på svenska eller engelska, inklusive diagram, kartor och tabeller. Här ingår en kort hörförståelseuppgift i engelska. Uppgifterna utgörs av flervalsuppgifter (multiple choice).

Skrivuppgifter

I provet ingår också två skrivuppgifter: En kortare skrivuppgift på engelska och en något längre på svenska. Båda bygger på teman som förekommit i de integrerade uppgifterna.

Alla uppgifter besvaras med papper och penna (inte dator). 

Tillåtna hjälpmedel

Ta med dig blyertspenna, radergummi, överstrykningspenna och rak linjal till provet. Kladdpapper delas ut på plats och får inte tas med därifrån. 

Provdagens upplägg

KOM i GOD TID. Se till att vara på plats minst 15 minuter i förväg. 

Tider

Provpass och pauser

8.50-9.00

Legitimationskontroll

9.00-9.30

Allmän information 

9.30-10.30 

Provpass 1: Korta uppgifter i svenska och matematik 

10.30-10.45

Paus 15 minuter

10.45-10.55

Information

10.55-11.20

Provpass 2: Korta uppgifter i engelska 

11.20-11.35 

Information 

11.35-12.20

Provpass 3: Integrerade uppgifter, del 1

12.20-13.10 

LUNCH 

13.10-13.25

Information 

13.25-14.20 

Provpass 4: Integrerade uppgifter, del 2 (här ingår hörförståelse)

14.20-14.35 

Information

14.35-15.25

Provpass 5. Skrivuppgift i engelska 

15.25-15.35

Paus 10 minuter

15.35-15.45

Information 

15.45-17.05

Provpass 6. Skrivuppgift i svenska

17.05-17.10 

Kort paus för administration

17.10-17.30 

Deltagarnas feedback

17.30 

Avslutning

Exempel på provfrågor

Se några exempel på provfrågor

Sidan uppdaterades 2022-12-07