Grundlärarutbildningen är för dig som vill jobba i fritidshem, förskoleklass och åk 1-3 eller åk 4–6. Du väljer en av tre inriktningar.

Grundlärarprogrammet inriktning fritidshem, 180 hp

Efter utbildningen kan du arbeta i fritidshem och skola med barn och ungdomar från 6 till 13 år. Du stödjer och stimulerar barns och ungas lärande före, under och efter skoldagen. Många fritidspedagoger arbetar i ett arbetslag tillsammans med  förskollärare, grundskollärare och annan skolpersonal. I utbildningen ingår ett praktiskt eller estetiskt ämne som du själv väljer, till exempel musik, bild eller idrott och hälsa.

Utbildningen består av tre huvuddelar; fritidspedagogiskt område, utbildningsvetenskaplig kärna och verksamhetsförlagd utbildning.

Fritidspedagogiskt område

I fördjupningsämnet lär du dig om barns och ungas kulturella och sociala sammanhang och lek och lärande i olika miljöer. Du studerar exempelvis språkutveckling, utomhuspedagogik, dramapedagogik och andra estetiska uttryckssätt.

Utbildningsvetenskaplig kärna

Den här delen av utbildningen handlar om lärarens yrkesroll och framtida yrkesutövning. Du läser kurser inom:

 • läroplansteori och didaktik
 • skolans historia, organisation och villkor, samt demokratins grunder och mänskliga rättigheter
 • sociala relationer, konflikthantering och ledarskap
 • utveckling, lärande och specialpedagogik
 • bedömning och betygssättning
 • utvärdering och utvecklingsarbete
 • vetenskapsteori och forskningsmetodik        

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Här möts teori och praktik. Du är i ett fritidshem och i en skola där du bland annat får träna på att planera, genomföra och utveckla undervisningen och verksamheten. En lärare på skolan fungerar som din handledare.

 

Grundlärarprogrammet inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3, 240 hp

Som lärare i förskoleklass och årskurs 1 – 3 har du i uppgift att göra barn nyfikna på lärandet och lägga grund för deras kunskaper i skolans viktigaste ämnen.

Utbildningen består av tre huvuddelar; ämnesstudier, utbildningsvetenskaplig kärna och verksamhetsförlagd utbildning.

Ämnesstudier

Du fördjupar dig i ämnen som är kopplade till arbete i förskoleklass- och grundskolans första år. Bland annat studerar du svenska, engelska och matematik. Programmet innehåller även kurser i naturorientering och teknik samt samhällsorientering.

Utbildningsvetenskaplig kärna

Den här delen av utbildningen handlar om lärarens yrkesroll och framtida yrkesutövning. Du läser kurser inom:

 • läroplansteori och didaktik
 • skolväsendets historia, organisation och villkor, samt demokratins grunder och mänskliga rättigheter
 • sociala relationer, konflikthantering och ledarskap
 • utveckling, lärande och specialpedagogik
 • bedömning och betygssättning
 • utvärdering och utvecklingsarbete
 • vetenskapsteori och forskningsmetodik        


Verksamhetsförlagd utbildning
, VFU

Här möts teori och praktik. Du är i en skola där du bland annat får träna på att planera, genomföra och utveckla undervisningen och verksamheten. En lärare på skolan fungerar som din handledare.

 

Lärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp

Som lärare för 9 – 12-åringar är du expert på deras kunskapsinlärning och sociala utveckling. För att skapa kreativa miljöer med en undervisning som är levande och intresseväckande behöver du som lärare både fördjupade ämneskunskaper och verktyg för hur du undervisar.

Utbildningen består av tre huvuddelar; ämnesstudier, utbildningsvetenskaplig kärna och verksamhetsförlagd utbildning.

Ämnesstudier

Du läser svenska, engelska, matematik och ett valbart fördjupningsämne, inom ämnena:

1. naturorienterande ämnen och teknik,
2. samhällsorienterande ämnen, eller
3. ett eller två praktiska eller estetiska ämnen.

Utbildningsvetenskaplig kärna

Den här delen av utbildningen handlar om lärarens yrkesroll och framtida yrkesutövning. Du läser kurser i:

 • läroplansteori och didaktik
 • skolväsendets historia, organisation och villkor, samt demokratins grunder och mänskliga rättigheter
 • sociala relationer, konflikthantering och ledarskap
 • utveckling, lärande och specialpedagogik
 • bedömning och betygssättning
 • utvärdering och utvecklingsarbete
 • vetenskapsteori och forskningsmetodik        


Verksamhetsförlagd utbildning
, VFU

Här möts teori och praktik. Du är i en skola där du bland annat får träna på att planera, genomföra och utveckla undervisningen och verksamheten. En lärare på skolan fungerar som din handledare.

Lärautbildningar med inriktning grundlärare i Hitta och jämför utbildningar

Sidan uppdaterades 2018-07-03

En utbildning som gör skillnad

Sharing is caring.

Tycker du också om att dela med dig? I så fall kanske läraryrket är något för dig. Som lärare för du vidare dina kunskaper och erfarenheter till eleverna, och du får säkert minst lika mycket tillbaka själv.