Kompletterande pedagogisk utbildning vänder sig till dig som redan har ämnesstudier från en högskola inom ämnen som undervisas i skolan. Genom KPU kan du komplettera dina tidigare studier och ta ut en ämneslärarexamen.

Nytt från hösten 2016 är KPU för dig med forskarexamen.

Du kan läsa kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) med inriktning mot årskurs 7 – 9 eller gymnasieskolan. Efter utbildningen är du behörig att undervisa i dina ämnen.

KPU omfattar 90 hp. Av dessa är 30 hp verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som sker på grund- eller gymnasieskola under handledning. Resterande 60 hp består bland annat av pedagogik, didaktik, utbildningshistoria, specialpedagogik, bedömning och betygsättning.  

KPU ges på halvfart, i normal studietakt och i förhöjd studietakt. Du kan också läsa KPU som distansutbildning.  

Här kan du läsa kompletterande pedagogsik utbildning

Ämneskombinationerna och studietakten varierar.

 • GIH
 • Göteborgs universitet
 • Högskolan Dalarna
 • Högskolan i Halmstad
 • Högskolan i Gävle
 • KTH
 • Kungliga musikhögskolan i Stockholm
 • Karlstad universitet
 • Linnéuniversitetet
 • Lunds universitet
 • Linköpings universitet
 • Luleå tekniska universitet
 • Malmö högskola
 • Mälardalens högskola
 • Stockholms universitet
 • Uppsala universitet

Ny KPU för dig med forskarexamen

Hösten 2016 startar KPU för dig med forskarexamen, främst inom matematik, biologi, kemi, fysik eller teknik eftersom bristen på lärare är stor inom de ämnena. Blir du antagen till denna KPU finns möjlighet att söka utbildningsbidrag på 25 000 kr/månad.

 Här kan du läsa KPU forskarexamen:

 • KTH
 • Karlstad universitet
 • Umeå universitet
 • Stockholms universitet
Sidan uppdaterades 2017-12-07

Vi lyfter lärarutbildningarna

På Studera.nu informerar vi extra mycket om lärarutbildningarna. Det gör vi eftersom vi samarbetar med Skolverket för att få fler att intressera sig för yrket och utbilda sig till lärare.

Skolverkets kampanjwebb För det vidare