Du kan bli behörig till en utbildning trots att du inte har gymnasiebetyg eller andra formella meriter. Högskolan eller universitetet kan bedöma din så kallade reella kompetens och fatta beslut om att du är behörig till en specifik utbildning.

Vem bedömer reell kompetens?

Den högskola du vill studera vid bedömer din reella kompetens efter att du anmäler dig till en utbildning.  Du behöver skicka in en beskrivning av dina kunskaper och erfarenheter och dokumentation som styrker dem. Det du beskriver värderas i förhållande till behörighetskraven för utbildningen.

Bedömning av reell kompetens kan gälla både grundläggande och särskild behörighet.

Du kan uppnå reell kompetens genom:

Arbete: Du har varit anställd eller haft eget företag.
Utbildning: Du har läst på gymnasieskola eller Komvux (formella utbildningssystemet). Du har gått intern- och personalutbildningar på din arbetsplats. 
Ideellt arbete: Du har varit aktiv inom föreningsliv eller politik.
Andra erfarenheter:  Du har vårdat en anhörig eller gjort militärtjänst. Du har erfarenhet som förälder eller annat familjeliv.


Att ansöka om bedömning av reell kompetens

Antagning.se hittar du information, steg för steg, om hur du ansöker om bedömning av reell kompetens. Där finns också en blankett du ska använda. Processen för ansökan kan se olika ut på landets högskolor och universitet så det är viktigt att du tar reda på hur du ansöker till just den högskola du vill studera vid.

Reell kompetens ger inte meritvärde

Till många utbildningar finns det fler sökande än platser och då är det viktigt att ha ett meritvärde att konkurrera med. Även om du blir behörig till högskolestudier via din reella kompetens får du inget meritvärde. Ett meritvärde får du exempelvis när du skriver högskoleprovet. Läs om högskoleprovet här

Sidan uppdaterades 2017-09-13