Kompletterande pedagogisk utbildning vänder sig till dig som redan har ämneskunskaper från en högskola inom ämnen som undervisas i skolan. Genom KPU kan du komplettera dina tidigare studier och ta ut en ämneslärarexamen.

Du kan läsa kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) med inriktning mot årskurs 7 – 9 eller gymnasieskolan. Efter utbildningen är du behörig att undervisa i dina ämnen.

KPU omfattar 90 hp. Av dessa är 30 hp verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som sker på grund- eller gymnasieskola under handledning. Resterande 60 hp består bland annat av pedagogik, didaktik, utbildningshistoria, specialpedagogik, bedömning och betygsättning.  

Här kan du läsa kompletterande pedagogisk utbildning

Ämneskombinationerna, förkunskapskraven och studietakten varierar. Läs mer om respektive KPU i funktionen Hitta och jämför utbildningar eller på högskolans webbplats.

 • GIH
 • Göteborgs universitet
 • Högskolan Dalarna
 • Högskolan i Halmstad
 • Högskolan i Gävle
 • KTH
 • Kungliga musikhögskolan i Stockholm
 • Karlstad universitet
 • Linnéuniversitetet
 • Lunds universitet
 • Linköpings universitet
 • Luleå tekniska universitet
 • Malmö universitet
 • Mittuniversitetet
 • Mälardalens högskola
 • Stockholms universitet
 • Umeå universitet
 • Uppsala universitet

KPU för dig med forskarexamen

Du som har forskarexamen och blir antagen till KPU har möjlighet att söka utbildningsbidrag på 25 000 kr/månad. Detta gäller främst om du har examen inom matematik, biologi, kemi, fysik eller teknik eftersom bristen på lärare är stor inom de ämnena. 

 Här kan du med forskarexamen läsa KPU:

 • KTH
 • Karlstad universitet
 • Umeå universitet
 • Stockholms universitet
Sidan uppdaterades 2018-09-11

Vi lyfter lärarutbildningarna

På Studera.nu informerar vi extra mycket om lärarutbildningarna. Det gör vi för att UHR tillsammans med Skolverket samarbetar för att få fler att utbilda sig till lärare.

Till Skolverkets webbplats För det vidare