Som gymnasielärare får du kombinera dina egna intressen med att jobba med ungdomar på väg mot vuxenlivet.

Som gymnasielärare undervisar du i två till tre ämnen. Du blir en viktig del i unga människors liv i en period då de börjar formas till vuxna. På så sätt kommer du att ha en nyckelroll i skapandet av morgondagens samhälle.

Utbildningen består till största del av de ämnen du själv väljer att fördjupa dig i. Utbildningen innehåller också mer allmänna kun­skaper som är centrala för alla lärare. Du lär dig leda en klass och skapa meningsfull undervisning.

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan, 300 – 330 hp

Utbildningen består av tre huvuddelardelar; ämnesstudier, utbildningsvetenskaplig kärna och verksamhetsförlagd utbildning.

Ämnesstudier

Om du vill studera till ämneslärare måste du först veta hur ämnena är indelade i ämnesgrupper och sedan välja hur du vill kombinera ämnena.

Ämnesgrupper

1. Engelska, matematik, modersmål och svenska

2. Engelska, grekiska, latin, moderna språk, modersmål, svenska som andraspråk och teckenspråk

3. Filosofi, företagsekonomi, geografi, historia, juridik, psykologi, religionskunskap och samhällskunskap

4. Biologi, fysik, kemi, naturkunskap och teknik

5. Idrott och hälsa

6. Bild, dans, musik och teater.

Så kan ämnena kombineras

 • Ett ämne ur ämnesgrupp 1 och ett annat ämne ur ämnesgrupp 2, 3 eller 4
 • Två ämnen ur ämnesgrupp 2, 3 eller 4, alternativt ur ämnesgrupp 2 två olika språk inom ämnet moderna språk
 • Idrott och hälsa och ett ämne ur ämnesgrupp 1, 2, 3 eller 4
 • Ett ämne ur ämnesgrupp 6 och ett ämne ur ämnesgrupp 1, 2, 3 eller 4
 • Ett ämne ur ämnesgrupp 6 och ytterligare 90 högskolepoäng inom det i ämnesgrupp 6 valda ämnesområdet.

Utbildningsvetenskaplig kärna

Den här delen av utbildningen handlar om lärarens yrkesroll och framtida yrkesutövning. Du läser kurser inom:

 • läroplansteori och didaktik
 • skolväsendets historia, organisation och villkor, samt demokratins grunder och mänskliga rättigheter
 • sociala relationer, konflikthantering och ledarskap
 • utveckling, lärande och specialpedagogik
 • bedömning och betygssättning
 • utvärdering och utvecklingsarbete
 • vetenskapsteori och forskningsmetodik        

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Här möts teori och praktik. Du är i en skola där du bland annat får träna på att planera, genomföra och utveckla undervisningen och verksamheten. En lärare på skolan fungerar som din handledare.

I Hitta och jämför utbildningar finns utbildningarna till ämneslärare gymnasiet

Sidan uppdaterades 2018-07-03

En utbildning som gör skillnad

Sharing is caring.

Tycker du också om att dela med dig? I så fall kanske läraryrket är något för dig. Som lärare för du vidare dina kunskaper och erfarenheter till eleverna, och du får säkert minst lika mycket tillbaka själv.