Vill du undervisa i dina favoritämnen och samtidigt motivera och utveckla ungdomar som är 13 till 15 år? Då kan ämneslärare i grundskolan vara något för dig!

Som lärare för årskurs 7-9 är du ämnesexpert och jobbar med att inspirera och handleda morgondagens vuxna. Du undervisar i två eller tre ämnen. Varje elev ska utvecklas med lagom stora utmaningar, tillsammans med dig som både social och pedagogisk ledare.

Under utbildningen fördjupar du dig i dina undervisningsämnen. Du lär dig också hur du får elever att lära och utvecklas. Du studerar barn och ungas identitetsutveckling, mångfaldsfrågor som etnicitet, kön, klass och funktionsnedsättning samt frågor kring etik och demokrati. Utbildningen lägger stor vikt vid konflikthantering och ledarskap.

Ämneslärarprogrammet inriktning årskurs 7-9, 270 hp

Utbildningen består av tre huvuddelardelar; ämnesstudier, utbildningsvetenskaplig kärna och verksamhetsförlagd utbildning.

Ämnesstudier

Om du vill studera till ämneslärare måste du först veta hur ämnena är indelade i ämnesgrupper och sedan välja hur du vill kombinera ämnena.

Ämnesgrupper

Du väljer två eller tre ämnen som du vill undervisa i. Ämnena är indelade i ämnesgrupper och kan kombineras så här:

1. Engelska, matematik, modersmål och svenska

2. Bild, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, musik och slöjd,

3. Engelska, moderna språk, modersmål och svenska som andraspråk

4. Geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap

5. Biologi, fysik, kemi och teknik

6. Engelska, moderna språk, modersmål, svenska, svenska som andraspråk och teckenspråk

7. Biologi, fysik, kemi, matematik och teknik.

Så här kan ämnena kombineras

 • Ett ämne ur ämnesgrupp 1 och två andra ämnen ur ämnesgrupp 3, 4 eller 5, alternativt ur ämnesgrupp 3 två olika språk inom ämnet moderna språk
 • Ett ämne ur ämnesgrupp 2 och två ämnen ur ämnesgrupp 4, 6 eller 7
 • Ämnena bild och slöjd ur ämnesgrupp 2 och ett ämne ur ämnesgrupp 4, 6 eller 7
 • Tre ämnen ur ämnesgrupp 4 eller ämnesgrupp 5
 • Två av ämnena svenska, samhällskunskap och musik.

Utbildningsvetenskaplig kärna

Den här delen av utbildningen handlar om lärarens yrkesroll och framtida yrkesutövning.
Du läser kurser i

 • läroplansteori och didaktik
 • skolväsendets historia, organisation och villkor, samt demokratins grunder och mänskliga rättigheter
 • sociala relationer, konflikthantering och ledarskap
 • utveckling, lärande och specialpedagogik
 • bedömning och betygssättning
 • utvärdering och utvecklingsarbete
 • vetenskapsteori och forskningsmetodik.

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Här möts teori och praktik. Du är i en skola där du bland annat får träna på att planera, genomföra och utveckla undervisningen och verksamheten. En lärare på skolan fungerar som din handledare.

I funktionen Hitta och jämför utbildningar finns utbildningarna till ämneslärare

Sidan uppdaterades 2018-07-03

Lärare - ett framtidsyrke

Vill du ha ett omväxlande jobb där du får arbeta med att inspirera, lära och utveckla barn och ungdomar? Då kanske läraryrket är något för dig.

Besök webbplatsen "För det vidare" och läs mer om både läraryrket och vägen dit. Kanske blir du inspirerad till ett både tryggt och meningsfullt yrkesval.