Du kan bli behörig till en utbildning trots att du inte har gymnasiebetyg eller andra formella meriter. Högskolan eller universitetet kan bedöma din så kallade reella kompetens och fatta beslut om att du är behörig till en specifik utbildning.

Möjligheten att ansöka om bedömning av reell kompetens är till för dig som helt eller delvis saknar formella meriter för att vara behörig till högskolan, men du har de kunskaper och erfarenheter som krävs för att klara utbildningen. Din ansökan kan gälla både för grundläggande och/eller särskild behörighet.

Vad är reell kompetens?

Reell kompetens är den kompetens du tillgodogjort dig på annat sätt än genom det formella skolsystemet i Sverige eller utomlands. Det kan till exempel vara genom arbetslivserfarenhet, internutbildningar som anställd, odokumenterade studier, studiecirklar eller språkkunskaper som byggts upp utomlands.

Du kan alltså uppnå reell kompetens genom:

Arbete: Du har varit anställd eller haft eget företag.
Utbildning: Du har läst på gymnasieskola eller Komvux (formella utbildningssystemet). Du har gått intern- och personalutbildningar på din arbetsplats. 
Ideellt arbete: Du har varit aktiv inom föreningsliv eller politik.
Andra erfarenheter:  Du har vårdat en anhörig eller gjort militärtjänst. 

Observera att exemplena ovan endast är förslag på hur du kan uppnå reell kompetens.

Din möjlighet att ansöka om bedömning av reell kompetens

Enligt högskoleförordningen har du rätt att ansöka om bedömning av reell kompetens. Din reella kompetens bedöms i förhållande till kraven på grundläggande behörighet och kraven på den särskilda behörighet som gäller för den utbildning du anmäler dig till.

Du gör både din anmälan till utbildningen och ansökan om bedömning av reell kompetens på Antagning.se. Vad du ska bifoga i din ansökan kan se olika ut på landets högskolor och universitet så det är viktigt att du tar reda på hur du ansöker till just den högskola eller universitet du vill studera vid.

Oavsett till vilken högskola/universitet eller utbildning du vill ansöka om bedömning av reell kompetens behöver du:

 • anmäla dig på Antagning.se 15 mars - 15 april för höstterminen och 15 september - 15 april för vårterminen, eller under annan anmälningstid som gäller för aktuell utbildning.
 • samla de underlag i form av intyg, betyg och andra dokument som kan styrka den kompetens du menar att du har.
 • formulera en ansökan enligt instruktionerna på Antagning.se 
 • svara på de detaljerade frågor som ställs vid ansökan
 • bevaka din angivna e-postadress för meddelande om eventuell komplettering av din ansökan
 • bevaka ditt personliga konto på Antagning.se

Du minskar risken att behöva komplettera eller få avslag genom att vara noggrann i din ansökan från början.

Vem bedömer reell kompetens?

Den högskola du vill studera vid bedömer din reella kompetens efter att du anmält dig till en utbildning. Du behöver skicka in en beskrivning av dina kunskaper och erfarenheter och dokumentation som styrker dem. Det du beskriver värderas i förhållande till behörighetskraven för utbildningen.

Behöver du vägledning och hjälp med din ansökan?

Kontakta gärna studievägledningen på universitetet eller högskolan du anmäler dig till. De är till för att stötta dig.

Kontaktuppgifter till landets universitet och högskolor.

Ansök om reell kompetens för grundläggande och särskild behörighet

Din ansökan om reell kompetens kan gälla både grundläggande- och särskild behörighet.

 1. grundläggande behörighet – Den grundläggande behörigheten är densamma oavsett vilken utbildning du söker på högskolan, och ska uppfyllas för att kunna bli behörig. I vissa fall kan undantag göras. Om du antagits genom undantag ger det inte dig automatiskt behörighet till andra utbildningar eller andra universitet och högskolor.

  Ett beslut om att du uppfyller grundläggande behörighet vid ett universitet eller högskola rekommenderas av Sveriges universitets och högskolors förbund (SUHF) att gälla vid alla svenska universitet och högskolor.


 2. särskild behörighet – Kraven för särskild behörighet formuleras av högskolan/universitetet utifrån vad de anser vara nödvändiga kunskaper för att du ska klara en viss utbildning. De är beskrivna i anslutning till utbildningen på Antagning.se, i Studera.nu:s ”hitta och jämför utbildning” och på högskolan/universitetets egen webbplats.

  Den särskilda behörigheten varierar beroende på utbildningens inriktning och mellan universitet och högskolor. Ett positivt beslut om antagning via reell kompetens för särskild behörighet gäller enbart den utbildning du sökt och enbart för den antagningsomgång du sökt. Naturligtvis kan du referera till redan tidigare uppladdade handlingar för att slippa göra nya sammanställningar om du söker vid senare antagningsomgångar. Själva ansökan om bedömning av reell kompetens för särskild behörighet måste däremot göras för varje ny antagningsomgång.

Reell kompetens ger inte meritvärde

Till många utbildningar är det fler sökande än platser. Då görs ett urval och då är det viktigt att ha ett meritvärde att konkurrera med. Även om du blir behörig till högskolestudier via din reella kompetens får du inget meritvärde. Ett meritvärde får du exempelvis när du skriver högskoleprovet. Alla statliga högskolor och universitet ska fördela en tredjedel av sina utbildningsplatser på grundnivå till de som söker en utbildning och som skrivit högskoleprovet. Läs om högskoleprovet här.

Det finns en del utbildningar, framför allt konstnärliga, som använder egna sätt och urval för att pröva den särskilda behörigheten. Det kan innebära att intervjuer, arbetsprover och uppspelningar ingår i arbetsprocessen.

Vill du tillgodoräkna dig tidigare studier?

Bedömning av reell kompetens för tillgodoräknande kan vara ett sätt för dig att korta din utbildningstid om du redan kan anses uppnått en del av de utbildningsmål som anges för utbildningen.

För tillgodoräknande kan du enbart använda yrkeserfarenhet, tidigare akademiska meriter eller meriter från annan formell utbildning för att styrka din reella kompetens. Inget förhandsbesked kan krävas av högskolan, men i vissa fall kan du få ett preliminärt utlåtande. Du kan få mer information av vägledare på det universitet eller den högskola du söker till. Beslutet om tillgodoräknande gäller enbart den högskola eller det universitet du studerar vid.

Sidan uppdaterades 2019-01-15