Som förskollärare gör du små barns vardag meningsfull och lärorik. Det är ett omväxlande arbete med ledaransvar. Du jobbar med barn i åldrarna ett till sex år.

Som förskollärare får du följa och stödja de minsta barnens utveckling. Du står för fantasi och lekfullt lärande, oavsett om det handlar om matematik eller att prova på att läsa och skriva. Förskolans verksamhet bygger på barns nyfikenhet och lust att lära. Förskollärarens roll är att se till att alla barn får den omsorg de behöver, men också att anpassa undervisningen till olika åldrar och förutsättningar.

Förskollärarprogrammet, 210 hp

Utbildningen består tre delar. Förskolepedagogik, utbildningsvetenskaplig kärna och verksamhetsförlagd utbildning, VFU.

Förskolepedagogik

Förskollärarpedagogik handlar om barns lek och lärande genom estetiska uttryckssätt, utforskande och experimenterande.

Du läser kurser i språk och kommunikation, matematik, naturvetenskap, barn- och ungdomsvetenskap, etik och estetik.

Utbildningsvetenskaplig kärna

Du läser kurser som kan kopplas till:

  • läroplansteori och didaktik
  • skolans historia, organisation och villkor, samt demokratins grunder och mänskliga rättigheter
  • sociala relationer, konflikthantering och ledarskap
  • utveckling, lärande och specialpedagogik
  • uppföljning och analys av lärande och utveckling
  • utvärdering och utvecklingsarbete
  • vetenskapsteori och forskningsmetodik

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Här möts teori och praktik. Du är på en förskola där du bland annat får träna på att planera, genomföra och utveckla undervisningen och verksamheten. En lärare på förskolan fungerar som din handledare.

Hitta utbildningar till förskollärare i Hitta och jämför utbildningar

Sidan uppdaterades 2018-07-03

En utbildning som gör skillnad

Sharing is caring.

Tycker du också om att dela med dig? I så fall kanske läraryrket är något för dig. Som lärare för du vidare dina kunskaper och erfarenheter till eleverna, och du får säkert minst lika mycket tillbaka själv.