Vill du undervisa i dina favoritämnen och samtidigt motivera och utveckla ungdomar som är 13-15 år? Då kan ämneslärare i grundskolan vara något för dig!

Som lärare för årskurs 7-9 är du ämnesexpert och jobbar med att inspirera och handleda morgondagens vuxna. Du undervisar i två eller tre ämnen. Varje elev ska utvecklas med lagom stora utmaningar med dig som både social och pedagogisk ledare.

Under utbildningen fördjupar du dig i dina undervisningsämnen. Du lär dig också hur du får elever att lära och utvecklas. Du studerar barn och ungas identitetsutveckling, mångfaldsfrågor som etnicitet, kön, klass och funktionshinder samt frågor kring etik och demokrati. Utbildningen lägger stor vikt vid konflikthantering och ledarskap.

Ämneslärarprogrammet inriktning årskurs 7-9, 270 hp

Utbildningen består av tre huvuddelardelar; ämnesstudier, utbildningsvetenskaplig kärna och verksamhetsförlagd utbildning.

Ämnesstudier

Om du vill studera till ämneslärare måste du först veta hur ämnena är indelade i ämnesgrupper och sedan välja hur du vill kombinera ämnena.

Du väljer 2 eller 3 ämnen som du vill undervisa i. Ämnena är indelade i ämnesgrupper och kan kombineras enligt instruktionen nedan.

Ämnesgrupper

1. Engelska, matematik, modersmål och svenska

2. Bild, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, musik och slöjd,

3. Engelska, moderna språk, modersmål och svenska som andraspråk

4. Geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap

5. Biologi, fysik, kemi och teknik

6. Engelska, moderna språk, modersmål, svenska, svenska som andraspråk och teckenspråk

7. Biologi, fysik, kemi, matematik och teknik

Så här kan ämnena kombineras

 • Ett ämne ur ämnesgrupp 1 och två andra ämnen ur ämnesgrupp 3, 4 eller 5, alternativt ur ämnesgrupp 3 två olika språk inom ämnet moderna språk
 • Ett ämne ur ämnesgrupp 2 och två ämnen ur ämnesgrupp 4, 6 eller 7
 • Ämnena bild och slöjd ur ämnesgrupp 2 och ett ämne ur ämnesgrupp 4, 6 eller 7
 • Tre ämnen ur ämnesgrupp 4 eller ämnesgrupp 5
 • Två av ämnena svenska, samhällskunskap och musik

Utbildningsvetenskaplig kärna

Den här delen av utbildningen handlar om lärarens yrkesroll och framtida yrkesutövning.
Du läser kurser i:

 • Bedömning
 • Läroplansteori och didaktik
 • Skolväsendets historia, organisation och villkor, samt demokratins grunder
 • Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap
 • Utveckling, lärande och specialpedagogik
 • Utvärdering och utvecklingsarbete
 • Vetenskapsteori och forskningsmetodik        

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Här möts teori och praktik. Du är i en skola där du bland annat får träna på att planera, genomföra och utveckla undervisningen och verksamheten. En lärare på skolan fungerar som din handledare.

Här hittar du utbildningarna till ämneslärare

Sidan uppdaterades 2017-10-17

Lärare - ett framtidsyrke

Vill du ha ett omväxlande jobb där du får arbeta med ledarskap och utveckla andra människor? Då kanske läraryrket är något för dig.

Gå in på sajten "För det vidare" och gör Skolverkets test med fem snabba frågor. På sajten kan du läsa mer om både läraryrket och vägen dit och kanske bli inspirerad till ett både tryggt och meningsfullt yrkesval.